Praksisprosjekt ved Natech NSV AS

clip_image002

Mitt navn er Ivar Jakobsen og kommer fra Sortland. Jeg har min praksisperiode ved Natech NSV AS i Narvik.

Natech NSV AS produserer elektroniske og mekaniske produkter til forsvar, forsvarsindustrien og oljeindustrien. Ca. 70 % av leveransene leveres til bedrifter innenlands. Natech NSV AS har 47 ansatte, derav 12 ingeniører. Natech NSV AS ligger i Teknologiparken i Narvik. Forløperen til Natech NSV AS ble startet opp i 1976 som en underavdeling av Kongsberg Våpenfabrikk og het da KV – Narvik. Det ble i 1995 solgt til Narvik kommune og ble hetende Narvik Technology AS. Natech NSV AS ble startet opp i 2005 og eies av Narvik Sentralverksted AS.

Blant oppgavene ingeniører utfører i bedriften er produksjonsplanlegging, testing av produkter før leveranse til kunde, drift og vedlikehold av enkelte leverte systemer, innkjøp, jobb med kalkyler og tilbud, produksjonsprosesser, HMS/QA, teknisk support til kunder og også jobb relatert til salg/marked. Natech NSV AS leier også inn eksterne tjenester i forbindelse med oppgaver innen konstruksjon.

Mine oppgaver

Mine oppgaver så langt har primært gått ut på utvikling, konstruksjon og enkel strukturell analyse av noen forlengere til en strekkprøvemaskin som skal teste strekkfastheten i undervannskonstruksjoner. Strekkprøvemaskinen har en lengde mellom festepunktene på 2 meter, men sylinderen har kun en slaglengde på 15 cm. For å kunne teste konstruksjoner som er kortere enn 2 meter, trenger man forlengere slik at man kan nå ned til vektcellen, som festes øverst på konstruksjonen som skal testes for å måle strekkraften man påfører konstruksjonen.

I denne forbindelse har jeg konstruert og tegnet for hånd, så overført tegningene til 3D-modeller på PC-en når jeg var fornøyd med de foreløpige håndberegningene/-tegningene. Etter det var det om å gjøre strukturelle analyser (datasimuleringer av spenningene som oppstår i en konstruksjon) for så å tegne om forlengeren slik at den blir optimalisert for lavest mulig vekt og størst mulig styrke.

Oppsummering

Mitt inntrykk av praksisperioden er at det er en flott måte å få en forståelse for at det man lærer på skolebenken kan i aller høyeste grad kan brukes i praksis. Jeg føler jeg slik sett jeg er heldig som har fått oppgaver som er faglig relevant og innenfor et fagområde jeg interesserer meg for.

 

Leave a Reply