Monthly Archives: June 2013

Nye ingeniører klar for næringslivet

Onsdag 12. juni var siste dag for 16 stolte og glade ingeniører, etter 3 meget interessante, men arbeidssomme år.   Studentene presenterte sine hovedprosjekter, som omhandlet:

Utvikling av ny åpningsystem for branndører
Utvikling av nye prosedyrer for overflatebehandling
Utvikling av kranbanesystem for pumpehus
Utvikling av minifres
Analyse av scaling på metallflater
Utvikling av nytt undervisningsopp for automatiseringsteknikk
Utvikling av borerigg/arbeidsplattform
Analyse av energiøkonomiseringstiltak ved asfaltproduksjon
Utvikling av ubemannet og fjernstyrt fly

Alle oppgavene kan klassifiseres som solid ingeniørarbeid, hvor hver av studentene har lagt ned over 400 timers innsats med oppgaven.

De fleste av studentene skal direkte ut i stillinger i næringslivet rundt i hele landet, men noe har også planer om å fortsette på et 2-årig masterstudie.  Studentene benyttet også anledningen med å takke for 3,  meget lærerike og givende,  år.   Alle var enige om at studietiden hadde vært en fantastisk tid, og dette var noe som de helt sikkert ville tenke tilbake til med stor glede.