Praksisprosjekt nr. 2 – Hammerfest LNG

bilde bloggMitt navn er Kristoffer Eliseussen og jeg kommer fra Seljestad i Harstad kommune. Jeg går 3. året industriteknikk ved Høgskolen i Narvik. I forbindelse med praksisprosjektet har jeg fått meg plass på Hammerfest LNG hos Statoil. Arbeidsplassen er lokalisert på Melkøya i Hammerfest.

Om Statoil, Hammerfest LNG

Statoil er et internasjonalt firma med virksomheter i 34 land. De har over 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i Oslo og New York. Snøhvit der jeg har praksisprosjektet er den første utbyggingen i Barentshavet.

Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land, gjennom en 148 km lang rørledning og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas.

Mine Oppgaver

Da jeg kom hit måtte jeg gjennom et 3 timer langt sikkerhetskurs som omhandlet HMS(helse miljø og sikkerhet), AT(arbeidstillatelse) og SJÅ(sikker jobb analyse). Etter endt kurs hadde jeg en avsluttende test som måtte bestås for å kunne få et adgangskort. Da jeg kom inn på Melkøya møtte jeg opp på statisk mekanisk avdeling hvor jeg skulle ha min arbeidsplass. Her fikk jeg en innføring i deres datasystemer som de bruker til daglig.

Her kan man finne informasjon og legge ut informasjon om alt som foregår på anlegget. Gjennom dette datasystemet kan ingeniørene samarbeide med hverandre.

Mine oppgaver til nå er å gå rundt i anlegget og inspisere div. actuatorer (ventiler) å skrive ned informasjon om hver av dem. Når dette er gjort skal jeg legge det ut på deres datasystem, slik at alle kunne finne informasjon om dem. Neste oppgave er å inspisere og dokumentere deres PFP ( Passive fire protection) rundt om i anlegget å lage en dokumentasjon over dette. Denne dokumentasjonen skal jeg bruke til å lage en powerpoint – presentasjon for min leder på avdelingen.

 

 

 

Mitt inntrykk.

Jeg synes det er flott at industriteknikk har praksisprosjektet. Det er en fin mulighet å få et lite innblikk i ingeniørens verden.

Se hvordan det er å være en ingeniør, hvordan de jobber, og hvilke arbeidsoppgaver de har. De arbeidsoppgave jeg har fått er en flott erfaring som jeg kan ta med videre. Her får jeg selv se problemstillinger, tenke ut, og lage mitt eget system over hvordan jeg skal løse de oppgavene jeg hadde fått.

Leave a Reply