Praksisprosjekt ved Krankontrollen AS

Mitt navn er Raymond Gilinsky og jeg kommer fra Lørenskog. Jeg går 3. året på nettbasert bachelor Industriteknikk, og har min praksisperiode hos Krankontrollen AS i Lillestrøm. (www.krankontrollen.no)

Krankontrollens virksomhet

Krankontrollen AS er en sakkyndig sertifisert virksomhet som utfører kontroll av kraner og løfteutstyr, service, vedlikehold og reparasjoner, utvikling av spesialprodukter til denne bransjen, samt kurs og opplæring. Kraner og løfteutstyr innebærer alt fra store mobilkraner og tårnkraner ned til små kroker, sjakler, stropper og wire. Taljer og vinsjer finnes mange steder, bl.a. i nesten alle studio- og scenerigger. Alt dette utstyret er underlagt årlig kontroll. Bedriften har 10 ansatte. Praktisk kontroll av utstyr behøver ikke utføres av en ingeniør, men det stilles strenge krav til den som har det faglige ansvaret i et sakkyndig kontrollorgan. I tillegg utfører ingeniøren levetidsberegninger og konstruksjon av spesialløsninger, samt rådgivende og veiledende tjenester.

Mine oppgaver

Bedriften er blant annet i gang med en fornying av sitt HMS-system, da enkelte dokumenter er noe utdatert, samt at det nylig ble passert 10 ansatte, som er grensen for når det er krav til verneombud.

I tillegg til HMS-delen har jeg fått innsyn i en del kontrollprosedyrer og bakgrunnen for de. Hovedsakelig bygger de på Forskrift om maskiner (best.nr. 522), Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (best.nr. 555) og Forskrift om tekniske innretninger (best.nr. 221) samt standarder for forskjellige innretninger og utstyr.

I resten av perioden skal jeg få innsyn i den praktiske delen av kontrollarbeidet. Og avhengig av tid og jobber tilgjengelig får jeg ta del i enten levetidsberegning av eksisterende innretninger, beregning og utforming av nytt utstyr eller lignende.

Oppsummering

Praksisperioden er en fin mulighet til å komme seg ut og få se hvordan det vi lærer på skolebenken blir utført i praksis. Jeg fikk utføre min praksis hos en bedrift jeg kjenner godt fra før av, og hvor jeg ser for meg en fremtidig karriere. Så det kunne ikke blitt bedre for min del.

Leave a Reply