Praksisprosjekt på Skretting

Hei!

Mitt navn er Julie Helen Isaksen og kommer fra Hadsel kommune i Vesterålen. Jeg går 3.året på Industriteknikk. I forbindelse med praksisprosjektet ved Høgskolen i Narvik er jeg på Skretting.(www.skretting.no)

 Skrettings virksomhet

Skretting er et heleid datterselskap av det internasjonale fôrkonsernet Nutreco. I Norge har Skretting tre fabrikker; en på Stokmarknes (der jeg har praksisprosjekt), en på Averøy og en i Stavanger, der for øvrig hovedkontoret ligger. I tillegg til de tre fabrikkene i Norge, har de fabrikker og salgskontorer i både Asia, Australia, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Europa.

Til sammen produserer Skretting-fabrikkene årlig over 1,5 millioner tonn fiskefôr til mer enn 50 fiskeslag og reke. På Stokmarknes produserer de fôr til laks, ørret, kveite og torsk.

Skretting er i dag den ledende produsenten av fôr til oppdrettsfisk i Norge. De har 260 ansatte i Norge som er fordelt på alle de tre fabrikkene. På Stokmarknes er det cirka 50 ansatte.

 Mine oppgaver

Jeg har i hovedsak hatt min praksis på teknisk avdeling. Her jobber det to automasjonsingeniører i tillegg til teknisk leder, teknisk medarbeider, tre mekanikere, èn elektriker og èn lærling i automasjonsfag. Den første uka har jeg brukt til å sette meg inn i produksjonsprosessen i bedriften. Jeg har fulgt prosessen fra råstoffene ankommer med biler og båter og frem til det ferdige produktet blir tappet i sekker og satt på lager. Denne uken har jeg deltatt på et planleggingsmøte i forhold til en vedlikeholdsstopp, og i den forbindelse var jeg også med på vedlikeholdsarbeid dagen etter. Jeg har også hatt samtaler med flere ansatte, både ingeniører og andre ansatte, om deres ansvarsområder for å forsøke å sette meg inn i organiseringen ved Skretting.

 Oppsummering

Jeg har til nå fått et innblikk i Skrettings oppbygging, kvalitetssikring, styring av produksjonen, HMS og ikke minst vedlikehold som er veldig viktig i denne type bedrift. Alle disse punktene er noe jeg tror er viktig å ha kjennskap til når man skal ut i arbeidslivet.

Det virker som alle de ansatte jeg har snakket med trives veldig godt på Skretting og mange av dem har vært ansatt her helt siden fabrikkens oppstart i 1989. Fiskefôr-bransjen er ei næring i vekst, og det har vært interessant og få et innblikk i denne type bedrift. Jeg hadde ikke trodd at det var så avansert å produsere fiskefôr før jeg kom hit til Skretting!

Leave a Reply