Praksis hos Safe Control AS

Hei, mitt navn er Irene Anthonsen og jeg bor i Arendal. Jeg går på tredje år på bachelor i Industriteknikk i Narvik.

Min praksis er i en bedrift som heter Safe Control og lokalisert på Brokelandsheia i Aust-Agder. Dette er ganske liten bedrift der per dags dato i tillegg til eieren jobber det syv ansatte og to innleide spesialister. Bedriftens virksomhet er basert på systematiske  inspeksjoner av hovedsakelig kommunale bruer og kaier. Det er flere forskjellige typer inspeksjoner. Enkeltinspeksjonene foretas hvert år og, som navnet tilsier, er ganske enkle inspeksjoner av generelle tilstanden på objektet. Hovedinspeksjoner foretas hvert femte år og er litt mer inngående der objektet blir kontrollert nøye for eventuelle mangler og skader. Spesialinspeksjoner blir bestilt etter behov og er omfattende kontroller som etterfølges med konkrete anbefalinger til utbedringer og kostnadsestimat. Arbeidsoppgavene blir ganske varierte der de ansatte er på reise ca annenhver uke med etterfølgende uke med kontorarbeid.

Mine oppgaver

Mine hovedoppgaver så langt er å bli kjent med programmet Focus 3D Konstruksjon som bedriften er i ferd med å ta i bruk. Dagene går fort mens jeg blir helt fortapt i dataverden og prøver å tegne inn og beregne laster på bruer. I tillegg til det setter jeg meg inn i bedriftens interne rutiner gjennom samtaler og gjennomgang av rapporter og dokumentasjon. Et langt intervju med eieren av bedriften ga meg innblikk i bedriftens organisasjon, arbeidsmetoder og rutiner som kommer til å bli bra rapport-materiale.

Oppsummering

Praksissperioden så langt er en positiv opplevelse der jeg får innsyn i hvordan min arbeidshverdag kan være i fremtiden. Jeg er godt mottatt og dagene går fort med trivelige kaffepauser og samtaler med de andre ansatte som ser ikke ut til å ha noe imot mine pågående spørsmål.

Den siste uka av praksisen er det planlagt at jeg skal bli med på en reise med en rekke bru- og kai-inspeksjoner, noe jeg gleder meg veldig til.

Leave a Reply