Monthly Archives: January 2012

Norgesuniversitetet gir økonomisk støtte til videreutvikling av emnet “Subsea installasjoner”

Industriteknikk har utviklet et emne innenfor Subsea installasjoner, og nå har Norgesuniversitetet gitt studieretningen kr. 380.000,- til videreutvikling av emnet.   Planen er nå å utvide emnet med fordypninger innenfor analyse av strukturer og rørledninger, kontrollsystemer og risikostyring.

Emnet skal ende opp som et nettbasert kurs, som skal være mulig for andre høgskoler å ta inn som sitt eget emne, da basert på det undervisningsmateriell som utvikles av Høgskolen i Narvik. 

Norgesuniversitetet, som årlig deler ut midler til tiltak innenfor IKT innenfor høgere utdanning, har tidligere gitt tilskott til Høgskolen i Narvik for etablering av vår nettbaserte bachelorutdanning.

Valgemnet Subsea Installasjoner

NewImage33 studenter ved Høgskolen i Narvik har nå valgt det nye emnet “Subsea Installasjoner” som ett av sine valgemner.   Emnet er inndelt i 15 moduler hvor studenten får en gjennomgang av alle ledd i tilknytning til petroleumsproduksjon og bruk av havbunnsinstallasjoner.

Studentene skal i løpet av emnet arbeide i grupper eller selvstendig, og skal på egen hånd gjøre fordypende studier av utvalgte emner.

Emnet er tilpasset studieplanen til Industriteknikk, men studenter fra studieretningen Prosessteknologi er også kvalifisert til å følge emnet.