Praksisprosjekt ved Statoil, Melkøya

Hei, mitt navn er Simen Holmgren Moland, jeg kommer fra Alta og studerer ved høgskolen i Narvik. Nå går jeg 3.året på bachelor industriteknikk. I min praksisperiode har jeg vært hos Statoil i Hammerfest, på Melkøya.

Statoils virksomhet på Melkøya:

Statoil har en subsea installasjon utenfor Hammerfest, kalt Snøhvit.  Produksjonsanlegget er plassert på havbunnen, på en dybde mellom 250 -og 345m under havoverflaten. Det føres LNG (liqufied natural gas) fra feltet og gjennom rør 143km inn til Melkøya utfor Hammerfest.  Fra Melkøya fylles det ca. 60 spesialbygde båter i året, som transporterer gassen ut til verdensmarkedet.

 Mine arbeidsoppgaver:

Jeg har jobbet mye med 3D tegninger av anlegget. Jeg har hentet ut bilder og informasjon fra 3D-tegningene. Det går mye i rør, rørsupports og ventiler til forskjellige systemer ute i anlegget. Med bildene jeg henter ut, lager jeg en presentasjon som kan brukes til videre planlegging og diskusjon av eventuelle endringer i anlegget. Jeg har også vært ute på befaring, og fått litt forståelse hvordan de forskjellige tingene fungerer.

 Oppsummering:

Praksisperioden er en flott mulighet til å få et lite innblikk i hvordan en ingeniør jobber. Jeg er imponert over de ingeniørene som jeg har hatt kontakt med i løpet av perioden. Jeg føler at jeg har stort utbytte av min praksisperiode.

Leave a Reply