Praksis hos Nordkraft.

Jeg heter Tommy Steinmo, er 27 år gammel og går tredjeåret Maskin. I min praksisperiode har jeg vært utstasjoner på Nordkraft.

Nordkraft driver i all hovedsak med produksjon og distribusjon av strøm.
Med det ugjestmilde terrenget vi har i store deler av kommunen og det faktum at dem er monopolist kan det by på noen utfordringer.

Mine oppgaver:

Jeg har hatt ansvaret for å prosjektere fem forskjellige transformatorbytter. To av dem skal flyttes fra toppen av høyspentmasten og ned i en trafokiosk mellom masteføttene, mens de resterende tre skal flyttes til en frittstående trafokiosk noen meter unna. Mine arbeidsoppgaver her har vært å dra ut på befaring, ringe rundt til grunneiere, lage avtaler, skrive orienteringsbrev, lage prosjektbeskrivelser, lage bestillinger og sist men ikke minst sette opp et budsjett på alt dette.

Jeg har i tillegg vært med på en del befaringer der vi har sett på hva som skal gjøres av vedlikehold og hvordan man skal legge kabler for å få strøm på hytter på Bjørnfjell.

Oppsummering

Jeg har hatt noen spennende, utfordrende og lærerike uker her på Nordkraft. Det har vært utrolig lærerikt å få ha ansvar av prosjektering av en jobb. Har fått hjelp når jeg har trengt det, men har stort sett arbeidet selvstendig. Jeg har fått samarbeidet med forskjellige avdelinger, vært på befaring, holdt litt på med økonomi, vært med på møter og selvfølgelig prosjektert jobben.

Selv om teorien har vært noe forskjellig fra mitt linjevalg har det vært veldig lærerikt. Det er prosessen rundt alt, hvordan man skal tenke og samarbeide med andre jeg har fokusert mest på disse ukene.

Leave a Reply