Monthly Archives: August 2013

Praksisprosjekt hos Aibel AS, Harstad

Mitt navn er Morten Kalseth og jeg kommer fra Rotsundelv i Nordreisa kommune. Jeg studerer industriteknikk/maskiningeniør tredjeåret ved høgskolen i Narvik. Praksisperioden gjennomfører jeg hos Aibel i Harstad.

Aibel AS er et ledende serviceselskap innen olje, gass og fornybar energi. Selskapet har rundt 6000 medarbeidere i Norge og internasjonalt, og det jobber på felt og anlegg på land og offshore. Selskapet er voksende og har medarbeidere på hele den norske sokkelen, og er representert på 30 av 60 plattformer og på fire av seks onshore terminaler.

Høsten 2010 åpnet Aibel nytt kontor i Harstad for å møte økende oppdragsmengde i nordområdene. Kontoret ligger på Kanebogen i det gamle Hydrobygget som er sentralt plassert mellom sentrum og Statoils driftsanlegg i Harstad. De viktigste oppdragene til Aibel Harstad er vedlikehold og modifikasjon på Norne-skipet for Statoil, og oppgraderinger på Draugen-plattformen for Shell. Statoil krever at 70 prosent av de som jobber med Norne-kontrakten, skal være lokalisert nær Statoils driftsanlegg. Dette var bakgrunnen for selskapets satsing i Harstad, og nå ligger Aibels kontor like ved Statoil. I dag er det cirka 120 arbeidere på kontoret, og rundt 100 av dem er fast ansatt i Aibel Harstad.

Mine oppgaver

Mine oppgaver har vært å observere de ansatte og ha samtaler med dem, samt overvære møter. Jeg deltok på statusmøte for Norneprosjektet, der alle involverte ble samlet for å oppdatere hverandre om arbeidet som er gjort i forbindelse med revisjonsstansen som vil foregå i tidspunktet 7. til 30. september. Revisjonsstans er en samling av vedlikeholdsaktiviteter, modifikasjoner eller nyinstallasjoner som krever stopp av hele produksjonslinjen. Anlegget blir tappet ned og rengjort slik at alle spor av olje og gass er borte før varmt-arbeid kan ta til. Det skal blant annet monteres ny riser fra havbunnen og opp til skipet. Vanndybden på Nornefeltet er cirka 380 meter. Jeg har også hatt samtaler med prosjekteringsansvarlig for Norneprosjektet, Ketil Hugo Holte, som ga meg ytterligere informasjon om revisjonsstansen og Aibel generelt. Han viste meg tegninger, bilder og animasjoner om forestående arbeid. Ellers har jeg studert forskjellige presentasjoner om bedriften og satt meg inn i Aibels organisasjon og oppbygning. Bemanningen som jobber med Draugen-plattformen sitter i en annen fløy her på bygget. Hittil har jeg bare vært på Norne-avdelingen.

Oppsummering

Praksisperioden er en fin mulighet til å få et innblikk i en ingeniørs arbeidsdag. Jeg ble veldig godt mottatt av Aibel. Praten går livlig blant de ansatte og humøret virker å være på topp, selv i travle tider. Jeg har fått se hvordan ingeniører arbeider, og hvor avhengige de er av et godt tverrfaglig samarbeid for å løse oppdragene.

Praksisprosjekt hos Lorentzen Hydraulikk i Kabelvåg

Mitt navn er Stian Eilertsen, og jeg kommer fra Kabelvåg i Lofoten. Jeg er på 3 året på Industriteknikk. Under utplasseringen i praksisperioden har jeg jobber for Lorentzen Hydraulikk som holder til  Kabelvåg. http://www.lormek.no/

Lorentzen Hydraulikk.

Helt siden 1923 har Lorentzen Hydraulikk vært leverandør av produkter og tjenester for kystflåten. Det startet med reparasjoner av motorer og utviklet seg raskt til produksjon av motorer, hvalkanoner og harpuner. Mot slutten av krigsårene startet bedriften produksjon av kaikraner og mekanisk dekksutstyr, mens hydraulisk utstyr er blitt produsert siden 1966.      I dag produserer de det meste innen hydraulisk utstyr. I tillegg til kraner for fiske-industrien og oppdrettsnæringen, og de sier at de er den største leverandøren av dekksutstyr langs kysten.

Mine oppgaver

Kvelden før jeg skulle begynne min praksisperiode var jeg var redd for at jeg bare skulle bli stuet bort i et hjørne, noe som jeg raskt fikk erfare at ikke var tilfelle.  Helt fra første stund ble jeg hevet ut i produksjon, hvor jeg fikk utfordringer og oppgaver som gjorde at jeg virkelig finn brynet meg. Alt fra CAD-tegning av maler som skulle overføres til skjæretegninger, til konstruering av en stor notvinsj. Hele tiden har jeg fått innspill med mye god veiledning.

Jeg har delt kontor med konstruktøren på Lorentzen, noe som gjorde at jeg fikk et veldig bra innblikk i det meste. Jeg har deltatt i alt fra å styrer en produksjon, samt hvordan man går fram når man skal konstruere og utvikle nye produkter.

Oppsummering

Det er bare få dager igjen av praksistiden nå, og jeg sitter her med en god følelse.  Det har vært lærerik, og motivasjonen er nå større en noen gang for resten av studiet.  Jeg har sett hva som kan skje når man kombinerer teori og praksis, og jeg liker det jeg ser. Bare det å få følge et produkt fra ide-stadiet til en ferdig fysisk ting, det er en fantastisk følelse. Til alle som skal ut i praksisprosjekt til neste år, GLED dere!

Minister uten noen råd til høgskolen

Onsdag 28. august hadde høgskolen besøk av Olje- og energiminister Ola Borten Moe.  Foran et fullsatt auditorium holdt ministeren ett av sine standard foredrag om energisituasjonen i Norge i dag, og utviklingen i årene framover. Foredraget ble godt mottatt, men det var lite nytt å hente ut av det 40 minutters foredrag.   Vel, ministeren benyttet riktignok anledningen til å annonsere at konsesjonssøknaden til Vesterålskraft Vind AS for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune, nå var innvilget.

Når en besøker den eneste teknologiske høgskole i Nord-Norge, i den landsdel i Norge som vil ha størst vekst i de nærmeste ti-år, så burde det være nærliggende å berøre hvilke forventninger departementet har til høgskolens satsing innenfor beredskap, overvåkning, ingeniørutdanning, teknologiutvikling, næringsutvikling, nordkalottsamarbeid, samarbeid med Russland, kaldt klima teknologi, internasjonalt samarbeid, miljø, fornybar energi, undervannsteknologi, bygg og anlegg osv.

Høgskolens søknad om Petroleumsteknologisk senter ble aldri nevnt, og heller ikke andre av høgskolens annonserte planer innenfor energi, olje- og gass.   Var dette et pålagt besøk i forbindelse med valgkampen?  Et besøk som aldri ville ha funnet sted  dersom det ikke var valg i september?   Innholdet i foredraget tyder mye på det.  – En skulle nesten tro at beskjeden var gitt fra Jens til ministeren – “Reis til Narvik og Høgskolen og hold et innlegg om ett eller annet”, så får vi presseomtale.

Svein Ove Hareide

Praksisprosjekt hos Statkraft region Nord, Ranakraftverksgruppe.

Mitt navn er Lars Erik Lorentzen og jeg kommer fra Bjerka i Hemnes kommune.  Jeg studerer Industriteknikk/maskin ved Høgskolen i Narvik. Jeg har gjennom ført mitt praksisprosjekt i Statkraft region nord, Rana kraftverksgruppe.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

I region nord styres alle kraftverk fra Røssåga i sør til Adamselv i Nord, samt en vindpark i Kjøllefjord. Statkraft driver med et svært omfattende renoveringsarbeid av nedre Røssåga kraftverk, 3 av 6 installerte aggregat (1955) renoveres opp til dagens standard i tilegg bygges det en ny kraftstasjon parallelt med den gamle på 225MW. I den forbindelse har jeg vert så heldig å få være med på demontering av et aggregat.  

Mine oppgaver

Mine oppgaver i praksisprosjektet har vært veldig varierte, alt fra å være sammen med ingeniørene og deres hverdag til montering/demontering sammen med fagarbeiderne.  Har også tatt kontakt med prosjektlederne fra de innleide firmaene og intervjuet dem om deres produkt/tjeneste. Har også vært en dag på driftsentrale og fått sett hvordan alle kraftverkene i region Nord styres opp mot hverandre med tanke på vannverdi, revisjoner og etterspørsel. Dette er et meget komplekst system der alt fra kull og olje pris til uroligheter i verden spiller inn. 

Oppsummering

Praksisprosjektet er en fin mulighet til å få innblikk i en ingeniørs arbeidshverdag. Har også sett at det kan være stor utfordringer med tidsfrister og samkjøring når det er mange innleide firmaer. Det har igjen før til at man må spørre mye for å få den info man trenger. Ellers har praksisprosjektet vært en bekreftelse på at jeg har valg rett utdannelse. 

Praksisprosjekt Bjerkvik Tekniske Verksted

Mitt navn er Bjørn Dinesen og jeg kommer fra Porsanger. I forbindelse med praksisprosjekt på tredjeåret industriteknikk ved Høgskolen i Narvik så har jeg min praksis på Bjerkvik Tekniske Verksted. Jeg og Petter Møkleby har hatt praksis i lag.

Bjerkvik tekniske verksted

Bjerkvik tekniske verksted (BTV) er en produksjonsenhet under Forsvarets Logistikkorganisasjon, og leverer tekniske tjenester, ingeniørarbeid og vedlikehold av kjøretøy, våpen, elektronikk og optikk. I tillegg til vedlikehold så driver de også med tilpasninger og ombygging.

BTV ble startet opp i 1945 når krigen var over og har per i dag rundt 100 stykker som jobber her.  Verkstedet ligger rett utenfor Bjerkvik, rett over 3 mil nord om Narvik.

Mine arbeidsoppgaver

Har så langt jobbet med prosedyrer for overflatebehandling av metaller, plaster og kompositter. Det er i all hovedsak prosedyrer for lakkering og forbehandling før maling/lakkering, samt testing av beleggstykkelse og vedheft. Disse prosedyrene er i all hovedsak for overflatebehandling av forsvarets kjøretøy.

I tillegg til prosedyrer så har jeg jobbet med å se på alternativer til konvensjonell sandblåsing. Dette for å spare miljøet med mindre avfall, da konvensjonell sandblåsing skaper svært mye avfall. En skifting til en alternativ metode kan også gjøre det at sikkerheten for operatører forbedrer seg, da det med konvensjonell sandblåsing må brukes veldig mye verneutstyr.

Etter å ha kommet i havn med de prosedyrene som skal skrives, så er planen at jeg skal begynne å hjelpe Petter, som jeg har praksis i lag med, å modellere i SolidWorks. I sammenheng med dette så skal vi prøve å modellere ved hjelp av en koordinat-målemaskin (CMM).

Oppsummering

Får dratt nytte av kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom studietiden, og ikke minst det som man jeg lært under hovedoppgaven var veldig nyttig å ta med meg hit i praksisprosjektet.

Praksisprosjektet er en veldig fin måte å få tilegnet seg innsikt i hvordan det jobbes ute i en ingeniørbedrift. Det å komme ut i et fagmiljø har hatt veldig stor verdi for meg personlig og jeg verdsetter den støtte jeg har fått fra BTV.

Har så langt hatt en veldig bra praksis og en flott opplevelse her på BTV med godt humør og et flott arbeidsmiljø. Føler at jeg har blitt tatt bra i mot og får bra oppfølging.

“Vasket” fram samarbeid med HiN

Studentene ved masterstudiet Industriell Teknologi, Dmitry Kokvin og Syed Muhammed Ahmed, har hatt sommerjobb med utvikling av løsninger for innvendig rengjøring av containere.

Oddbjørn Iversen fra selskapet Green Cargo, har fått prosjektstøtte fra Nordland Fylkeskommune til å videreutvikle sitt prosjekt, og dette gav han muligheten til å ansette to studenter for å jobbe med den teknologiske utviklingen.

En utrolig artig sommerjobb

Det er flott å sette lærdommen vår ut i praksis, sier Dimitry Kokvin, som sammen med Syed Muhammed Ahmed har brukt sommeren til prosjekteringen.

– Og disse gutta er rett og slett utrolig flinke. Jeg er råimponert over hva de har fått til, sier Iversen. Les hele artikkelen i Fremover.

Praksisprosjekt hos Sydvaranger Gruve AS, Kirkenes

Mitt navn er Fredrik Lian og jeg kommer fra Alta. Jeg går 3. året på industriteknikk ved høgskolen i Narvik og har min praksisperiode hos www.sydvarangergruve.no i Kirkenes.

Nye Sydvaranger Gruve AS ble etablert i 2007 for å rehabilitere gruve, jernbane og produksjonsanlegg samt starte produksjon av høyverdig jernmalmkonsentrat. I dag er det ca 400 ansatte og er et norsk heleid datterselskap av selskapet Northern Iron Ltd., som er børsnotert i Australia. Jernmalmfeltet i Bjørnevatn inneholder 23 mer eller mindre adskilte jernmalmforekomster. Konsesjonsområdet, er ca. 25 km2 stort og dekker flesteparten av disse forekomstene samt at selskapet har rettighetene til alle 23 forekomster. Bjørnevannsforekomsten har vært i produksjon siden oppstart av virksomheten i 1911 og nesten uavbrutt til 1997. Malmene har enkel mineralogi og hovedmineralene er magnetitt og kvarts. Konklusjonene fra tidligere undersøkelser gjennomført viser at geologi, geoteknikk og mineralogi er meget godt undersøkt og at det foreliggende materiale er meget tilfredsstillende for moderne dagbruddsplanlegging.

Mine oppgaver:

Jeg jobber på vedlikeholdsavdelingen som server produksjonsavdelingen. Mine oppgaver har vært å følge opp èn av to vedlikeholdsstopper for rehabilitering av primærmøllen. Oppgavene innebærer å planlegge jobber, samt følge disse opp. Dette medfører underoppgaver som bestilling av deler, oppfølging av personell, rapportering av arbeidsordrer. Jeg har også blitt engasjert i prosjektering av støvreduserende tiltak i knuseverket.

Oppsummering:

Faget Praksisprosjekt er veldig lærerikt da man får et godt innblikk i en ingeniørs hverdag. For min del har dette vært en unik mulighet å lære om gruvedrift og de utfordringene de står overfor.

Nettstudenter besøker HiN

20130821-121011.jpg

Ved studieretningen Maskin er det oppmeldt 16 studenter som ønsker å utdanne seg til maskiningeniør via internett. Mandag 19 august ankom studentene til Narvik, hvor de skal være hele uke . Programmet er hovedsaklig introduksjon, ordning med praktiske spørsmål, omvisning, litt undervisning, samt bli kjent med faglærere og medstudenter.

Studentene vil ha sitt studiested spredt rundt i hele landet, fra Tromsø og Harstad i nord, til Stavanger i sør, men også en student vil ha sitt daglige virke ned i Tyskland.

Flere av studentene har planer om å jobbe samtidig, men etterhvert vil en gå over i permisjon fra jobben sin.

Å studere via nettet gir studentene en unik mulighet til å få seg en ingeniørutdannelse, som de kanskje ikke har hatt mulighet til eller pga. jobbsituasjon, familiesituasjon eller av grunner.

Programområdet ønsker alle lykke til med studiet.

Praksisprosjekt hos Polarkonsult i Harstad

Mitt navn er Gaute Eilertsen og kommer fra Bjarkøya. Jeg studerer industriteknikk/maskin-ingeniør tredjeåret ved høgskolen i Narvik. I praksisperioden er jeg hos Polarkonsult A/S i Harstad.

Polarkonsult A/S ble etablert i 1974 og er et av Norges ledende konsulent firmaer innen skipsdesign og maritim arkitektur. Her jobber rundt 30 ansatte, og er lokalisert i Harstad, med et lite avdelingskontor i Tromsø.

Polarkonsult sin filosofi er å være en pålitelig og kompetent leverandør av moderne skipsteknologi for fremtiden.  De ansatte dekker et bredt spekter av yrker, fra generell maritim arkitektur, strukturell design og prosjektering, maskinsystemer, piping, etc.  Disse ferdigheter, gjør Polarkonsult kompetente til å følge prosessen med et nybygg gjennom alle stadier, design, detaljprosjektering, inspeksjon og testing. Dette gir bedriften detaljert kunnskap om alle aspekter av design.

Til å begynne med, var tradisjonelle fiskebåter, nasjonale ferger og mindre lasteskip grunnlaget for Bedriftens aktivitet. De senere år, har andre kommersielle fartøy på det globale markedet blir mer og mer viktig og kompletterer bedriftens utvalg av skipstyper. Nå har de hele verden som marked.

I løpet av de siste årene har de hatt muligheten til å følge en rekke prosjekter fra innledende design til ferdig skip. Gjennom kundeforhold med eiere og verft, har de fått detaljert kunnskap om alle aspekter av disse fartøyene.  Polarkonsult AS er også “Godkjent Foretak” av Sjøfartsdirektoratet. Dette betyr at firmaet har lov til å utføre kontroll og sertifisering av fiskefartøy. Polarkonsult har levert dokumentasjon for en rekke skip bygget i Norge, Polen, Tyskland, Spania, Portugal, India, Kina, etc.

Mine oppgaver

Min oppgave har vert å observere de ansatte i bedriften. Det betyr å se og stille spørsmål hva de ansatte driver med. Innen prosjektarbeid, sitter de ansatte hver for seg, med sine individuelle oppgaver i prosjektene. Selv har jeg jobbet med å sette meg inn i bedriftens organisasjon og organisering, samt kvalitet, sikkerhet og HMS.

Jeg har vært med på ett oppdrag på et middels stort fiskefartøy, hvor vi skulle utføre en kontroll på ett sikkerhetsverktøy og se om det kunne videre godkjennes. Ellers har jeg fotfulgt konstruksjonsleder Terje Richardsen for å få et innblikk i en ingeniørs hverdag.

En god del av oppdragene nå, er for forsvaret og man trenger sikkerhetsklarering for å jobbe innen disse prosjektene. Polarkonsult er en bedrift som tar diskresjon overfor kunden på alvor.  I samme periode har jeg fått tid til å oppdatere meg på Autocad og Inventor.

Oppsummering

Praksisprosjektet er en flott måte å få innblikk i hva en ingeniørs hverdag går ut på. Still spørsmål til de ansatte, om deres arbeidsoppgaver. Det kan gi deg inspirasjon til nye mål.  Jeg for min del ser viktigheten med, strukturell analyse og selve prosjekteringen. En ingeniørs hverdag består av mange planleggingstimer før et prosjekt kan iverksettes.

Gaute Eilertsen