Monthly Archives: September 2013

Praksis hos Safe Control AS

Hei, mitt navn er Irene Anthonsen og jeg bor i Arendal. Jeg går på tredje år på bachelor i Industriteknikk i Narvik.

Min praksis er i en bedrift som heter Safe Control og lokalisert på Brokelandsheia i Aust-Agder. Dette er ganske liten bedrift der per dags dato i tillegg til eieren jobber det syv ansatte og to innleide spesialister. Bedriftens virksomhet er basert på systematiske  inspeksjoner av hovedsakelig kommunale bruer og kaier. Det er flere forskjellige typer inspeksjoner. Enkeltinspeksjonene foretas hvert år og, som navnet tilsier, er ganske enkle inspeksjoner av generelle tilstanden på objektet. Hovedinspeksjoner foretas hvert femte år og er litt mer inngående der objektet blir kontrollert nøye for eventuelle mangler og skader. Spesialinspeksjoner blir bestilt etter behov og er omfattende kontroller som etterfølges med konkrete anbefalinger til utbedringer og kostnadsestimat. Arbeidsoppgavene blir ganske varierte der de ansatte er på reise ca annenhver uke med etterfølgende uke med kontorarbeid.

Mine oppgaver

Mine hovedoppgaver så langt er å bli kjent med programmet Focus 3D Konstruksjon som bedriften er i ferd med å ta i bruk. Dagene går fort mens jeg blir helt fortapt i dataverden og prøver å tegne inn og beregne laster på bruer. I tillegg til det setter jeg meg inn i bedriftens interne rutiner gjennom samtaler og gjennomgang av rapporter og dokumentasjon. Et langt intervju med eieren av bedriften ga meg innblikk i bedriftens organisasjon, arbeidsmetoder og rutiner som kommer til å bli bra rapport-materiale.

Oppsummering

Praksissperioden så langt er en positiv opplevelse der jeg får innsyn i hvordan min arbeidshverdag kan være i fremtiden. Jeg er godt mottatt og dagene går fort med trivelige kaffepauser og samtaler med de andre ansatte som ser ikke ut til å ha noe imot mine pågående spørsmål.

Den siste uka av praksisen er det planlagt at jeg skal bli med på en reise med en rekke bru- og kai-inspeksjoner, noe jeg gleder meg veldig til.

Praksis hos National Oilwell Varco Inc. Kristiansand

Mitt navn er Alexander Noreng og kommer fra Tromsø. Jeg starter høsten 2013 på tredje året maskiningeniør/industriteknikk ved Høgskolen i Narvik og har i forbindelse med gjennomføring av praksisprosjekt vært hos National Oilwell Varco i Kristiansand.

National Oilwell Varco er et amerikansk selskap med hovedkontor i Houston, Texas. National Oilwell Varco er representert i 53 land og har over 800 lokasjoner world wide. De leverer komplette løsninger til oljeindustrien og er et av de ledende selskapene i verden på sitt felt. De har en lang og stolt historie og ble første gang stiftet i 1862 i Houston Texas. Den norske delen av selskapet ble stiftet etter oppkjøp av Hitec i år 2000 og har gjennom flere oppkjøp blitt det ledende selskapet det er i dag både nasjonalt og internasjonalt. National Oilwell Varco har globalt ca 63 000 ansatte og i Norge ca 4300 ansatte. Hovedkontoret for den norske delen av selskapet er i Kristiansand og er med det den største private arbeidsgiveren i Sør-Norge.

Mine oppgaver:

Jeg har i praksisperioden vært i Crane & Winch avdelingen hvor de første dagene gikk med til og sette seg inn i interne systemer og rutiner. Videre har jeg fått tatt del i et prosjekt der målet er å utvikle en løsning for en pneumatisk vinsj. Har også gjennom samtaler med andre ingeniører på avdelingen tilegnet meg kunnskaper om andre prosjekter som avdelingen jobber med. Har også deltatt på kurs for avdelingens ingeniører som omfattet gir-løsninger som brukes i produkter utviklet av National Oilwell Varco. Jeg har også tatt et internt kurs for standarder ved bruk av tegneprogram.

Oppsummering

Jeg har i løpet av praksisperioden fått et godt innblikk i hvordan en ingeniørs arbeidsdag kan fortone seg. Jeg ble veldig godt mottatt i NOV og fikk fra dag en egen kontorplass og tilgang til alle systemer og dokumenter. Arbeidsmiljøet er godt og alle møter på jobb med et smil. NOV har ansatte fra mange forskjellige land som bidrar til et spennende og variert arbeidsmiljø. Oppholdet i

Praksisprosjekt hos Nordic Last og Buss AS i Narvik

Hei, mitt navn er Vladimir Malafey og jeg kommer fra Russland.  Jeg gjennomfører min praksisperiode ved Nordic Last og Buss AS i Narvik.

Nordic last og buss AS er en av Norges ledende forhandlere av Volvo lastebiler og busser. Vi disponerer til sammen 13 anlegg i fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Nordic last og buss representerer Volvo, en av verdens fremste buss og lastebilprodusenter. Volvo lastebiler og busser egner seg spesielt godt for utfordrende nordnorske forhold. Nordic last og buss tilbyr sine kunder markedets beste utvalg av Volvo buss-, lastebilchassiser og påbygg. Nordic last og buss har også til enhver tid et godt utvalg av brukte lastebiler i alle størrelser og prisklasser.

Nordic last og buss AS har vært Volvos representant i Nord-Norge siden 1984. Selskapet startet med forhandleransvaret i Lofoten og Vesterålen og har gradvis vokst til nå 220 ansatte.

Mine oppgaver

Mine oppgaver var å forbedre organisering av selskapet. I tillegg deltok jeg i produksjonsordrer, kundekontakt, organisering, plannlegging, rutiner, drift og vedlikehold av produksjonsteknisk utstyr.

Praksisprosjekt hos Nordkraft avd. småkraftverk

Mitt navn er Tore Camangayan Kjær og er 24 år gammel. Jeg går 3. året Industriteknikk teknikk og har min praksisperiode ved Nordkraft avd. småkraftverk.

  Mine oppgaver

Første uken i praksisen brukte jeg til å finne ut hvordan er enn småvannkraftverk er bygget, hvilke forskjellige komponenter som fins og deres funksjon. Mine oppgaver er primært gått ut på drift og vedlikehold. Alt jeg har lært i første uken er meget essensielt på hvor godt kan jeg gjøre min jobb.

Å sørge for drift på fire forskjellige kraftverk er ikke noe enkelt jobb. Det kan komme feiler når tid som helst og jobben min er å kunne komme med noe smarte løsninger som løser problemet raskt. Løsningene kan være for eksempel å bytte enn ventil eller å endre på noe grense betingelser på PLS system ovs..

Jeg har også vært med på planlegging av vedlikeholds stopp på enn av nordkrafts sine småkraftverk i Trøndelag.

 Oppsummering

Mitt inntrykk av praksis perioden er at det er en flott måte å få en forståelse for at det man lærer på skolebenken kan i høyeste grad brukes til arbeidslivet. Praksis perioden har også gitt meg motivasjon for å gjøre bedre på skolen fremover.

Praksisprosjekt hos Rapp Hydema A/S i Bodø.

Mitt navn er Tore Øymo og jeg kommer i fra Bjerkvik. Jeg studerer industriteknikk/maskin-ingeniør tredjeåret ved høgskolen i Narvik. I praksisperioden er jeg hos Rapp Hydema A/S i Bodø.

Rapp Hydema hadde sin første etablering i 1907 i Oslo. Ble flyttet til Bodø i 1957. Utvikler nye generasjoner av avansert utstyr for marine- og offshoreindustrien over hele verden. Deres målsetning er å lage produkter og løsninger på den teknologiske fronten for et internasjonalt marked. I starten var det fiskebåter som var det store satsingsområdet i den senere tid har det blitt dreid mere over mot offshore. Der det bare var hydraulikkmotorer er det nå blitt utviklet elektromotorer, med godt resultat. Rapp Hydema er et av 12 selskaper som inngår i Rapp Marine gruppen som også har tilhold i Bodø. Rapp Marine har ca 400 ansatte, mens Rapp Hydema har ca 75 ansatte. Rapp Hydema har en høyt utviklet ingeniør kompetanse som har bidratt med mange gode løsninger innen elektrohydraulisk styringer, touch paneler, trålcomputer og integrering av forskjellige fiske redskaper.

Mine oppgaver

Jeg hadde praksis perioden min ved teknisk avdeling. Brukte noen av de første dagene på å sette meg inn i hvordan dokument- og kvalitetsstyringen foregår og hvor viktig det er for å gjøre livet lettere for en ingeniør. Kvalitetshåndboka for bedriften ble lest. Var så innom de forskjellige avdelingene i bedriften og fikk sett hva slags arbeidsoppgaver de utførte. Fikk også ett innblikk i produksjonslinjene. Ble så satt til å finne nye løsninger i Inventor, med hensyn på å gjøre forbedringer. Gjorde også styrkeberegninger ved hjelp av strukturell analyse. Her brukte vi ANSYS 14.0. Det var veldig interessant å se hvordan dette ble gjort av ingeniører som driver med dette i sitt daglige arbeid. Bedriften hadde ikke ett spesifikt oppdrag som jeg kunne utføre, men de hadde flere mindre oppgaver. Det gikk for det meste på å delta i de forskjellige trinnene i teknisk avdeling, i fra de fikk arbeidsbeskrivelsen til den ble levert til produksjonsavdelingen. Hadde også noen arbeidsoppgaver ved produksjonsavdelingen.

Oppsummering

Det var en veldig lærerik tre ukers periode ved Rapp Hydema. Fikk ett godt innblikk i en ingeniørs travle hverdag. Fikk brukt mye av de teoretiske kunnskapene som vi har vært igjennom ved Høgskolen i Narvik. Fikk innblikk i hvor viktig det er med god dokumentasjon i et prosjekt. Noen av de oppgavene jeg fikk mestret jeg godt, mens andre trenger jeg nok litt lenger tid for å få bedre tak på. Ble tatt godt i mot ved bedriften.

Praksisprosjekt hos Norcem AS, Kjøpsvik

Mitt navn er Dominique Gegner og jeg kommer fra Steigen. Jeg går 3. året på Industriteknikk\ Maskin ved høgskolen i Narvik. Mitt praksisprosjekt gjennomførte jeg hos Norcem i Kjøpsvik.

Sementfabrikken i Kjøpsvik ble etablert i 1918 og har cirka 150 ansatte. Norcem AS ble opprettet i 1968 som en fusjon mellom de tre sementfabrikkene i Slemmestad (Christiania Portland Cementfabrik), Brevik (Dalen Portland Cementfabrik) og Kjøpsvik (Nordland Portland Cementfabrik). Norcem AS er Norges eneste produsent av sement og har en til fabrikk i Brevik.

Norcems målsetning er å levere et godt produkt til sine kunder på en sikker og miljøvennlig måte.

Det vil si at Norcem er veldig opptatt HMS. Alle ansatte hos Norcem må gjennomføre et sikkerhetskurs før dem får lov å bevege seg på fabrikkområdet. Dessuten har fabrikken et stort bruk av alternative brennstoffer og råmaterialer for å spare miljøet.

Mine oppgaver

Jeg har jobbet på planleggingskontoret. Her fikk jeg mange varierte oppgaver. Mitt fokus var å planlegge utbytting av tre sementtransportskruer i pakkeriet. Denne oppgaven innebærer å samle mest mulig informasjon om delen, hente inn tilbud fra forskjellige bedrifter, velge en bedrift som skal utføre jobben, planlegge utførelsen av montering med fokus på sikkerhet for mekanikerne og en tidskalkulering for hele jobben for å få en oversikt over hvor lenge maskinene må stoppes. Ved siden av denne oppgaven ble jeg spurt om å lage tegninger av maskindeler som skulle lages. Derfor kunne jeg bevege meg fritt på hele fabrikkområdet for å ta mål og planlegge monteringen.

Oppsummering

Jeg syns at den tiden hos Norcem har vært en av de mest lærerike i min utdanning. Gjennom mange varierte oppgaver har jeg fått et godt innblikk i hverdagen til en ingeniør og samlet en del erfaring. Det er veldig morsomt at man kan bruke alt det teoretiske, som man har lært på skolen, i praksis og i tillegg få et innblikk på hvordan en bedrift bruker kunnskapene til en ingeniør.  Det er fortsatt mye å lære og noen ting kan bare læres i en bedrift.