Monthly Archives: August 2011

Praksisprosjekt Enerconsult AS, Narvik

imageMitt navn er Astri M Høiem og jeg kommer fra Narvik. Jeg går 3.året Industriteknikk. I forbindelse med praksisperioden har jeg vært hos http://www.enerconsult.no/

 

Enerconsults virksomhet

Enerconsult er et heleid datterselskap innen for http://www.nordkraft.no/. Det er en rådgivningsbedrift som tilbyr prosjekterings tjenester innenfor fornybar energi og løsninger som bidrar til et mer effektivt og miljøvennlig energibruk. Bedriften har 16 ansatte som er delt opp i to avdelinger: Fornybar energi og energieffektivisering. Fornybar energi avdelingen jobber med å tilby prosjekteringstjenester innenfor fornybar energi. Med hovedfokus på småkraft og vindkraftanlegg.

Avdelingen for energi effektiviserings tilbyr løsninger som bidrar til et mer effektivt energibruk som fremmer anvendelsen avfornybare og miljøvennlige energikilder.

 

Mine oppgaver

Jeg har praksis ved avdelingen for fornybar energi. Første uken av praksisen har jeg satt meg inni i gangen frem til et småkraftverk er bygget og i drift. Jeg har sett på hvordan man skriver konsesjonssøknad, og føringer som NVE stiller for godkjennelse av søknad. Når NVE har godkjent søknaden, begynner jobben med landskaps- og miljøplan, detalj- og rørtekniskplan og detaljprosjektering (Grunn/betong/fjell, rør, elmek). Etter at jeg nå har gått gjennom disse tingene er det klart for befaring av Bergselva og Kjeldalselva Kraftverk denne uka.

 

Oppsummering

Praksisplass er en obligatorisk del av utdannelsen og gir studentene en mulighet til å se hva som kreves i en ingeniørs arbeidsdag. Personlig har jeg fått innblikk i mange av feltene som ligger til grunne for at det skal kunne bygges småkraftverk. Og at dette er noe som tar tid før det kan settes i bygging. Ofte ligger tidsspekteret på 5 år, fra man begynner å jobbe med søknad om konsesjons til utbygging av et småkraftverk, til en kan begynne byggingen.

Praksisprosjekt hos Axess AS og Sensorlink AS.

praksisprosjekt Axess Mitt navn er Espen Stamnes og kommer fra Harstad, jeg har praksis i firmaene Axess AS og Sensorlink AS.

 

Axess AS

Axess er serviceselskap med hovedkontor i Molde, de holder på med med inspeksjon, engineering og konstruksjon mot olje og gassindustrien. De leverer kompetanse og utstyr innenfor grener som maskin, marin, bygg og materialteknologi.

Hovedpunktene til Axess sitt virke er:

  • Inspeksjon og sertifisering av kraner, bore- og løfteutstyr.
  • Utvikling av løfteprosedyrer.
  • Vedlikehold, modifisering og utskiftning av kraner offshore.
  • Strukturell analyse.
  • Inspeksjon av trykksatte systemer, skrog/struktur og boretårn.

Axess ble etablert i 1998 og har i dag ca 190 ansatte. Her er ca 80 operatører, mens resten består av ingeniører og sivilingeniører.  De har avdelinger i Molde, Bergen, Trondheim, Kristiansund, Orkanger og Rio de Janeiro i Brazil.

Jeg er i Trondheimsavdelingen, her er det 12 ansatte hvor alle er ingeniør/sivilingeniør.

Sensorlink AS

Sensorlink utvikler og produserer utstyr til overvåkning av rør i olje og gassindustrien. Utstyret som Sensorlink leverer kan brukes til å overvåke korrosjon og endring i veggtykkelse av rør. De ble etablert i 1997 og ble i fjor oppkjøpt av Axess. De har i dag fire ansatte.

 

Mine oppgaver

Jeg jobber nå med å designe et belte som skal brukes til å feste utstyr som skal leveres til et oppdrag på på en plattform i nordsjøen. Dette gjøres i samarbeid med ingeniørene i Sensorlink.

Jeg har levert tegninger til produksjon av deler som skal brukes til støping og testing av det endelige produktet. Jeg har også anvaret for å følge opp enkelte leverandører.

Siden dette utstyret skal brukes offshore, har jeg bruk en del tid på å sette meg inn i standardene som kreves, som i stor grad er NORSOKstandardene.

Jeg deltar også på internmøter i Axess, og setter meg inn i Axess sine interne prosjektsystemer. Slik får jeg større innsikt i hverdagen for en ingeniør.

Tegneverktøyet jeg bruker her er SolidWorks, som i likhet med Autodesk Inventor er 3DCAD programvare. Siden vi på HiN har fått opplæring i Inventor, har det vært en bratt læringskurve, men samtidig en veldig god erfaring å ta med seg videre. Jeg har nå kjennskap til de to ledende tegneverktøyene som brukes av ingeniører i verden.

Det er bra å kunne sette kunnskapene fra studiene ut i det virkelige liv, man ser fort at det man lærer faktisk er relevant! Etter praksisperioden vil jeg derfor sitte igjen med både gode erfaringer og mye motivasjon for siste året på bachelor. Praksisprosjektet er et unikt tilbud til studenter på Industriteknikk som jeg vet mange andre misunner oss.

Praksisprosjekt hos Polarkonsult A/S

clip_image002Vi er to studenter ved Høgskolen i Narvik, Håvard Jakobsen fra Grundstad i Lofoten og Anja-Renate Høiseth fra Harstad. Som en del av første semester 3. året skal vi gjennomføre et praksisprosjekt. Vi har vært så heldige å få være utplassert hos Polarkonsult A/S. Det er en rådgivende ingeniørbedrift innenfor skipsindustrien, som ble startet i 1974. Med sin brede kompetanse mottar de både nasjonale og internasjonale oppdrag, og er blitt en av de ledende aktørene innenfor sitt felt i Norge.

De har en stab på litt over 20 ingeniører og øvrig administrasjon, med hovedkontor i Harstad og et mindre bransjekontor lokalisert i Tromsø. Det utføres tjenester som styrke-, stabilitetsberegninger og strukturanalyser i forbindelse med både ombygging og bygging av nye skip. Det utføres også øvrig kontroll og godkjenning av eksisterende fartøy og fartøy for bruk i oljeberedskap. Samt utredninger for Havarikommisjonen. Polarkonsult A/S er også et såkalt ”Godkjendt Foretak” der de på vegne av Sjøfartsdirektoratet utfører kontroll og sertifisering av eksisterende fiskefartøy mellom 10,67 og 15 m.

Vi er nå halvveis i praksisperioden og har satt oss inn i organiseringen av bedriften. Vi har fått være med på krengeprøve der man ved hjelp av vekter får båten til å krenge til begge sider. Man måler så ved hjelp av pendler den resulterende krengevinkelen, for å finne ut om den har god stabilitet eller ikke. Deretter gjorde vi utregninger ut fra de resultatene vi hadde fått og bestemte båtens stabilitet. Har også tegnet planer av utsetningsarrangement for MOB-båt ved hjelp av autocad. Videre har vi gjort sluttkontroll på tegninger og evakueringsanalyser av passasjerbåter.

Dette har vært svært lærerikt og til tider utfordrende. Vi har tilegnet oss mye ny kunnskap innenfor marin teknikk og industri. Vi synes dette er en kjempegod ordning, den gir oss som studenter mulighet for å komme ut i det virkelige livet, å se hva vi kan komme til å jobbe med etter endt utdannelse. I tillegg til at det er en kjempestor motivasjon nå når vi tar fatt på siste året.

Med vennlig hilsen Håvard og Anja-Renate.

Praksisprosjekt nr. 2 – Hammerfest LNG

bilde bloggMitt navn er Kristoffer Eliseussen og jeg kommer fra Seljestad i Harstad kommune. Jeg går 3. året industriteknikk ved Høgskolen i Narvik. I forbindelse med praksisprosjektet har jeg fått meg plass på Hammerfest LNG hos Statoil. Arbeidsplassen er lokalisert på Melkøya i Hammerfest.

Om Statoil, Hammerfest LNG

Statoil er et internasjonalt firma med virksomheter i 34 land. De har over 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i Oslo og New York. Snøhvit der jeg har praksisprosjektet er den første utbyggingen i Barentshavet.

Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land, gjennom en 148 km lang rørledning og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas.

Mine Oppgaver

Da jeg kom hit måtte jeg gjennom et 3 timer langt sikkerhetskurs som omhandlet HMS(helse miljø og sikkerhet), AT(arbeidstillatelse) og SJÅ(sikker jobb analyse). Etter endt kurs hadde jeg en avsluttende test som måtte bestås for å kunne få et adgangskort. Da jeg kom inn på Melkøya møtte jeg opp på statisk mekanisk avdeling hvor jeg skulle ha min arbeidsplass. Her fikk jeg en innføring i deres datasystemer som de bruker til daglig.

Her kan man finne informasjon og legge ut informasjon om alt som foregår på anlegget. Gjennom dette datasystemet kan ingeniørene samarbeide med hverandre.

Mine oppgaver til nå er å gå rundt i anlegget og inspisere div. actuatorer (ventiler) å skrive ned informasjon om hver av dem. Når dette er gjort skal jeg legge det ut på deres datasystem, slik at alle kunne finne informasjon om dem. Neste oppgave er å inspisere og dokumentere deres PFP ( Passive fire protection) rundt om i anlegget å lage en dokumentasjon over dette. Denne dokumentasjonen skal jeg bruke til å lage en powerpoint – presentasjon for min leder på avdelingen.

 

 

 

Mitt inntrykk.

Jeg synes det er flott at industriteknikk har praksisprosjektet. Det er en fin mulighet å få et lite innblikk i ingeniørens verden.

Se hvordan det er å være en ingeniør, hvordan de jobber, og hvilke arbeidsoppgaver de har. De arbeidsoppgave jeg har fått er en flott erfaring som jeg kan ta med videre. Her får jeg selv se problemstillinger, tenke ut, og lage mitt eget system over hvordan jeg skal løse de oppgavene jeg hadde fått.

Praksisprosjekt ved Natech NSV AS

clip_image002

Mitt navn er Ivar Jakobsen og kommer fra Sortland. Jeg har min praksisperiode ved Natech NSV AS i Narvik.

Natech NSV AS produserer elektroniske og mekaniske produkter til forsvar, forsvarsindustrien og oljeindustrien. Ca. 70 % av leveransene leveres til bedrifter innenlands. Natech NSV AS har 47 ansatte, derav 12 ingeniører. Natech NSV AS ligger i Teknologiparken i Narvik. Forløperen til Natech NSV AS ble startet opp i 1976 som en underavdeling av Kongsberg Våpenfabrikk og het da KV – Narvik. Det ble i 1995 solgt til Narvik kommune og ble hetende Narvik Technology AS. Natech NSV AS ble startet opp i 2005 og eies av Narvik Sentralverksted AS.

Blant oppgavene ingeniører utfører i bedriften er produksjonsplanlegging, testing av produkter før leveranse til kunde, drift og vedlikehold av enkelte leverte systemer, innkjøp, jobb med kalkyler og tilbud, produksjonsprosesser, HMS/QA, teknisk support til kunder og også jobb relatert til salg/marked. Natech NSV AS leier også inn eksterne tjenester i forbindelse med oppgaver innen konstruksjon.

Mine oppgaver

Mine oppgaver så langt har primært gått ut på utvikling, konstruksjon og enkel strukturell analyse av noen forlengere til en strekkprøvemaskin som skal teste strekkfastheten i undervannskonstruksjoner. Strekkprøvemaskinen har en lengde mellom festepunktene på 2 meter, men sylinderen har kun en slaglengde på 15 cm. For å kunne teste konstruksjoner som er kortere enn 2 meter, trenger man forlengere slik at man kan nå ned til vektcellen, som festes øverst på konstruksjonen som skal testes for å måle strekkraften man påfører konstruksjonen.

I denne forbindelse har jeg konstruert og tegnet for hånd, så overført tegningene til 3D-modeller på PC-en når jeg var fornøyd med de foreløpige håndberegningene/-tegningene. Etter det var det om å gjøre strukturelle analyser (datasimuleringer av spenningene som oppstår i en konstruksjon) for så å tegne om forlengeren slik at den blir optimalisert for lavest mulig vekt og størst mulig styrke.

Oppsummering

Mitt inntrykk av praksisperioden er at det er en flott måte å få en forståelse for at det man lærer på skolebenken kan i aller høyeste grad kan brukes i praksis. Jeg føler jeg slik sett jeg er heldig som har fått oppgaver som er faglig relevant og innenfor et fagområde jeg interesserer meg for.

 

Praksisprosjekt hos Hammerfest LNG

Jeg heter Dan Roger Andersen er fra Alta i Finnmark og er 34 år gammel.

Jeg går 3.året industriteknikk ved Høgskolen i Narvik. Jeg gikk Forkurs og 1.året ved Filial Alta, og 2. og nå 3. året i Narvik.

3.året starter med et 5p fag som heter ”Praksisprosjekt”.

Her skal studenten være med i daglig drift av et firma som også sysselsetter ingeniører. Jeg fikk muligheten å være hos Hammerfest LNG, altså Statoil.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

For å komme inn på Melkøya må man gjennom et sikkerhetskurs som varer 2-3 timer. I dette kurset går man gjennom div sikkerhetsrutiner og rutiner ved arbeidstillatelse og ”sikker jobbanalyse”. Kurset avsluttes med en eksamen.

Jeg har fått opplæring i forskjellige databehandlingsprogrammer og fått lett innføring i hvordan rapportering og videreformidling av arbeidsordrer gjøres her. Jeg er daglig med på driftsmøte på starten av dagen før jeg går i gang med det jeg har fått i oppgave.

Min oppgave har vært registrering og dokumentasjon av feil og mangler på passivt brannvern her på Hammerfest LNG. Det vil si at jeg går ute på anlegget og tar bilder, legger de inn på data og skriver ned nøyaktig hvor de befinner seg på anlegget. Når jobben er gjort skal dette materialet legges inn i en powerpoint presentasjon og overleveres vår oppdragsgiver. Jeg har også vært på anlegget og registrert hvilke type ventiler og solenoider som er installert på en modul. Dette måtte gjøres for å få dokumentert dette i et dataprogram med oppdaterte tegninger over anlegget.

Å jobbe for Statoil har vært veldig spennende, spesielt siden vi får gå gjennom hele anlegget å inspisere alle disse enorme konstruksjonene. Her er mange ansatte som jobber i team, og løser problemene sammen. Alle er strukturert og fokusert på hver sine områder. Ser for meg at dette er noe jeg godt kunne tenkt meg å jobbe med etter endt utdanning.

Kilde: www.statoil.com.

Praksisprosjekt hos Saltdalshytta AS

imageMitt navn er Nedim Botic og jeg kommer fra Røkland i Saltdal kommune. Jeg går 3.året Industriteknikk. I forbindelse med praksisperioden har jeg vært så heldig å få være hos Saltdalshytta.

Saltdalshytta

Saltdalshytta A/S er Norges største hytte produsent og leverer ca. 400 hytter årlig. Fabrikken er lokalisert på Rusånes i Saltdal kommune, det er ca 75-80 ansatte i bedriften. Nylig kjøpte de Røros hytta og ekspanderte dermed inn i markedet for laftede hytter.

De produserer alle hyttene sine i elementer og gjør dette i et automatisert produksjonsbånd som er styrt av CNC – maskiner. Dette er en ny og mer effektiv måte å produsere hyttene på og maskinene skal bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet og det endelige resultatet.

Min oppgave

Jeg har jobbet med CNC – koding, HMS, vedlikehold og som operatør av maskinene. CNC – kodingen var noe nytt som jeg ikke har hatt erfaring med til nå, men var forholdsvis interessant. Jeg har vært med på vedlikeholdsarbeid av maskinene, vi skiftet slitedeler, kalibrerte og sjekket maskinene. Bedriften har som tidligere nevnt 4 forholdsvis nye CNC – maskiner som brukes til å produsere hyttene. Jeg har jobbet som operatør på hver av de maskinene og styrt produksjonen, ca. 1-2 dager ved hver maskin. Jeg har vært med på produksjons, vedlikeholds og vernemøter.

Oppsummering

Praksisperioden er et obligatorisk fag som er en unik mulighet til å få innblikk i hvordan en ingeniørs hverdag fortoner seg. For min del har det vært lærerikt i forhold til å forstå arbeidsoppgavene og utfordringene som en arbeidsdag kan by på. Forståelsen for ulike prosesser er større. Som for eksempel produktutvikling, behovet for kontroll, vedlikehold, HMS og logistikk som må til for å få et ferdig produkt.