Ferske ingeniører klare for jobb

14 studenter ved studieretningen Maskin, presenterte onsdag 11. juni sine hovedprosjektoppgaver for sensorer ved Høgskolen i Narvik. Hovedprosjektet representerer det avsluttende arbeid etter 3 års studie. Oppgavene var gitt av næringsliv fra hele landet, og omfattet oppgavetekster som:

 • Tetningssystemet til amin-pumper, Statoil, Hammerfest
 • Norne – Subsea boosting; Statoil, Harstad
 • Ny 3D-printer; HiN, Narvik
 • Prosjekt pallegafler; AF – Gruppen
 • Støttekonstruksjon for en transportskrue, Norcem
 • Styrkeberegninger av kranfundament, Polarconsult As
 • Utvikling av mobil robot i AGV prod.syst., HiN, Narvik
 • Crusher distribution below secondary circuit, Sydvaranger As
 • Utvikling av inntaksbur; Fjellkraft AS
 • Fjernoperert mekanisk lås; National Oilwell Varco
 • Kontroll av sjøvann til ferskvannskjølere; Aker Solutions

Presentasjonene som ble framført var imponerende gode, og studentene, som nå kan kalle seg ingeniører, kan trygt gå ut i næringslivet i ulike ingeniørstillinger.  Flere av studentene har allerede skaffet seg meget godt betalte jobber, mens noen fortsatt er i jobbsøkefasen. Andre igjen skal fortsette å studere til master ved Høgskolen i Narvik. 

3 av studentene har faktisk gjennomført hele sin studie via internett, noe som en er en økende utvikling i søkermassen til Høgskolen.  I dag er det maskinstudenter som sitter på sitt hjemsted i både inn og utland og som følger undervisningen via nettet fra Narvik.

Hovedprosjektet representerer en arbeidsinnsats på mellom 400-450 timer pr. student.  Dette er for næringslivet en gratis arbeidsinnsats fra studenten.  Svært mange bedrifter nyttiggjør seg derfor denne unike muligheten til å få utredet en rekke forskjellige oppgaver, som kanskje en ellers ikke har tid til å ha fokus på.  Studentene velger sine oppgaver i månedsskifte november/desember hvert år, og de bedrifter som ønsker å nyttiggjøre seg denne muligheten bør ta tidlig kontakt med høgskolen.

Leave a Reply