Monthly Archives: February 2012

ENI NORGE AS søker etter HIN ingeniører

Tirsdag 14. februar hadde høgskolen besøk av det italienske oljeselskapet ENI NORGE AS.  Studenter fra flere studieretninger var invitert, og 25-30 studenter fikk her en fyldig og interessant presentasjon av selskapet og de behov som selskapet har de nærmeste to år.

ENI NORGE AS er operatør på feltet Goliat, som skal settes i produksjon seinhøsten 2013.  Innen den tid skal det være bygget opp en driftsorganisasjon på rundt 200-220 personer.   50-60 personer vil ha sitt arbeid i Hammerfest by, mens resten vil være knyttet til den flytende installasjonen som skal settes ut på feltet sommeren 2013. 

Goliatfeltet er kostnadsberegnet til 28 milliarder kroner, og består av 22 brønner som skal produsere olje.  Gassen som tas ut skal injiseres ned i reservoaret igjen.

Oljeselskapet har primært behov personell som ønsker å bosette seg i Hammerfest, og for dem lokker ENI med svært gunstige betingelser og “lokkepakker”.    Eni satser meget tungt for å finne personell som har tilknytning til Nord-Norge og som ønsker å ta del i oppbygging av en ny driftsorganisasjon i Hammerfest.   Hovedkontoret til ENI NORGE AS er lokalisert til Stavanger, og i Hammerfest blir det etablert det eneste regionkontor i Norge.

Stillingskategoriene er spesielt egnet for studenter fra Industriteknikk/maskin, Prosessteknologi, el-kraft og elektronikk samt Internasjonalt Beredskap.

Fra ENI møtte Magnhild Eliassen og vedlikeholdsingeniør Øyvind Solberg
District Operations – Goliat

Øyvind Solberg og Magnhild Eliassen hadde faktisk med seg konkrete stillingsannonser som de oppfordret alle studentene å søke på.   Stillingene kan du faktisk laste ned fra følgende linker.     Søknadsfristen er meget knapp og allerede neste fredag,  24. februar så må Magnhild Eliassen ha søknaden tilsendt.

Søknaden skal sendes til  magnhild.eliassen@eninorge.com   og fristen er 24. februar.

Engineer_Control_and_Telecom_Systems_Goliat_District_Operations

Engineer_Electrical_Goliat_District_Operations

Engineer_Goliat_Sub_Sea_Systems

Engineer_Metering_and_Fire&Gas_Goliat_District_Operations
Engineer_Operational_Technical_Safety 

Engineer_Rotating_Equipment

environmental_and_oil_spill_advisor_Hammerfest

Process_and_Chemical_Engineer_Goliat_District_Operations

safety_and_emergency_preparedness_advisor

Senior_Operation_Engineer