Ansatte på programområdet

Alle ansatte på programområdet Industriell Teknologi er nå presentert på bloggen.

Her finner du hvilke fagområde de forskjellige ansatte arbeider innenfor eller underviser i.

Ansatte ved programområdet deltar i en rekke prosjekter, forskningsprosjekter og formidlingsprosjekter, og programområdet disponerer også store laboratorier, hvor aktiviteten er knyttet til undervisning og forskning, men også i ulike prosjekter sammen med næringslivet.

En detaljert oversikt over alle ansatte finner du under meny-bryter  Om oss.

Leave a Reply