Studiestart 2014

Velkommen til et nytt studieår ved Høgskolen i Narvik – Programområdet Industriell Teknologi!

Møte med fagpersonalet skal skje i A 3180.

10:00 – 10:45: Bachelor ingeniørfag – maskin og maskin y-vei

10:45 – 11:30: Bachelor ingeniørfag – maskin y-vei

Årets studietur for 3. årstudenter går til Stuttgart!

Vel møtt!