Monthly Archives: August 2015

Praksisplass hos Anlegg Nord AS, Alta

Hei, mitt navn er Michael Hamnevoll. Jeg er 38 år og kommer fra Alta i Finnmark hvor jeg for tiden er nettstudent på 3 året ved HiN sin filial. I fordypningspakken teknologiledelse har vi et fag som heter praksisprosjekt. Del 1 av faget innebærer 3 ukers praksis for studentene. Min praksis har jeg valgt å ta hos Anlegg Nord AS. Dette gjorde jeg fordi jeg har jobbet for dem de to siste somrene og er derfor godt kjent med deres arbeidsmetoder.

Som en del av min praksisperiode har jeg fått vært med på to forskjellige prosjekter. Ett mindre prosjekt på Senja (se bilde fra vernerunde) og oppstarten av et stort veiprosjekt mellom Skaidi og Hammerfest. Sist nevnte prosjektet har en totalramme på 146 millioner kroner og byggherren er statens vegvesen. På dette prosjektet fikk jeg ansvaret for HMS gjennomgangen med personellet som skal jobbe på prosjektet. Det var på forhånd utarbeidet en HMS håndbok for nettopp dette prosjektet. For øvrig har jeg deltatt på vernerunder, planlegging, oppfølging ved begge prosjektene og sørget for at ting som tidligere har vært påpekt er utført og at hele anleggsområde for øvrig er trygt for både arbeidere og allmennheten. Ingen dager har vært like og det har virkelig vært mye interessant å gjøre. Med en uke igjen av praksisen er det lett å gå på med godt mot. Dette er morsomt!

Praksisplass hos Kongsberg Devotek AS

Mitt navn er Christina Lie Moser og jeg er oppvokst på Geilo. Jeg begynner nå på tredjeåret på maskiningeniør ved Høyskolen i Narvik.

Praksisperioden min har jeg hos Kongsberg Devotek AS i Kongsberg, hvor jeg er i avdelingen MSD (mechanical system development).

Kongsberg Devotek AS er et komplett utviklingshus med ca. 75 ansatte som arbeider med avanserte teknisk produktutvikling etter oppdrag for nasjonale og internasjonale kunder i forskjellig bransjer, deriblant bilindustri, maritim, olje og gass, industri og forsvar. De tar produkter hele veien fra ide, prototyper, simulering, produksjon og test til ferdig produkt. Deres prosjekter har ofte elementer fra flere ingeniørdisipliner og inneholder gjerne mekanikk, elektronikk, sensorer og programvare.

Mine arbeidsoppgaver:

Hittil i praksisperioden har jeg fått ett veldig godt innblikk i hvordan bedriften jobber. De jeg jobber med er veldig flink til å inkludere meg og sørger for at jeg får prøve de tingene de jobber med. Jeg har bl.a. deltatt på møter i forbindelse med et nåværende prosjekt, fått prøvd meg i solidworks som er et DAK-program, samt jobbet på verkstedet hvor de holder på å monterer prototypen.

Oppsummering:

Praksisperioden så langt har vært en positiv og lærerik opplevelse, der jeg har fått et innblikk i hvordan min fremtidige arbeidshverdag kan være i fremtiden.  Det har vært spennende og morsomt å få et kjennskap i hvordan en bedrift jobber fra ide til ferdigstilling av et  produkt.

Jeg er godt mottatt og de er flink til å inkludere meg i prosesser. De tingene jeg har lært så langt er ting jeg kommer til å ta med meg videre i studiene- og i en fremtidig jobb.

Praksisprosjekt hos Nexans Norway AS, Rognan

Mitt navn er Martine Lind, jeg er 21 år og kommer fra Saltdal. Jeg er nå ferdig med mitt andre år med nettbasert Bachelor i maskin ved Høgskolen i Narvik.

Min praksisperiode tar jeg hos Nexans Norway AS på Rognan. Fabrikken er en del av Nexans-gruppen som har produksjon i 40 land. På Rognan startet de produksjon av telekabler i 1972, da under navnet Standard Telefon- og Kabelfabrikk AS. Nå har Nexans Rognan over 200 ansatte på de vel 18 000 kvadratmeterne med fabrikklokaler. De er blitt verdensledende både på ROV- kabler og fiberkabler.

Mine oppgaver

Jeg har jobbet med å skrive en opplæringsmanual til en ny del av en eksisterende kabellinje; en såkalt kappesprøyte. Den nye delen skal legge aluminiumslaminat på kabelen før kappen sprøytes på. Manualen skal brukes av operatørene på den aktuelle linjen. Jeg har også brukt mye av tiden her på å gjøre meg kjent med de forskjellige delene av produksjonen, spesielt kappesprøyte – avdelingen. Det er en stor fabrikk, med mange forskjellige maskiner så læringskurven er bratt. Har fått være med på møter, befaringer og problemløsninger. Har fulgt den ene ingeniøren mye, og fått opplevd hvordan hverdagen hans kan være som ingeniør.

Oppsummering

Jeg har blitt godt mottatt fra dag én. Det virker som de har et bra arbeidsmiljø, med en lav terskel for humor. De har vært flinke til å ta meg med på ting de tror kan være interessant for meg, og de virket godt forberedt på min ankomst. Jeg har fått to faddere, egen epost-adresse og kontorplass med datamaskin. Dagene her er varierte, og jeg liker at man ikke bare sitter på et kontor, men også får tilbrakt tid i fabrikken. Har fått et godt innblikk i hverdagen til en ingeniør, og føler at det er et yrke jeg kan trives med i fremtiden.

Praksisplass hos K.S.K bygg AS, Alta

Mitt navn er Gunnar Olsen og jeg har praksis hos Alta firmaet K.S.K bygg AS i forbindelse med prosjektarbeid i bedrift. Vi er innleid til Consto AS som har prosjekt til ca. halv milliard i Hammerfest (Prosjekt Batteri parken-se bilde). Prosjektet omhandler omsorgssenter og leiligheter i ett og samme bygg.

K.S.K. jobber for det meste med betong og trearbeid. Jeg har fått i oppdrag å være prosjektleder ute i parken, der vi har vært opp til 8 mann fra vårt firma. Betong arbeidet går ut på sittebenker, murer og store betonghauer som skal gummi legges av et annet firma til slutt. Trearbeidet går ut på gjerder, store blomsterbed og utkikkspunkt (terrasse). Prosjektarbeidet som jeg jobber med er samkjørt med Consto sin bygg ingeniør (Kjell Antonsen), driftsleder/teknikker (Fred Arne Hole), forman (Bjørn Egil Andersen) og prosjektleder (Rolf S. H. Olsen).

Det har vært en fantastisk jobbopplevelse, vi jobber med mange trivelige folk rundt oss samt ledelsen i Consto. Jeg også har vært i fysisk aktivitet og jobbet som håndverker samt styring av fremgangen i parken. Jeg har opplevd nye utfordringer som bygge møter, lesing/tolkning av byggetegninger og kontorarbeid. Vi jobber etter en landskapsplan  utarbeidet av: landskaps arkitekt Stensvik Arkitektkontor i Tromsø.

Jeg sitter igjen med mye god erfaring som prosjektleder, det har vert spennende og lærerikt og jobbe med elektriker, rørlegger, gartnere, maskin entreprenører og Consto på kryss av hverandre. Det er utfordrende og få alle samkjørt slik at det blir et godt sluttresultat. Det er dette som gjør slikt arbeid så spennende.

Praksisplass hos Jaro AS, Alta

Jeg heter John Even Pedersen, er 37 år, og kommer fra Alta i Finnmark. For tiden har jeg min 3-ukers praksis på Jaro AS i Alta.

Jaro er verdens nordligste betongelementfabrikk. Her jobber 40 personer, hvorav 32 jobber i fabrikk/produksjon, og 8 jobber i administrasjonen. Her produseres både betongelementer som vegger, avløpssystemer i betong som kommunale rør, hulldekker og ferdigbetong. Jaro er også medlem av Basal som er en allianse av betongprodusenter i Norge.

Ettersom fabrikken er såpass stor er det også en stor maskinpark her. Her er maskiner, motorer, kraner, egen smie, eget sveiseverksted, laboratorium for trykkprøver m.m. Det finnes med andre ord nok av utfordringer for en maskiningeniørstudent å ta tak i her.

Når jeg startet fikk jeg først utdelt arbeidsklær. Jeg ble også satt på ett prosjekt for å automatisere klipping av armeringsjern. På dette prosjektet var fremdriften noe lav første uken. Dette skyldtes manglende tid fra de andre involverte. Jeg hang meg derfor på min kontaktperson og fungerte som hans høyre hånd. På denne måten fikk jeg være med på feilsøking og programmering av PLS, og produksjon og montasje av nytt utstyr til automasjonslinjer.

Perioden så langt har vært veldig spennende, dog har det blitt noe dødtid på meg grunnet travle perioder for de andre. Etter å ha vært her 1 uke så jeg behovet og meldte meg opp til faget ITE1823 – «Driftsstyring og vedlikehold» som jeg tar i tillegg til fordypningen i konstruksjonsteknikk. Jeg tror det er ett veldig relevant fag i forhold til fremtidig jobb som maskiningeniør, både her og andre steder.

På prosjektet «mitt» har det vært god fremdrift andre uken. Jeg ser derfor veldig frem mot den siste uken, og håper på vi klarer å sluttføre prosjektet. Hvis ikke vil jeg nok uansett lære veldig mye mer før jeg er ferdig her.

John Even

Praksisplass hos Kværner Verdal avdeling Method Engineering

Hei, mitt navn er Martine Rønsåsbjørg og jeg kommer fra Verdal. For tiden studerer jeg maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik på mitt 3.år, og i den forbindelse har jeg valgt å ta valgfagemnet praksisprosjekt. Jeg søkte tidlig utplassering til Kværner Værdal der jeg tidligere har tatt fagbrev som platearbeider. Har god kjennskap til bedriften fra før, men ønsker å skape et større innblikk i ingeniørarbeidet som foregår.

Kværner AS har hovedkontor i Oslo, samt kontorer og produksjonsanlegg i flere av verdens viktigste olje- og gassregioner. De leverer komplette olje og gass offshore plattformer og oneshore prosessanlegg til operatører og andre kunder. De regner seg som spesialister når det kommer til gjennomføring av prosjektering, innkjøp og fabrikasjon (EPC). Kværner sine verdier er kundefokus, HMS-forebygging, teamwork, åpen kommunikasjon, styring og levering av resultater i høy kvalitet. Disse målene skal være med å fremme Kværner som en ønsket samarbeidspartner innen olje- og gassnæringen.

De første dagene gikk med på å sette seg inn i kaianlegget til Kværner Verdal ettersom jeg skulle oppdatere dokumentasjonen rundt dette. Leting i arkiv og systematisering av dokumentasjon var en stor del av jobben, noe som også tok mye av tiden. Fikk også muligheten til å bli med på befaring for å sette et bilde på det jeg faktisk drev med noe som jeg tar med meg som en god erfaring.

I løpet av min praksisperiode på Kværner Verdal avdeling Method Engineering har jeg vært innom flere ingeniørrelevante oppgaver som jeg føler jeg kan dra nytte av den dagen jeg søker meg jobb som ingeniør selv. Har opplevd et unikt arbeidsmiljø, høy kompetanse, engasjement og en arena der jeg har blitt tatt seriøst uansett spørsmål og kommentarer. Vil benytte anledningen til å takke for en lærerik periode og håper på et snarlig gjensyn.

NUC Organized a Research Seminar about Atmospheric Icing


Atmospheric Icing
Atmospheric Icing Research Team of NUC organized a research seminar on 7th August to discuss the issues related to atmospheric ice accretion on structures in high north. The research seminar was held at NUC as part of a research project funded by Norwegian Centre for International Cooperation in Education, where Narvik University College (NUC) & Chongqing University (CQU) China, are work together with the objective, ‘Contribute to, and enhance, the knowledge about atmospheric ice accretion physics on structures in the High North’. A team of researchers lead by Professor Jiang XingLiang from Chinese State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security & Network visited NUC to attend this research seminar and discuss the active research collaboration with atmospheric icing research team of NUC. The State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security & Network, Chongqing University China has high reputation and state of the art facilities for advance research on topics related to ice accretion on high power electrical installations.

The Seminar
The seminar also highlighted the contributions of atmospheric icing research team from other ongoing research projects, COLDTECH-RT3 & FRonTLINE, as there exist a strong synergy between all these research projects. A keen interest was shown by the industry to attend this seminar and representatives from different industries such as STATNETT, NORDKRAFTVIND, FUTURUM & HABU Technology attended this. NUC students also showed a keen interest and gave a series of presentations about their summer internship projects in COLDTECH-RT3. The seminar provided an opportunity for academics and industry to meet and discuss the issues related to effects of atmospheric ice accretion on structures in cold climate of high north.

Scientific event
Such scientific event is part of NUC’s long-term strategy to enhance the research activities & competence for cold climate technology and to make NUC a technical hub for cold climate technology in northern Norway. Therefore atmospheric icing research team is determined to enhance its technological/research expertise. The outcome of such events will also facilitate the future development of sustainable infrastructures and operations in the high north.