Monthly Archives: September 2012

Praksisprosjekt ved Qiangsheng AS, Kina

Om Mengzhou Qiangsheng Resource Recycling AS

Qiangsheng er i Mengzhou kommune i Henan provinsen,og den er en privat bedrift som har 32 ansatt og 6 avdelinger.Qiangsheng setter fokus på ressursers resirkulering og gjenbruk.

Qiangsheng kjøper inn brukt metall,og videre vil metall bearbeides,og etter vil metall selges ut til privat eller liten fabrikk.Hoved produksjonsretning er jern,slik som jernrør,jernstav,jernplate og jerntanker.Brukt metall kjøpes fra store olje-bedrifter eller store byggningsprosjekt,og Qiangsheng utføres korrosjonsbearbeid,demonterer og deler metall i forskjellige typer for å selge.

Min oppgave

Qiangsheng er ikke så stor bedrift,derfor jeg kan få flere sjanser å delta forskjellig prosess,slik som ledelse og bearbeid.Korrosjonsbearbeid er min hoved oppgave,og jeg trenger å bestemme hvilken bearbeidsmetode vi skal bruke for de forskjellige korrosjon typene.

Oppsummering

Jeg er veldig fornøyd med den oppgaven som bedrift har gitt til meg,og jeg har fått bra arbeidserfaring ved Qiangsheng.jeg så hvordan de ansatte jobber,og har lært mye fra dem.Gjennom praksisiprosjekt har jeg fått en praksis i ingeniørs yrkesferdiheter innen sveiseteknikk,korrosjonsbearbeid,produksjon og ledelse.

Praksisprosjekt, Kongsberg Devotek og Kongsberg Spacetec

Mitt navn er Torgeir Lauritsen Grønås og kommer fra Tromsø. Jeg går 3. år Industriteknikk/Maskin ved Høgskolen i Narvik. Jeg har vært 3 uker ute i praksis. 2 uker hos Kongsberg Devotek i Kongsberg og 1 uke hos Kongsberg Spacetec i Tromsø.

Kongsberg Devotek AS er en utviklingsbedrift som utvikler avanserte tekniske produkter på oppdrag for kunder i forskjellige bransjer, deriblant bilindustri, maritim, olje og gass, industri og forsvar.

Devotek er et komplett utviklingshus som tar produktet hele veien fra idè, via prototyper, simulering, produksjon og test til ferdig produkt.

Devotek har blant annet designet og konstruert en satellittantenne for Spacetec. Spacetec leverer mye ferdige systemer med satellittantenner og programmer. Også kalt ”Turn Key” systemer.  Selve antennen blir produsert i Nederland og reflektoren kommer fra USA. Spacetec har solgt flere av disse antennene til blant annet Svalbard.

Mine arbeidsoppgaver:

Hos Devotek har jeg for det meste jobbet med 3D modeller og laget 2D produksjonstegninger for feed armene. Armene som er festet på kanten av reflektoren og holder feeden på plass. (Der signalene samles).

Jeg tok utgangspunkt i noen håndskrevne notater og tegninger av armene fra Spacetec og en CAD modell av reflektoren. Jeg fikk god trening i å sette opp en CAD modell på en oversiktlig og logisk måte, slik at endring senere skal kunne være lett. Når 3D modellen var klar ble alt satt sammen for å se alt passet sammen. Til slutt ble det laget 2D tegninger med alt av mål og toleranser, overflatebehandling og spesifisering av sveiser og materialkvaliteter. Disse tegningene blir brukt når armene skal produseres.

Hos Spacetec hadde de fått laget noen armer ut fra de første tegningene. Mitt arbeid var nå å kontrollere om de faktiske målene på 3D modellene stemte overens med de faktiske målene i virkeligheten. Både på reflektoren og for armene. Til slutt laget jeg en kort presentasjon som jeg hadde for de aktuelle personene som er involvert i antenneprosjektet.

Oppsummering:

 Jeg er veldig fornøyd med mitt praksisprosjekt. Jeg har fått innblikk i hvordan ingeniører jobber. Hos Devotek fikk jeg sett litt på mange forskjellige prosjekter og hilst på mange hyggelige mennesker. Jeg fikk sett litt på noen prototyper og sett på hvordan de jobber i team. Til slutt fikk jeg sett det ferdige produktet som jeg jobbet med på Spacetec.

Jeg sier meg veldig fornøyd med oppnådd kunnskap og erfaring gjennom mine 3 uker i praksis.

Praksisprosjekt på Skretting

Hei!

Mitt navn er Julie Helen Isaksen og kommer fra Hadsel kommune i Vesterålen. Jeg går 3.året på Industriteknikk. I forbindelse med praksisprosjektet ved Høgskolen i Narvik er jeg på Skretting.(www.skretting.no)

 Skrettings virksomhet

Skretting er et heleid datterselskap av det internasjonale fôrkonsernet Nutreco. I Norge har Skretting tre fabrikker; en på Stokmarknes (der jeg har praksisprosjekt), en på Averøy og en i Stavanger, der for øvrig hovedkontoret ligger. I tillegg til de tre fabrikkene i Norge, har de fabrikker og salgskontorer i både Asia, Australia, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Europa.

Til sammen produserer Skretting-fabrikkene årlig over 1,5 millioner tonn fiskefôr til mer enn 50 fiskeslag og reke. På Stokmarknes produserer de fôr til laks, ørret, kveite og torsk.

Skretting er i dag den ledende produsenten av fôr til oppdrettsfisk i Norge. De har 260 ansatte i Norge som er fordelt på alle de tre fabrikkene. På Stokmarknes er det cirka 50 ansatte.

 Mine oppgaver

Jeg har i hovedsak hatt min praksis på teknisk avdeling. Her jobber det to automasjonsingeniører i tillegg til teknisk leder, teknisk medarbeider, tre mekanikere, èn elektriker og èn lærling i automasjonsfag. Den første uka har jeg brukt til å sette meg inn i produksjonsprosessen i bedriften. Jeg har fulgt prosessen fra råstoffene ankommer med biler og båter og frem til det ferdige produktet blir tappet i sekker og satt på lager. Denne uken har jeg deltatt på et planleggingsmøte i forhold til en vedlikeholdsstopp, og i den forbindelse var jeg også med på vedlikeholdsarbeid dagen etter. Jeg har også hatt samtaler med flere ansatte, både ingeniører og andre ansatte, om deres ansvarsområder for å forsøke å sette meg inn i organiseringen ved Skretting.

 Oppsummering

Jeg har til nå fått et innblikk i Skrettings oppbygging, kvalitetssikring, styring av produksjonen, HMS og ikke minst vedlikehold som er veldig viktig i denne type bedrift. Alle disse punktene er noe jeg tror er viktig å ha kjennskap til når man skal ut i arbeidslivet.

Det virker som alle de ansatte jeg har snakket med trives veldig godt på Skretting og mange av dem har vært ansatt her helt siden fabrikkens oppstart i 1989. Fiskefôr-bransjen er ei næring i vekst, og det har vært interessant og få et innblikk i denne type bedrift. Jeg hadde ikke trodd at det var så avansert å produsere fiskefôr før jeg kom hit til Skretting!

Praksisprosjekt ved Krankontrollen AS

Mitt navn er Raymond Gilinsky og jeg kommer fra Lørenskog. Jeg går 3. året på nettbasert bachelor Industriteknikk, og har min praksisperiode hos Krankontrollen AS i Lillestrøm. (www.krankontrollen.no)

Krankontrollens virksomhet

Krankontrollen AS er en sakkyndig sertifisert virksomhet som utfører kontroll av kraner og løfteutstyr, service, vedlikehold og reparasjoner, utvikling av spesialprodukter til denne bransjen, samt kurs og opplæring. Kraner og løfteutstyr innebærer alt fra store mobilkraner og tårnkraner ned til små kroker, sjakler, stropper og wire. Taljer og vinsjer finnes mange steder, bl.a. i nesten alle studio- og scenerigger. Alt dette utstyret er underlagt årlig kontroll. Bedriften har 10 ansatte. Praktisk kontroll av utstyr behøver ikke utføres av en ingeniør, men det stilles strenge krav til den som har det faglige ansvaret i et sakkyndig kontrollorgan. I tillegg utfører ingeniøren levetidsberegninger og konstruksjon av spesialløsninger, samt rådgivende og veiledende tjenester.

Mine oppgaver

Bedriften er blant annet i gang med en fornying av sitt HMS-system, da enkelte dokumenter er noe utdatert, samt at det nylig ble passert 10 ansatte, som er grensen for når det er krav til verneombud.

I tillegg til HMS-delen har jeg fått innsyn i en del kontrollprosedyrer og bakgrunnen for de. Hovedsakelig bygger de på Forskrift om maskiner (best.nr. 522), Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (best.nr. 555) og Forskrift om tekniske innretninger (best.nr. 221) samt standarder for forskjellige innretninger og utstyr.

I resten av perioden skal jeg få innsyn i den praktiske delen av kontrollarbeidet. Og avhengig av tid og jobber tilgjengelig får jeg ta del i enten levetidsberegning av eksisterende innretninger, beregning og utforming av nytt utstyr eller lignende.

Oppsummering

Praksisperioden er en fin mulighet til å komme seg ut og få se hvordan det vi lærer på skolebenken blir utført i praksis. Jeg fikk utføre min praksis hos en bedrift jeg kjenner godt fra før av, og hvor jeg ser for meg en fremtidig karriere. Så det kunne ikke blitt bedre for min del.

Praksisprosjekt ved Statoil, Melkøya

Hei, mitt navn er Simen Holmgren Moland, jeg kommer fra Alta og studerer ved høgskolen i Narvik. Nå går jeg 3.året på bachelor industriteknikk. I min praksisperiode har jeg vært hos Statoil i Hammerfest, på Melkøya.

Statoils virksomhet på Melkøya:

Statoil har en subsea installasjon utenfor Hammerfest, kalt Snøhvit.  Produksjonsanlegget er plassert på havbunnen, på en dybde mellom 250 -og 345m under havoverflaten. Det føres LNG (liqufied natural gas) fra feltet og gjennom rør 143km inn til Melkøya utfor Hammerfest.  Fra Melkøya fylles det ca. 60 spesialbygde båter i året, som transporterer gassen ut til verdensmarkedet.

 Mine arbeidsoppgaver:

Jeg har jobbet mye med 3D tegninger av anlegget. Jeg har hentet ut bilder og informasjon fra 3D-tegningene. Det går mye i rør, rørsupports og ventiler til forskjellige systemer ute i anlegget. Med bildene jeg henter ut, lager jeg en presentasjon som kan brukes til videre planlegging og diskusjon av eventuelle endringer i anlegget. Jeg har også vært ute på befaring, og fått litt forståelse hvordan de forskjellige tingene fungerer.

 Oppsummering:

Praksisperioden er en flott mulighet til å få et lite innblikk i hvordan en ingeniør jobber. Jeg er imponert over de ingeniørene som jeg har hatt kontakt med i løpet av perioden. Jeg føler at jeg har stort utbytte av min praksisperiode.