Monthly Archives: March 2015

Ansatte på programområdet

Alle ansatte på programområdet Industriell Teknologi er nå presentert på bloggen.

Her finner du hvilke fagområde de forskjellige ansatte arbeider innenfor eller underviser i.

Ansatte ved programområdet deltar i en rekke prosjekter, forskningsprosjekter og formidlingsprosjekter, og programområdet disponerer også store laboratorier, hvor aktiviteten er knyttet til undervisning og forskning, men også i ulike prosjekter sammen med næringslivet.

En detaljert oversikt over alle ansatte finner du under meny-bryter  Om oss.

Vil du bli maskin ingeniør?

Med en bachelorutdanning fra Høgskolen i Narvik står du fjellstøtt for videre masterutdanning eller jobb.

Du opparbeider deg en bachelorgrad i løpet av tre år, og da kan du se frem til interessante arbeidsoppgaver, god lønn og fremtidig trygghet.  Velger du ingeniørutdanning har du et vedensomspennende arbeidsmarked foran deg.

Bachelorutdanning krever i utgangspunktet generell studiekompetanse.  Skal du ta bachelor som maskiningeniør så kreves det at du har realfagene matematikk og fysikk.  Hvis du mangler disse kan dette kompenseres ved å velge 3-termin, forkurs eller realfagkurs.

Har du fagbrev fra før og ønsker å bli ingeniør kan du velge Y-vei.

Klikk på bildet, eller HER, så får du mere informasjon om studietilbudet.

Høgskolen satser for å utdanne næringslivet i Nord-Norge

Det er nødvendig å være smart for å overleve internasjonalt når markedene ligger langt unna.
Av  Fritz Hansen, Fremover

Med det som bakteppe, har Høgskolen i Narvik investert tre millioner i en såkalt femakset fres.

Enmannsfabrikk
Den kan programmeres til å maskinere svært avanserte produkter, av nesten alle slags materialer, og med stor presisjon.
– Små- og mellomstore bedrifter (SMB) er ryggraden i næringslivet. Sammenlignet med Europa, er de norske SMB’ene nærmest som mikrobedrifter å regne, sier Wei Deng Solvang som programområdeleder på Høgskolen.
– Og med et næringsliv som ligger langt fra markedene, og med relativt kostbar arbeidskraft, er det de smarte løsningene som må berge «mikrovirksomhetene» i Europas ytterkant.

Nisjeprodukt
Med femakset maskinering, kan nisjeproduktene lages, og produksjonen kan omstilles raskt slik at det er relativt enkelt å lage små serier.
Da styreleder Åge Danielsen, – tett veiledet av forsker Gabor Sziebig, og i nærvær av blant andre Solvang, rektor Arne-Erik Holdø, de andre styremedlemmene og andre interesserte – foretok den offisielle åpningen av nyinvesteringen, fikk han gjøre en siste finpuss av et turbinhjul til et småkraftverk.
Motto for anledningen var «vi utdanner fremtiden».

Ønsker samarbeid
Wei Deng Solvang forteller at høyskolen ønsker samarbeid med det lokale næringslivet, og kan også påta seg forskningsoppdrag, sette mindre serier i produksjon – og selge i dem samarbeid med bedrifter.
– Vi utelukker ingen ting så lenge det bidrar til forskning og utdanning, og er innenfor vår kapasitet, sier Solvang.

Tidligere studenter bistår programområdet

Programområdet Industriell Teknologi, som nå har ansvaret for studieretningen Prosessteknologi og Maskin, går nå ut til tidligere studenter for å få tilbakemelding om hva som de eventuelt bør endres og forbedres med de to studietilbudene.   Tidligere studenter, som nå er ute i arbeidslivet, er de beste til å gi god og riktig tilbakemelding.

De er tidligere studenter, og kjenner til høgskolens arbeidsform og muligheter, samtidig som de nå har erfaring i fra det å være ingeniør ute i næringslivet.  De kan her komme med konstruktive tilbakemeldinger på hva som studieretningene bør forsterke, eller utvide med, og ikke minst hva studieretningene bør dempe ned eller kanskje helt fjerne fra studieplanen.

39 ingeniører med bakgrunn fra studieretningen Prosessteknologi, og 75 studenter fra Industriteknikk/Maskin er bedt om å gi tilbakemelding.

Vi håper dette skal gi oss nyttig informasjon i vårt arbeid med å tilpasse våre studier til dagens behov ute i næringslivet, sier førstelektor Svein Ove Hareide, som leder dette arbeidet.  Samtidig med at tidligere studenter blir forespurt om å være med i spørreundersøkelsen, så vil også en rekke bedriftsgrupperinger, bedriftsklynger og viktige industripartnere bli forespurt.