Monthly Archives: October 2014

Praksis på Statoil, Hammerfest LNG

Hei jeg heter Anders Isak Gaup og jeg er maskiningeniørstudent(nett). Jeg er for tiden oppe på Hammerfest LNG i forbindelse med min tre ukers praksis på tredjeåret maskiningeniør høst 2014.

Statoil Hammerfest LNG (også kalt Snøhvit LNG) er et petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest som opereres av Statoil. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Den 21. august 2007 ble den første gassen fra feltet sluppet inn i anlegget.

Oppløst CO2 i naturgassen blir separert ut og ført tilbake til feltet og ned i et reservoar. Naturgassen blir kjølt ned til LNG (Liquefied Natural Gas, flytende naturgass) ved –163°C i en prosess Statoil har utviklet i samarbeid med Linde. Deretter lagres den flytende gassen i store lagertanker før den lastes over på spesialbygde tankskip.

Prosessanlegget ble bygget på en lekter som er ni meter høy og har et dekksareal på 154 meter ganger 54 meter. Lekteren ble manøvrert inn i en dokk på anleggsområdet og permanent forankret.

Snøhvitprosjektet omfatter en felles utbygging av de tre funnene Snøhvit, Askeladd og Albatross. Utbyggingen omfatter innretninger på havbunnen med rørledninger som fører gass og kondensat til LNG-anlegg på Melkøya der gassen blir prosessert og kondensert.

Snøhvit er verdens første havbunnsutbygging hvor alle funksjoner på feltet skal fjernstyres fra et landanlegg. Hovedrørledningen fra Snøhvit til Melkøya ble ferdig lagt i 2005, og er per 2006 verdens lengste flerfaserørledning på 143 km.

Mine oppgaver

Jeg ble plassert på avdeling «mekanisk»via statoil her på Melkøya og jeg fikk et oppdrag som gikk ut på å finne ut om det var blitt gjennomført innvendig inspeksjon eller ikke på ulike tanker og rør og etc. Jeg fikk utlevert et excel ark med 1072 stk «tags»(et tag er et serienummer på f.eks en varmeveksler på anlegget). «Tag»ene hadde kritikalitetsnivåene høy, veldig høy og ekstremt høy, og dette innebar at samtlige tags måtte ha gått gjennom en innvendig inspeksjon iløpet av 10 år. Dette var en meget god måte for meg å lære å kjenne inspeksjonsrapporteringsverktøyet SAP som statoil bruker. Samtidig fikk jeg innblikk i hvordan annlegget var bygget opp og hva de ulike «tagene» var og hensikten med dem.

Jeg var også med i morgenmøter, allmøter, videomøte, møte med leverandør. I disse møtene fikk jeg innblikk i hvordan ting ble koordinert og hvordan ulike forslag ble iverksatt eller avstemt mellom de forskjellige avdelingene. Inspeksjon ute på anlegget fikk jeg også være med på. Dette var en meget overveldende  opplevelse fordi alt var så stort og ikke minst en lærerik opplevelse.

I midten av uke 2 ble jeg ferdi g med de 1072 «tag»ene. Og Mine resultater ble brukt i en størrre sammenheng som gikk ut på å få lagd et grunnlag for klassifiseringer for «tags» .

Oppsummering

Så langt i praksisperioden har det vært både intressant og lærerikt å være her, selv om læringskurven for enkelte ting kan føles litt bratte, men man blir godt ivaretatt her og det oppfordres til å spørre istedenfor å tie. Jeg har fått se anlegget på nært hold og jeg har fått litt innblikk i de forskjellige stadiene i prosessene med produksjon av LNG(liquified natural gas).

Videre så fikk jeg litt mere forståelse av hensikten med alle inspeksjonene og viktighetene til dem, hvor det var ting som kun var mulig å gjøre under stans som et eksempel.

Jeg så også hvor mye forarbeid og planlegging som måtte til for å få noe avgjort eller gjennomført, og ikke minst HMS kravene ute på anlegg og andre nivå

Jeg har blitt godt tatt imot her og vi har diskutert om mulig hovedoppgavemulighet i neste semester, og jeg er veldi g fornøyd med praksisperioden min her ute i Melkøya.