Høgskolen i Narvik underviser ved Studiesenteret på Finnsnes

17 studenter fra forskjellige bedrifter i Midt-Troms mønstret til kunnskapsparken på Finnsnes onsdag i forbindelse med oppstarten av kurset i grunnleggende logistikk og logistikkledelse, som Høgskolen i Narvik har ansvaret for.  Førsteamanuensis Per Åge Ljunggren hadde ansvaret for kurset innenfor logistikk og logistikkledelse.

Gjennom det samlingsbaserte kurset skal de erverve kunnskap som vil kunne bedre effektiviteten og konkurransekraften for bedriftene de er ansatte i.

Les hele artikkelen i Folkeblad, som omtalte dette i en artikkel forleden.

Leave a Reply