Monthly Archives: June 2011

Faget ITE1696 Strukturell analyse

Faget gir en praktisk og intuitivt basert innføring i anvendelse av “Elementmetoden” på strukturelle problemer.

imageimage

Når elementmetoden anvendes på fysiske systemer, deles virkeligheten inn i et endelig antall små deler, som hver for seg er en enkel matematisk modell av de fysiske prinsippene. Med datamaskiner kan man så simulere ganske komplekse systemer. Denne analysemåten betegnes også FEA, Finite Element Analysis.

I Strukturell analyse vil vi gå inn på krefters fordeling i konstruksjoner og de derav følgende forskyvninger og spenninger. Vi vil også komme inn på varmestrømmer og termiske deformasjoner samt strukturers egenfrekvenser og knekkingsoppførsel.

Vi vil benytte relevante deler av ANSYS ® i arbeidet i tillegg til andre dataprogrammer.

Faget har vært gjennomført flere år på rad for Industriteknikk. Det tilbys i høstsemesteret slik at det kan benyttes i forbindelse med bacheloroppgaven (hovedprosjektet). Videre tilbys faget nå også til bygg-studenter. Vi vil derfor også ta i bruk Focus Konstruksjon, som er spesielt tilpasset bjelkestrukturer (rammer).

Her er litt mer informasjonom emnet: Start

Mer om ANSYS ved HiN: http://ansatte.hin.no/ra/ansys/Ans_main.htm

Om ANSYS Inc: http://www.ansys.com/

… og emnebeskrivelsen: http://www.hin.no/index.php?ID=5344&lang=nor&displayitem=ITE1696%7C000%7C1%7C20113%7CNO&module=studieinfo&type=emne

Faglærer: Roar Andreassen