Monthly Archives: July 2013

Praksisprosjekt hos Statoil Hammerfest

Hei, mitt navn er Hanne Hansen og kommer fra Senja. Jeg studerer industriteknikk/ maskin ingeniør ved høgskolen i Narvik. Praksisperioden gjennomførte jeg hos Statoil Hammerfest LNG, Melkøya.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 35 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender de teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Hovedkontoret er i Stavanger, de har om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Hammerfest LNG er et petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest med ca. 350 ansatte. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Utbyggingen på Melkøya startet i 2003, og 21. august 2007 ble den første gassen fra feltet sluppet inn i anlegget. Naturgassen blir kjølt ned til LNG (Liquefied Natural Gas), og deretter lagres den flytende gassen i store lagertanker før den lastes over på LNG skip og fraktes til Asia, Amerika og Europa.

Mine oppgaver

Jeg hadde praksis på mekanisk avdeling som har kontorlokale i “Rorhuset” på Melkøya. Jeg måtte gjennomføre sikkerhetskurs og AT/SJA (Arbeidstillatelse/ sikker jobbanalyse) kurs for å få tilgangene og adgangskort. Brukte de første to dagene til å sette meg inn i anlegget, produksjonslinjen og de forskjellige ansvarsområdene.  Jeg gikk gjennom prosedyrer for overflatebehandling av rør og inspeksjonsstrategi, deretter oversatte jeg en intern prosedyre for arbeid på de kalde/tørre systemene på Melkøya til engelsk.  Det var utarbeidet en modifikasjonstegning av det ene systemet på anlegget, jeg var med ut i anlegget for å sjekke og godkjenne at det var i samsvar med det virkelige anlegget. Jeg fikk også være med å se hvordan en Tripp ble behandlet i etterkant, videre overvåking av anlegget og vi gjennomførte videomøter med andre Statoil kontor. Den mest krevende oppgaven i tid og omfang var nok da jeg skulle utarbeide en presentasjon for hvordan de kunne hindre /minske tang, skjell o.l. å komme inn i varmevekslerene. For å lage et modifikasjonsforslag hentet jeg inn informasjon fra systemdokumenter, operasjonsdokumenter og 3D tegninger over anlegget.  Denne oppgaven rakk jeg ikke å bli ferdig med, men det var en interessant oppgave som krevde forståelse for prosessen i anlegget og kreativ tenking.

Oppsummering

Statoil tar HMS svært alvorlig, og pålegger alle som skal inn på deres område sikkerhetskurs. Sikkerhetskurset avsluttes med en test som må være bestått for å få adgang til området.  Jeg har ett positivt inntrykk av praksisperioden, ble veldig godt mottatt og fikk utføre relevante arbeidsoppgaver. Jeg fikk innblikk i hvordan ingeniører arbeider, og hvor viktig det tverrfaglige samarbeidet er. Jeg synes praksisperioden ga en bedre forståelse for hvordan ingeniører jobber, og en mulighet til å knytte kontakter. Teorien vi lærer på skolen fikk jeg sett i praksis og hvor relevant den kan være.