Monthly Archives: March 2012

Aibel trenger HiN ingeniører

Aibel AS, som er en ledende leverandør av tjenester knyttet til olje, gass og fornybar energi, trenger mange ingeniører. Selskapet har rundt 5000 ansatte i Norge og utlandet,  og selskapet har nå fått en stor rammeavtale for modifikasjoner med oljeselskapet Norske Shell på Draugenfeltet.

Selskapet har et kontor i Harstad, og herfra kommer det representanter til Høgskolen for å intervjue studenter fra studieretningen Industriteknikk, men også prosessteknologi er av interesse.

De som er interessert i kontakt med Aibels representanter må ta kontakt med Kristoffer Eliseussen (HiN) på telefon 907 24040