Studenter utviklet nytt hydraulikklaboratorie til HiN

Tre studenter har i hele vår arbeidet med sitt hovedprosjekt ved bachelorstudiet Industriteknikk, som har omfattet prosjektering og bygging av en nytt laboratorieutstyr for høgskolen.

Ved presentasjon av gruppens arbeid fikk høgskolen samtidig overlevert en funksjonell laboratoriebenk som nå skal benyttes i undervisningen innenfor oljehydraulikk.  Benken kan også benyttes til testing og utprøving av hydrauliske komponenter i tillegg til laboratorieforsøk.

– Dette er et etterlengtet utstyr som direkte vil bli anvendt i undervisningen av maskiningeniørene, understreker førstelektor Svein Ove Haride.

Studentene som har utført oppgaven, figurerer på bilde fra venstre; Børge Andre Verningsen, Tom Kristian Halland og Håvard Jakobsen.

Studentene, som nå egentlig er ferdige maskiningeniører, skal alle direkte ut i nord-norsk næringsliv.  Forhåpentligvis vil kunnskapen som studentene har tilegnet seg gjennom nevnte oppgave, komme næringslivet tilgode.    Studentene har gjennom oppgaven fått god innsikt i oppgaver som innbefatter prosjektstyring, konstruksjon og dimensjonering, innkjøp, dokumentasjon, ferdigstillelse og kontroll.     

Lykke til.

Leave a Reply