Praksis hos BlowtechGroup, Kongsvinger

Mitt navn er S. Reza Sherafat  og starter høsten 2014 på tredje året maskiningeniør/industriteknikk ved Høgskolen i Narvik og har i forbindelse med gjennomføring av praksisprosjekt vært hos BlowtechGroupen i Kongsvinger.

Blowtech ble første etablert i 1999 og har gjennom årene opplevd mye. I 2010 – etter finanskrisen – ble kjøpt av Gnosjöplast (1969) og fikk navnet Blowtech GP og senere i 2012 kom de sammen med Gera Technology (1964) og valgte navnet BlowtechGroup. Bedriften eies av Blowtech Invest AB i Sverige. Bedriften bruker hovedsakelig 3 type prosesser for produksjonen; 1)- Konvensjonell blåsing, 2)- Suge – blåseforming, Seco og 3)- 3D-robot manipulasjon blåsing, COEX og produserer b.a. formstøpte Ad-blue tanker og beholdere, motor luftrør, automativ og komplet systemer til lastebiler (63%), person biler (19%) og annet (18%). Produktene selges stort sett i b.a. Sverige, Belgia, Brasil, Nederland, Korea …. De forventer en driftsinntekt på ca. 180 MSEK i 2014 og er den største i denne bransjen i Skandinavia. Før finanskrisen hadde firmaet rund 300 ansatte og måtte si opp mange og behold nøkkelpersonene. I dag har BlowtechGroup ca 70 ansatte.

Bedriften har noen få faste ingeniører og ansetter midlertidig erfarne ingeniører etter behov. For tiden har de 32 blåse formstøpere og er i ferd med å sette i gang 5 nye roboter. BlowtechGroup lager mange av sine PLC – styrt utstyr som trengs til driften og har god erfaring med lærlinger og ansetter dem etter hvert. Material de bruker i sine produkter var termoplast av type: PP, PEHD, PA6, PA6+GF, PELD, TEEE(Hytrel), TPV(Santoprene).

Mine oppgaver

Jeg ble plassert ved drift og vedlikehold avdeling og mine oppgaver var kartlegging av reservedeler til diverse utstyr til maskinene og registrering av sekvenser og intervaller for vedlikehold ved stans / drift i bedriftens datasystem som het DASH. For dette arbeidet måtte jeg gå rund til maskinene og robotene for å skaffe meg opplysninger til diverse deler hver maskin eller robot har. Dette var veldig lærerik for meg.  Ikke bare jeg ble kjent med disse delene fra nær hold også så jeg bruksområdets deres og hvordan programmering, elektronikk, hydraulikk, pneumatikk og PLS er så gjennomsveiset for at noe skulle ekstruderes, produseres eller sorteres. Blowtechgroup var veldig opptatt av 14 og 30 dagers kontroll. Noen dager brukte jeg å lese om blåsestøping og kvalitetssystem – ISO/TS 16949:2009 sertifisert og HMS – med ISO 14001 sertifisering.

Fra uke 2 fikk jeg også oppgave å bruke AutoCad Inventor Professional for å tegne fiksturer til Ad-blue beholdere for sjekk ved lufttrykk. I og med at jeg hadde ikke tilgang til tegninger til beholdere måtte jeg bruke mye tid på manuell måling og endring av mine tegninger da det stadig kom nye krav til fiksturene.  Videre fikk jeg opplæring i PLC – programmering og test av programmene ift de oppgavene. Fikk også en demonstrasjon og innblikk i bruk av Coordinate measuring machine (CMM) som benyttes primært for å kontrollere geometriske formen og posisjonen av komponenter som er laget av metall eller plast. Jeg hadde adgang til hele bedriften og det ga meg anledning til å snakke med ansatte samt å intervjue administrerende direktor.

Oppsummering

Det var en veldig lærerik tre ukers periode for meg ved BlowtechGroup – Kongsvinger. Fikk sette fra nær hold sammensveising og koordinering av diverse hydrauliske, pneumatiske, elektroniske deler og utstyr som skal til for at feilfrie produkter blir produsert. Fikk også opplevd hvor viktig er forarbeidet og kartlegging av kravene til produktet før arbeidet starter. Mangelfull krav og betingelser eller bestillinger til produktet fører til mye mer tid til produksjon enn det er nødvendig. Forstå også at i virkeligheten skal en ingeniør regne med mange runder fram og tilbake og endringer i produktet – etter diverse avdelingers krav- før produktet kan bli godkjent. Her kan nevnes krav til sikkerhet, miljø, marketing, kostnader og … som kan ha stor betydning i utforming, material, størrelse, … som skal brukes. Bedriften tok meg godt imot og jeg er takknemlig for det.

Leave a Reply