Nettstudenter besøker HiN

20130821-121011.jpg

Ved studieretningen Maskin er det oppmeldt 16 studenter som ønsker å utdanne seg til maskiningeniør via internett. Mandag 19 august ankom studentene til Narvik, hvor de skal være hele uke . Programmet er hovedsaklig introduksjon, ordning med praktiske spørsmål, omvisning, litt undervisning, samt bli kjent med faglærere og medstudenter.

Studentene vil ha sitt studiested spredt rundt i hele landet, fra Tromsø og Harstad i nord, til Stavanger i sør, men også en student vil ha sitt daglige virke ned i Tyskland.

Flere av studentene har planer om å jobbe samtidig, men etterhvert vil en gå over i permisjon fra jobben sin.

Å studere via nettet gir studentene en unik mulighet til å få seg en ingeniørutdannelse, som de kanskje ikke har hatt mulighet til eller pga. jobbsituasjon, familiesituasjon eller av grunner.

Programområdet ønsker alle lykke til med studiet.

Leave a Reply