Praksis hos Bjerkvik Tekniske Verksted

Praksisprosjekt ved Bjerkvik tekniske verksted.

Jeg heter Petter Møkleby, fra Tromsø.

Jeg er i skrivende stund akkurat ferdig med andreåret Industriteknikk, og tar praksisen i sommerferien.

I min praksisperiode har jeg vært hos Bjerkvik tekniske verksted, BTV.

Jeg har hatt praksis samtidig som Bjørn Dinesen, som var ferdig med tredjeåret Industriteknikk, våren 2013.

Litt om virksomheten på BTV:

BTV er et militært verksted som i realiteten server hele landet.

Alle typer kjøretøy, våpen og alt som følger med, for å nevne noe – kommunikasjon, motor, utvikling av nye konsepter, tilpassing av gamle systemer, sandblåsing, lakkering, med mer.

Ved BTV er det mulig å følge en utviklingsprosess hele veien fra idé til ferdig produkt.

BTV er en selvstendig enhet, som er selvfinansiert gjennom driften.

Selv om avdelingen er underlagt militæret, er rundt 90 prosent av de som jobber der, sivile.

Mine oppgaver:

Jeg har 3D-modellert et maskingevær i Solidworks, et DAK-program.

Tegningene vil senere bli brukt for modifisering av våpenet.

Oppsummering:

Praksisperioden var et fint innblikk i hva som rører seg på en bedrift der en har mulighet til å følge et produkt hele veien fra idé, til ferdig produkt. Dette har jeg jo hørt om på skolen, så det var fint å få sett det i praksis.

På BTV var alle veldig imøtekommende og inkluderende.

Vi ble godt tatt imot, og arbeidet selvstendig med våre oppgaver.

Leave a Reply