Monthly Archives: March 2013

Ingeniører fra studieretning maskin er ettertraktet!

Igjen er det en fornøyelse å viderebringe en artikkel om våre tidligere studenter, som nå er fullverdige ingeniører ute i næringslivet.   Vi gjengir her en artikkel, som journalist Ole Petter Høgset har laget og publisert.

Lofotingen flyttet til Narvik for å få seg en god utdannelse med påfølgende god jobb. Alle målene er innfridd. Som nylig utdannet ingeniør er han en het kar. Rapp Bomek AS har vært hans arbeidsgiver siden han avsluttet utdanningen ved Høgskolen i Narvik.

– Jeg arbeidet som industrimekaniker hjemme i Lofoten, men ønsket å ta mer utdanning. Derfor reiste jeg til Narvik. Det var et veldig klokt valg. Nå har jeg en veldig interessant jobb med store utfordringer og muligheter til å avansere, sier en meget fornøyd 26-åring og utdyper; – Jeg blir nok værende i Bodø i lang tid. Jeg stortrives i jobben og synes byen er topp, fortsetter han. Arbeidet til Jakobsen er altså knyttet til Bodø-bedriften Rapp Bomek. De spesialiserer seg hovedsakelig på å produsere branndører til både offshore- og onshoreindustrien, men produserer også annet skipsutstyr, eksempelvis skipsluker. – Ingen branndører er like. Det har jeg fått merke etter at jeg begynte i jobben, sier han og utdyper; – Kunden spesifiserer hvilke egenskaper døren skal ha og vi etterstreber med møte disse spesifikasjonene på en så god måte som mulig. Dørene blir i hovedsak laget i stålmaterial, karbonstål eller rustfritt stål, i tillegg til aluminium, forklarer Håvard Jakobsen.

Tiden ved Høgskolen i Narvik var, i følge den ferske ingeniøren, en lærerik, utfordrende og lykkelig tid. – Jeg har bare gode ord å komme med om Høgskolen i Narvik. Vi hadde et veldig godt miljø i klassen og lærerne var usedvanlig dyktig til å lære bort stoffet. Jeg føler at jeg har fått veldig gode ingeniørverktøy til å takle arbeidshverdagen etter perioden i Narvik, forklarer Jakobsen, som likevel føler at han har mye å lære som ingeniør. – Man kan ikke lære alt på skolen, og man må sette seg inn i veldig mye når man tar overgangen til arbeidsmarkedet. Men det har vært en fin overgang fra å være student til å bli arbeidende ingeniør, fastslår Håvard Jakobsen.

Teknisk sjef ved Rapp Bomek AS i Bodø, Kristoffer Lundseng, er storfornøyd med å ha den tidligere HiN-studenten ombord.

– Vi har den siste tiden opplevd økt etterspørsel etter våre produkter og hadde behov for større ingeniørressurs. Og etter å ha vært på rekruttering ved HiN mottok vi jobbsøknad fra Håvard. I tillegg til utdanningen hadde han også erfaring fra både sveiseproduksjon og marin sektor og det gjorde at han til slutt fikk komme på jobbintervju med påfølgende jobbtilbud, sier Lundseng. Etter et halvt år i jobben har Håvard Jakobsen fått vise at han erverver mye ingeniørkunnskap og har allerede blitt en viktig ressurs for Rapp Bomek AS. – Håvard er interessert, pliktoppfyllende og alltid positiv. Han passer godt inn i fellesskapet og vi håper han fortsetter å være en ressurs for bedriften i lang tid. Vi trenger flere som Håvard, skryter Lundseng.