Praksisprosjekt hos Sjøfartsdirektoratet

clip_image002Heisann, midt navn er Tom Kristian Halland og jeg kommer fra Napp i Flakstad kommune. I forbindelse med praksisprosjektet ved Høgskolen i Narvik er jeg hos Sjøfartsdirektoratet, hvor jeg skal være 1 uke på hovedkontoret i Haugesund, 1 uke på stasjonen i Svolvær og 1 uke på stasjonen i Harstad.

 

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er underlagt Nærings- og handelsdepartementet, og har som kjerneoppgaver:

  • å påse og medvirke til at norske skip og rederier holder en høy sikkerhets- og miljømessig standard
  • å påse og medvirke til at sjøfolk på norske skip har gode kvalifikasjoner, arbeids- og levevilkår
  • å påse at fremmede skip i norske farvann og havner overholder internasjonale regler

(http://www.sjofartsdir.no/no/Om-Sjofartsdirektoratet/Hva-gjor-vi/)

Under mitt opphold i Haugesund var jeg på fiskefartøyavdelingen, og som navnet tilsier, arbeider de der med fiskefartøy som er over 15 meter lang.
Når et fartøy skal bygges eller ombygges er det flere forskrifter som skal oppfylles. Det kan være hvor redningsutstyr er plassert, hvor stor kapasitet brannpumper har og at fartøyet har tilstrekkelig stabilitet. Ingeniørene på hovedkontoret i Haugesund får inn planer/plansjer på det som er krevd for den fartøy størrelsen, og går gjennom dette og sjekker at de forkrifter som er gjeldene blir oppfylt.

 

Mine oppgaver:

Jeg har da vært med på arbeid som går under den:

  • ”nautiske” delen, altså redningsutstyr og redningsarrangement, lys- og lanternearrangement og radioutstyr.
  • Brannsikkerhet delen, altså alt som har med brann å gjøre for eksempel brannpumper, brannalarmer osv
  • Stabilitet og skrog

Arbeidsprosessen er stortsett felles for alle delene, bare at ansvarsområdet er forskjellige. På brannsikkerhetsdelen var jeg med på å godkjenne brannsikkerhetsplaner. Da får de en plansje der alt brannsikkerhetsutstyr og rømmningsveier er inntegnet, også sjekket vi at de gjeldene forskrifter er oppfylt. Eksempel på et krav er at det skal være brannvarslere på alle dekk i en båt, og at det skal høres på hele båten. Når planen er gått gjennom utarbeides det et vedtak, altså om planen kan godkjennes eller ikke. Dersom planen ikke kunne godkjennes blir grunner til dette skrevet på vedtaket, og henvisningen til forskriften.

På stabilitet og skrogdelen var jeg med på å gå gjennom en stabilitetsrapport som var utarbeidet for et fartøy. Jeg var også med på å måle lengder på arbeidstegningene for å sjekke at de mål som var satt opp var riktige.

 

Oppsummering:

Jeg har i løpet av uken i Haugesund fått et innblikk i hvordan en ingeniør arbeid, og hvor viktig det er at en ingeniør er nøye i sitt arbeid. Jeg er også overrasket over hvor ”bredt” fagfelt en ingeniør ofte må ha.

Leave a Reply