Tidligere studenter bistår programområdet

Programområdet Industriell Teknologi, som nå har ansvaret for studieretningen Prosessteknologi og Maskin, går nå ut til tidligere studenter for å få tilbakemelding om hva som de eventuelt bør endres og forbedres med de to studietilbudene.   Tidligere studenter, som nå er ute i arbeidslivet, er de beste til å gi god og riktig tilbakemelding.

De er tidligere studenter, og kjenner til høgskolens arbeidsform og muligheter, samtidig som de nå har erfaring i fra det å være ingeniør ute i næringslivet.  De kan her komme med konstruktive tilbakemeldinger på hva som studieretningene bør forsterke, eller utvide med, og ikke minst hva studieretningene bør dempe ned eller kanskje helt fjerne fra studieplanen.

39 ingeniører med bakgrunn fra studieretningen Prosessteknologi, og 75 studenter fra Industriteknikk/Maskin er bedt om å gi tilbakemelding.

Vi håper dette skal gi oss nyttig informasjon i vårt arbeid med å tilpasse våre studier til dagens behov ute i næringslivet, sier førstelektor Svein Ove Hareide, som leder dette arbeidet.  Samtidig med at tidligere studenter blir forespurt om å være med i spørreundersøkelsen, så vil også en rekke bedriftsgrupperinger, bedriftsklynger og viktige industripartnere bli forespurt.

Leave a Reply