Praksisprosjekt hos Polarkonsult A/S

clip_image002Vi er to studenter ved Høgskolen i Narvik, Håvard Jakobsen fra Grundstad i Lofoten og Anja-Renate Høiseth fra Harstad. Som en del av første semester 3. året skal vi gjennomføre et praksisprosjekt. Vi har vært så heldige å få være utplassert hos Polarkonsult A/S. Det er en rådgivende ingeniørbedrift innenfor skipsindustrien, som ble startet i 1974. Med sin brede kompetanse mottar de både nasjonale og internasjonale oppdrag, og er blitt en av de ledende aktørene innenfor sitt felt i Norge.

De har en stab på litt over 20 ingeniører og øvrig administrasjon, med hovedkontor i Harstad og et mindre bransjekontor lokalisert i Tromsø. Det utføres tjenester som styrke-, stabilitetsberegninger og strukturanalyser i forbindelse med både ombygging og bygging av nye skip. Det utføres også øvrig kontroll og godkjenning av eksisterende fartøy og fartøy for bruk i oljeberedskap. Samt utredninger for Havarikommisjonen. Polarkonsult A/S er også et såkalt ”Godkjendt Foretak” der de på vegne av Sjøfartsdirektoratet utfører kontroll og sertifisering av eksisterende fiskefartøy mellom 10,67 og 15 m.

Vi er nå halvveis i praksisperioden og har satt oss inn i organiseringen av bedriften. Vi har fått være med på krengeprøve der man ved hjelp av vekter får båten til å krenge til begge sider. Man måler så ved hjelp av pendler den resulterende krengevinkelen, for å finne ut om den har god stabilitet eller ikke. Deretter gjorde vi utregninger ut fra de resultatene vi hadde fått og bestemte båtens stabilitet. Har også tegnet planer av utsetningsarrangement for MOB-båt ved hjelp av autocad. Videre har vi gjort sluttkontroll på tegninger og evakueringsanalyser av passasjerbåter.

Dette har vært svært lærerikt og til tider utfordrende. Vi har tilegnet oss mye ny kunnskap innenfor marin teknikk og industri. Vi synes dette er en kjempegod ordning, den gir oss som studenter mulighet for å komme ut i det virkelige livet, å se hva vi kan komme til å jobbe med etter endt utdannelse. I tillegg til at det er en kjempestor motivasjon nå når vi tar fatt på siste året.

Med vennlig hilsen Håvard og Anja-Renate.

Leave a Reply