Monthly Archives: August 2012

Praksisprosjekt ved Natech NSV AS

Hei, mitt navn er Roy Grytemark er 41 år og kommer fra Mo i Rana.  Jeg går 3.året ved høgskolen i Narvik og i forbindelse med praksisprosjektet er jeg utplassert ved Natech NSV AS i Narvik.

Praksisprosjektet er en innføring i hva som gjøres i en ingeniørbedrift, og strekker seg over en tidsperiode på 3 uker.

Natech NSV AS produserer elektroniske og mekaniske produkter til forsvar, forsvarsindustrien og oljeindustrien. Ca. 70 % av leveransene leveres til bedrifter innenlands. Natech NSV AS har 65 ansatte, derav 12 ingeniører. Natech NSV AS ligger i Teknologiparken i Narvik.

  • Selskapsstruktur og eierskap, historikk

1977 Selskapet ble etablert, da som Konsberg Våpenfabrikk (KV) avd. Narvik

1987 endret selskapet navnet til Norsk Forsvarsteknologi avd. Narvik

1995 endret det til Narvik Technology AS, 100% eierskap av Narvik Kommune

1997 Natech Production AS, etablert av Narvik Technology AS, Narvik sparebank, Celsius AB og SND

1999 Narvik Technology AS og Natech Production, selskapene fusjonerte

1999-2005 Natech AS, div. eierkonstellasjoner inkl. Narvik kommune, Nordland fylkeskommune, Celsius AB, Narvik Sparebank, Sparebank1 Nord-Norge, OVDS

2005 Natech NSV AS blir etablert med 100% eierskap av Narvik Sentralverksted

2009 Endring i eierstrukturen til slik det er i dag med Narvik Sentralverksted 69% og Trond Olsen 31%

Blant oppgavene ingeniører utfører i bedriften er produksjonsplanlegging, testing av produkter før leveranse til kunde, drift og vedlikehold av enkelte leverte systemer, innkjøp, jobb med kalkyler og tilbud, produksjonsprosesser, HMS/QA, teknisk support til kunder og også jobb relatert til salg/marked. Natech NSV AS leier også inn eksterne tjenester i forbindelse med oppgaver innen konstruksjon.

Mine oppgaver

Jeg har vært med på å utforme og lage et “oversiktskart” over sveis, dvs oversktskart over WPS og WPQR. En oversikt over gyldighetsområdene til WPS og WPQR og hva slags forhold de har til hverandre og hvilke som gjelder for hva og visa versa. Kartet inneholder også opplysninger som sveiseprosedyre, posisjon, matrial, a-mål, s-mål, etc.

Overvære strekkprøver av diverse komponenter som skal brukes i offshore, et løfteverktøy som betjenes av en ROV, samt en basket. Basketen er “verktøykassa” til ROV. Sette meg inn i testdokumentene som skal kontrolleres og signeres av begge parter (kjøper/produsent).

Oppsummering

Mitt inntrykk så langt i praksisperioden er ensidig positivt. Det har gitt meg en bedre forståelse for hva som gjøres i en ingeniørbedrift, samt gitt meg en insikt som jeg ikke hadde før jeg begynte på praksisprosjektet. Det er varierte oppgaver, og oppgavene er absolutt relaterte til det jeg har lært på skolen. Det har gitt meg en bedre forståelse og det innfor områder som jeg intresserer meg for.

Bjerkvik Tekniske Verksted, Praksisprosjekt

Hei, jeg heter Hans-Erling Hanssen, jeg er fra Evenes Kommune og har akkurat startet på 3. året Industriteknikk ved Høgskolen i Narvik. Jeg skal i min praksisperiode være utplassert hos Bjerkvik Tekniske Verksted, som ligger i Bjerkvik.

Bjerkvik Tekniske Verksted
I 1945 startet oppryddingen etter krigen, og det var da BTV ble etablert. I 1952 ble verkstedet flyttet til fjellanlegget i Bjerkvik, og i 1988 ble det på nytt flyttet til nåværende bygg. Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV) er en egen divisjon som ligger under Forsvarets Logistikk Organisasjon. Bedriften er lokalisert like sør for Bjerkvik, ikke så langt fra E6. Her på BTV er det på en vanlig dag ca. 100 mennesker i arbeid. På det meste har det vært 159 ansatte, det var i år 2000-2003. Det finnes flere avdelinger på BTV, mens hovedoperasjonsområdet er modifikasjon/oppgradering og vedlikehold av kjøretøy for forsvarets høyre linje. Det er også avdeling for blant annet våpen og elektronikk. Modifiseringer og oppgraderinger er tilpasset hæren i forsvaret, siden BTV hovedsakelig leverer dit.

BTV har i tillegg en egen filial i Osmarka.

Mine arbeidsoppgaver
Hittil har jeg for det meste arbeidet med teknisk tegning i Solidworks. Forsvarets nye håndvåpen, HK416 har fått en del nye komponenter og modifiseringer. Min oppgave skal være først å lage en 3D-modell av våpenet med alle komponenter, for deretter å lage en video som viser hvordan det fungerer i praksis. Denne videoen skal brukes til undervisning og opplæring på våpenet internt i Forsvaret. I tillegg til dette har jeg også samarbeidet litt med de andre ingeniører på stedet med arbeidsbeskrivelser og arbeidstegninger til forsvarets nye ambulansevogn (M200).

Ingeniørene på stedet arbeider ikke så mye med det jeg hadde sett for meg på forhånd, men har likevel spennende og givende oppgaver. Det går for det meste i utarbeiding av arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser og rapporter.

Min erfaring
I min periode, så langt, har jeg lært utrolig mye innenfor alle spektre av teknisk tegning, arbeidsbeskrivelser, produksjon og utførelser av oppgaver på verksted. Jeg har så langt hatt det veldig trivelig på plassen, og vet at jeg kommer til å trives godt resten av praksisperioden også. Arbeidsmiljøet her er veldig bra og alle er i godt humør, det er alltid god stemning. Jeg har blitt tatt seriøst, og jeg fikk en varm velkomst fra første minutt. Mitt inntrykk av alle avdelingene, men også BTV som en helhet, er at dem sitter inne med veldig mye kunnskap og en enorm kompetanse.

Praksisprosjekt ved Bjerkvik Tekniske Verksted

Jeg heter Ruben Dahlberg, og kommer fra Bjerkvik som ligger i Narvik kommune. Jeg går 3.året på industriteknikk ved Høgskolen i Narvik, og har fått praksisprosjekt hos Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV)

Bjerkvik Tekniske Verksted
Bjerkvik Tekniske Verksted er en bedrift som ligger under Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO). BTV ble etablert i 1945, hvor formålet var å reparere skadde kjøretøy, våpen, elektronikk og sambandsutstyr etter krigen. Frem til i 1988 var BTV en bedrift inne i et stort fjellanlegg på medby i Bjerkvik, og etter det ble det flyttet omtrent én kilometer nordover til dagens lokaler. I 2002 var BTV på sin topp med 159 ansatte, mens det pga nedskjæringer i forsvaret nå er cirka 100 ansatte. Det finnes i dag flere avdelinger på BTV, mens hovedoperasjonsområdet er modifikasjon og vedlikehold av forsvarets kjøretøy, våpen, elektronikk og sambandsutstyr.

På Bjerkvik Tekniske Verksted arbeider ingeniørene hovedsaklig med dokumentasjon, arbeidsbeskrivelser og teknisk tegning.

 Mine arbeidsoppgaver

Hittil har jeg arbeidet med dokumentasjon av spesialverktøy til M113 panservogn, og skal nå gå i gang med dokumentasjon av motorteststasjon. Denne motorteststasjonen består av en egen testcelle hvor motorer spennes opp i benk og prøvekjøres for å oppfylle spesielle krav.

Oppsummert

I løpet av mitt praksisprosjekt har jeg hittil fått god kontakt med de ansatte. Det første jeg la merke til var arbeidsmiljøet. De ansatte er i godt humør, smiler, fleiper og plystrer i gangene. Om jeg lurer på noe, får jeg et ordentlig svar, og blir gjerne tatt med på visning for å få se hva det er snakk om. Jeg blir inkludert og tatt seriøst. Alt i alt trives jeg, og ser på Bjerkvik Tekniske Verksted som en bedrift med bredt arbeidsområde og meget høyt kompetansenivå.

Praksisprosjekt hos Aker Solutions, Stavanger

Mitt navn er Bjørn-Terje Heggeli og jeg kommer fra Alta. Jeg går 3. året på industriteknikk ved høgskolen i Narvik og jeg har min praksisperiode hos www.akersolutions.com i Stavanger.

Aker Solutions er et verdensomspennende konsern med ca.25.000 ansatte i mer enn 30 land som tar seg av de aller fleste operasjonene innen oljeindustrien. Firmaet er delt opp i mange forskjellige avdelinger hvor hver avdeling tar for seg et fagområde. Min praksisperiode tilbringes hos Aker MMO(Maintenance,modifications and operations) som har hovedkontor i Stavanger.  Det er altså den avdelingen som tar seg av vedlikeholdsarbeid og modifiseringer på plattformer. Den avdelingen er igjen oppdelt i flere forskjellige felt som f.eks piping,pipesupport,stress. Jeg tilhører i denne perioden avdelingen for pipesupport som nå jobber med plattformene Snorre A og Snorre B for Statoil.

Mine oppgaver:

Min oppgave er å følge gangen i arbeidet til en pipesupportdesigner for å lære hvordan de går frem i jobben sin for å designe pipesupporter som oppfyller de strenge sikkerhetskrav som er på en plattform. Jeg har fått en liten innføring i de forskjellige dataprogrammene de bruker  i forbindelse med design, beregninger og produksjon av arbeidstegninger til de som skal produsere disse supportene. Jeg har fått prøve meg på å designe på egenhånd og vært med på beregninger av krefter på ferdigdesignede supporter og forandring av disse da de ikke oppfylte kravene.

Oppsummering:

Praksisprosjektet er en obligatorisk del av utdanningen som gir et fint innblikk i hvordan hverdagen til en ingeniør kan utarte seg. For min del har dette vært en fin sjanse til å lære mer om Aker konsernet og hvordan de jobber, noe som absolutt er fint å ha med seg når man snart skal ut på jobbsøkermarkedet.

Praksisprosjekt, Kongsberg Defence Systems

Mitt navn er Svein Arctander og kommer fra Gravdal i Lofoten. Jeg går 3. år industriteknikk. I sommer har jeg hatt sommerjobb/praksisprosjekt hos Kongsberg Defense Systems (KDS).

Kongsberg Defence Systems er Norges ledende leverandør av forsvars-og flyindustri-relaterte systemer. Porteføljen omfatter produkter og systemer for kommando og kontroll, våpenstyring og overvåking, kommunikasjonsløsninger og missiler.
Jobben har vært en del av studentprosjektet Local Hawk, som er et tverrfaglig studentprosjekt i regi av Kongsberg Defence Systems med et langsiktig mål om å utvikle en fungerende prototype på et ubemannet autonomt fly (UAV). Prosjektgruppen består av 19 studenter fra ulike studieretninger.
Les mer på http://www.localhawk.net/

Mine oppgaver:

Vi har vært to studenter som har vært stasjonert ved HiN, meg og Annette Brustad som går 3. året på romteknologi. Jobben har vært en del av studentprosjektet Local Hawk, og vi har jobbet med vindtunneltesting.
Det overordnede målet med oppgaven vi har, er å kunne bruke vindtunnelene ved HiN til å teste Local Hawk airframe i fremtiden. For å kunne verifisere testingen, har vi valgt to vingeprofiler med ulike aerodynamiske egenskaper, som vi har produsert. Etter test i vindtunnel skal vi sammenligne våre resultater med publiserte data fra andre vindtunneltester, og simuleringer fra ANSYS. I produksjonen av vingene har jeg tegnet en seksjon av vingen i Rhinoceros 3D, og vi har fått seksjonen printet i 3D-printer på skolen. Resten av vingene har vi skjært ut i en hard type sundolitt. For å kunne beregne løftet som genereres på vingen, måles trykk over og under vingen ved hjelp av manometer som er koblet til trykkrør festet i hull i seksjonen fra 3D-printet.

Oppsummering:
Så langt har dette vært et meget interessant prosjekt å være en del av. Kunnskapen om aerodynamikk var begrenset da jeg startet, men jeg har lært mye så langt. Jobben har vi gjort på egenhånd, med god hjelp fra dyktige veiledere både fra HiN og KDS.    

Aibel Harstad tilsetter ingeniører fra Industriteknikk

Aibel har brukt sommeren til å ansette 30 nye medarbeidere.   4 av de syv nytilsatte er studenter fra Industriteknikk ved Høgskolen i Narvik.

Studenten fra Industriteknikk er med andre ord meget attraktive innenfor selskaper som arbeider med tunge maskintekniske oppgaver innenfor petroleumsindustrien.   De fleste ingeniører innenfor petroleumsindustrien arbeider med prosjektering og driftsoppgaver hos leverandører til sektoren.  Dette er fagkompetanse som studenter fra Industriteknikk har de beste forutsetninger for å delta i, både hos oljeselskapene selv, men også hos alle leverandører til petroleumsindustrien.

 Aibel har, vel halvannet år etter at kontoret åpnet i Harstad, nærmere 100 medarbeidere.  Aibel har store kontrakter for både Statoil og Shell, og rekrutteringsprosessen vil fortsette utover høsten hvor 30 40 nye medarbeidere skal tilsettes.

Praksisprosjekt hos Polarkonsult AS

Mitt navn er Tommy Dalgeir, jeg er 39 år og kommer fra Grytøy utenfor Harstad.
Jeg har akkurat startet mitt tredje år på linja Industriteknikk ved Høgskolen i Narvik.

I praksisperioden som dette året starter med har jeg vært utplassert ved Polarkonsult AS i Harstad.

Polarkonsult AS er et av de største maritime rådgivende konsulentfirma i Norge. Arbeidsoppdragene er over hele verden innen skipsprosjektering og inspeksjon av skip og andre flytende installasjoner. Staben teller over 25 personer og inkluderer et mindre kontor i Tromsø. Firmaet er privateid og har eksistert siden 1974. Firmaet leverer ingeniørtjenester innenfor stabilitets og styrkeberegninger samt strukturanalyser i forbindelse med bygging og ombygging av skipsfartøy. Ekspertisen i firmaet er bred og omfatter generell maritim arkitektur, dimensjonering, prosjektering og maskinerisystemer. Av større avtaler kan nevnes rammeavtaler med Statoil Norne og Sjøforsvaret. Firmaet har også en avtale med Eni Norge. Kontrakten omfatter tjenester i forbindelse med HMS-inspeksjoner av fartøy som Eni Norge bruker i sine aktiviteter, inkludert fartøy til bruk på havbunnsinstallasjoner, til rørlegging og undersøkelser. I tillegg kommer service og etterkontroll av beredskapsfartøy, forsyningsfartøy og andre typer fartøy som brukes i Enis boreaktiviteter.  Tilsynsvirksomheten omfatter kontroll av formelle godkjenninger, kontroll av redningsutstyr, kommunikasjonsutstyr, livreddende utstyr samt kontroll av besetningens kompetanse og beredskap. Polarkonsult AS er også “Godkjent Foretak” av Sjøfartsdirektoratet. Dette gir fimaet lov til å utføre kontroll og sertifisering av fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter.

I løpet av sin lange fartstid har firmaet utviklet seg til en av de ledende aktørene innenfor sitt felt i Norge. Polarkonsult AS leverer ikke tjenester bare innenfor Norges grenser. Utenlandsoppdragene svinger fra år til år, men ligger ikke unormalt på over 50 prosent av totalen. Firmaet kan se tilbake på en lang rekke av fartøy bygget i Norge, Polen, Tyskland, Spania, Portugal, India, Kina, hvor de har levert underlags-dokumentasjon.

Foreløpig i min praksisperiode har jeg deltatt på en rekke møter hvor jeg har fått sett og hørt litt fra ingeniørens arbeid i praksis. Jeg har også vært med ombord i båt for å kartlegge rundt et fremtidig arbeidsoppdrag. Underveis i perioden har jeg hatt samtaler med en del av firmaets nøkelpersonell og således fått et innblikk i ingeniørens hverdag.

Det jeg sitter igjen med halveis i prosjektet er at ingeniørens hverdag består av mange planleggingstimer før et prosjekt kan igangsettes og at DAK tegning burde vært flettet inn i flere fag ved industrilinja.

Med hilsen

Tommy Dalgeir

Praksisprosjekt ved Aibel A/S avd Harstad

Mitt navn er Einar Israelsen og jeg kommer fra Ballangen. Jeg går på 3 året Industriteknikk. Jeg har min praksis prosjekt hos: http://aibel.com/no?set_language=no avdeling Harstad.

 Aibel AS er et stort selskap som jobber med servise og vedlikehold av oljeplattformer og skip. Rundt 5000 medarbeidere i Norge og internasjonalt, jobber på felt og anlegg på land og offshore.

Aibel AS har kontor på 8 steder i Norge (Hammerfest, Harstad, Stjørdal, Kristiansund, Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo), i tillegg til 5 avdelinger internasjonalt (Storbritannia, Danmark, Egypt, Singapore og Thailand).

Aibel Harstad skal ta seg av vedlikehold og modifikasjonsarbeid på Statoils produksjonsskip på Norne-feltet i Norskehave. Avd i Harstad er i stor vekst og det er veldig mange ny ansatte.

Mine oppgaver

På grunn av strenge sikkerhets erklæringer til programmer og til Statoil sitt system blir min oppgave å være med forskjellige ingeniører i forskjellige disipliner for å se hva de gjør.

Jeg har vært med på noen møter det jeg fikk et innblikk i hvordan gangen er fra Aibel får en jobb forespørsel fra Norne-skipet til det ferdige produktet er installert og testet og er klar til overlevering. Jeg har fått se hvordan de forskjellige disiplinene samarbeider for å utføre en best mulig jobb. Og jeg har også fått sett hvordan de jobber med å oppgradere tegninger og dokumenter til prosjekter. Og jeg fikk se hvordan kontroll rom styringene til norne skipet ser ut.

 Oppsummering

Aibel A/S avd Harstad ser ut til å være en fin plass å jobbe stille og rolige omgivelser og mange hyggelige folk, og det er stadig vekk aktiviteter du kan være med på som for eksempel bedrifts fotball, fjell turer og pause gymnastikk. Stor spredning i ingeniør disipliner og her er det muligheter til å tilegne seg mye kunnskap fra andre og det er et tett samarbeid mellom alle disiplinene.