Monthly Archives: September 2015

Forsvarsbygg er på utkikk etter nye ansatte i Bardufoss

Forsvarsbygg utvikling nord søker etter flere dyktige og utviklingsorienterte mennesker og ønsker nå å tilsette 1-3 nye prosjektledere. Som prosjektleder vil du få mulighet for utvikling og gjennomføring av store bygge- og planleggingsprosjekt for Forsvaret i Nord-Norge, primært i Midt-Troms. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre prosjekter i andre deler av Nord-Norge.

For detaljer se stillingsannonse.

Praksisplass hos Maritime Robotics, Trondheim

Mitt navn er Marius Kokkvoll, og jeg har vært ute i praksis hos en bedrift i Trondheim som heter Maritime Robotics. Dette var noe jeg gledet meg stort til.

Denne bedriften spesialiserer seg på ubemannede løsninger hovedsakelig rettet mot det maritime markedet. De har per dags dato 3 forskjellige systemer de leverer; Oceaneye (et fortøyd ballong system for f.eks. overvåkning av oljesøl), USV (ubemannet båt) og UAV (ubemannet fly). Maritime Robotics ble stiftet i 2005, og består av 13 ansatte. De fleste holder til på Brattørkaia i Trondheim, men det er også nylig blitt opprettet en liten avdeling i Asker.

eg hadde på forhånd avtalt med bedriften hva min hovedoppgave skulle være for disse tre ukene. Hovedsakelig på bakgrunn av min utdannelse som flyger ønsket de at jeg skulle planlegge en flyvning med en av deres droner fra Eggemoen til Svalbard. På veien opp skulle det planlegges mellomstopp på Røros, Ørlandet, Bodø og Andøya. En slik omfattende flyvning har aldri blitt gjort i Norge før, og Maritime Robotics ønsker derfor dette til å være en slags teknologidemonstrator. I samarbeid med NTNU og Norut forventes det også at denne flyvningen vil føre med seg forskningsmessige aspekter etter hvert.

Det har vært en veldig interessant praksisperiode hos Maritime Robotics. Jeg har fått innsikt i framtidens teknologi, og en ny side av luftbransjen. Det har også vært veldig interessant å følge ingeniørenes hverdager og se hvordan en slik høyteknologisk bedrift jobber. Alle medarbeiderne har tatt meg godt imot, og hjulpet meg med diverse problemstillinger underveis. Jeg har fått tatt del i møter, og annet daglig arbeid. Kort oppsummert vil jeg si at opplevelsen har stått til forventingene!

Praksisplass hos Statoil ASA, Melkøya

Hei, mitt navn er Frank Johansen, er 36 år og kommer fra Kvænangen, Troms og går 3. året bachelor maskiningeniør. Jeg har hatt mitt praksisprosjekt over tre uker ved Statoil ASA på Melkøya.

Ved Statoil ASA sitt anlegg på Melkøya kommer det gass inn fra reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross som ligger 143 km fra land på 250-345 meters dyp. Snøhvit er det første store feltet i Norge uten noen installasjon på overflaten. Hele feltet styres fra Melkøya som har en offshore del og en onshore del som består av produksjon og lagring av gassen/kondensatet som kommer til land. Når gassen kommer til land renses og kjøles den ned til -163°C i en rekke prosesser. På anlegget produseres det LNG som er hovedproduksjonen, LPG og kondensat. Disse produktene lagres i fire store tanker på øya før gassen sendes avgårde i flytende tilstand med tankskip. Når jeg kom til Melkøya gikk jeg gjennom to kurs, et sikkerhetskurs og SJA(sikker jobb analyse) kurs før jeg kom inn på området. Jeg fikk en kontorplass på rorhuset hvor de fleste ingeniørene på Melkøya jobber. De tre første dagene gikk med til omvisning og opplæring på bruk av tekniske tegninger og datasystemer.

Da opplæringen var ferdig fikk jeg og Kristine i oppgave å gå lineup på deler av system 13. Lineup betyr å følge de tekniske tegningene for å sjekke at rør og ventiler er plassert riktig og at tagene stemmer overens. System 13 skiller ut MEG(Mono Ethylene Glycol) fra gassen som kommer i land fra Snøhvit, MEG brukes som frostvæske og smurning i flerfaserøret som kommer i land. Når MEGen er renset lagres den på tanker før den pumpes ut til snøhvit og tilsettes i naturgassen igjen. Jeg og Kristine bestemte oss for å gå lineup på hver vår del av saltutskillingssytemet som er identisk med hverandre. Jeg laget et oversiktlig skjema over observasjoner som ikke stemte med 3D tegningen og de tekniske tegningene til anlegget.

Praksisperioden var veldig lærerik og det var fint å bli satt til en jobb som faktisk var nyttig. HMS var en stor del av fokuset når man var ute på anlegget (varmt område), med strenge regler for riktig verneutstyr (påkledning) og hva som er lov til å ha med ut. Jeg har fått et godt innblikk i hverdagen til ingeniører på Melkøya og tror dette er et yrke som kan passe for meg.

Praksisplass hos Sweco, Narvik

Hei, mitt navn er Lasse Gammel. Jeg studerer maskiningeniør på høyskolen i Narvik. Jeg er på mitt 3. år og i den forbindelse har jeg valgt faget praksisprosjekt. Det innebærer en praksisperiode til en ingeniørbedrift i 3 uker.

Etter som jeg studerer maskin var Sweco Narvik ikke et åpenlyst valg da de ikke har noen maskin avdeling. Men siden jeg synes det er spennende med konstruksjoner var det en mulighet for å søke på bygg avdeling på Narvik-kontoret.

Jeg har jobbet til Sweco i 3 uker denne sommeren. Sweco er en internasjonal rådgivende ingeniør bedrift som har kontorer i Norge og det meste av Europa. De tilbyder tverrfaglig rådgiving fra de 30 kontorene som er fordelt over hele landet.

Kontoret i Narvik beskjeftiges med bygg, anlegg og geologi/geoteknikk, VA, areal og samferdsel samt prosjektadministrering.

Jobben min i Sweco var konstruksjon på byggavdelingen. Jeg ble tildelt et eget prosjekt omhandlende en utvidelse av en parkeringsplass. Jeg skulle kvalitetstyre prosjektet og lage et løsningsforslag, dette var veldig relevant med hensyn på vårens undervisning. Dog var det en stor utfordring og bli kastet rett ut i et eget prosjekt. Med god veiledning ble det startet opp og jeg kom i gang. Oppstarten gikk greit men jo mere innsikt jeg fikk i prosjektet jo flere spørsmål dukkede opp.

I tillegg fikk jeg mulighet for å lage en konstruksjonsberegning for et betonggulv som skulle understøttes for utsparing til en spindeltrapp. Dette skulle gjøres i henhold til Norsk Standard. En mere konkret oppgave og igjen veldig relevant med hensyn på vårens undervisning.

Alt i alt har praksisperioden vært utrolig givende og det har gitt meg som kommende ingeniør en større innsikt i hvordan en rådgivende ingeniør jobber samt et innblikk i at skole og praksis har sammenheng.

Praksisplass hos Skarvik AS, Svolvær

Mitt navn er Martin Berg, jeg er 23 år og kommer fra Svolvær. Jeg studerer tredje året maskin-ingeniør ved Høgskolen i Narvik.

Praksisen hadde jeg hos Skarvik AS som er en et båtverksted i Svolvær. De har 2 slipper og en tørrdokk, alle sammen med overbygg slik at man kan jobbe uansett vær og årstid. De kan ta opp båter som er opp til 90 meter lang og har et deplasement på 2500 tonn på slippen og i dokken kan de ta inn båter på 115 meter og en dypgang på 8,5 meter. I tillegg har de et sveiseverksted, et maskinverksted og en propellverksted med moderne utstyr og sertifiserte arbeidere. Skarvik tilbyr mange tjenester. Alt fra Motoroverhaling og stålarbeid til UHP-spyling av skrog med spylerigger som er designet av ingeniørene på Skarvik.

Jeg har for det meste jobbet med drift av selskapet. Mine arbeidsoppgaver var veldig varierte, jeg fikk blant annet jobbe med regnskap og bestillinger av deler til kundene. Men det mest interessante var og få være med til Finnsnes hvor vi skulle gi et prisoverslag på div. reparasjoner av en tråler. Videre har jeg arkivert KS-rapporter og deltatt på statusmøter hvor alle forteller om deres prosjekt er i rute og hva de har planlagt videre.

Praksisperioden har vært en veldig spennende opplevelse. Skarvik har vært en fantastisk bedrift å jobbe for, både de ansatte og arbeidsoppgave gjorde at jeg gledet meg til å gå på jobb hver dag. Jeg føler at jeg har lært mye om hvordan hverdagen til en ingeniør er, og det jeg har sett til nå har vært veldig bra.

Praksisplass hos Harald Nilsen as, Alta

Jeg heter Karl Magnus Arnesen, er 31 år og kommer fra Alta. Er kommet til 3. år i bachelor maskin utdanningen. Jeg har min 3-ukers praksis hos Harald Nilsen AS. Der er jeg med på utvidelse av Statnett sitt adm. bygg i Alta.

Harald Nilsen AS er Finnmarks eldste og en tradisjonsrik entreprenørforretning som startet allerede i 1959. Etter en jevn vekst er omsetningen nå på ca 100 mill. i året.

Under praksis perioden har jeg vært så heldig og fått være en del av byggeledelsen. Jeg har fått ansvaret for å følge opp byggeplassen og koordinere de tekniske entreprenørene. Det har vært en fantastisk jobbopplevelse hvor jeg får jobbe med mange trivelige og meget dyktige håndverkere, ledelsen til Harald Nilsen AS og Statnett sin egen byggeledelse. Jeg trives godt i et hektisk miljø med meget kort byggetid. Jeg har vært med på vernerunder og byggemøter, men den daglige jobben består i å koordinere alt som skjer på byggeplassen, kvalitetssikre med sjekklister, lage og følge opp framdriftsplaner og organisere personellet.

Dette har vært en utrolig spennende og lærerik periode hvor jeg under dyktig ledelse har fått drive byggeplassen framover. Det har også vært en del utfordringer knyttet til ferieavvikling når framdriften skal holdes gjennom ferien. Jeg sitter igjen med god erfaring som kommer godt med under videre utdanning.

Praksisplass ved Statoil ASA Hammerfest LNG

Jeg heter Kristin Bjørnø, er 21 år og kommer fra Alta. Jeg studerer maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik der jeg går siste året på bachelorgraden. I den tre ukers lange praksisperioden var jeg utplassert hos Statoil ASA Hammerfest LNG.

Hammerfest LNG er verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas. Gassen transporteres til land på Melkøya gjennom en 143 kilometer langrørledning fra de tre reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross. Snøhvit er den første utbygningen som er gjort i Barentshavet der produksjonsanlegget ligger mellom 250 og 345 meter under havoverflaten. Prosessanlegget på land skiller ut CO2 fra naturgassen og sender den tilbake ned i et reservoar. Gassen går så gjennom en prosess der den blir kjølt ned til      – 163˚C. Den flytende gassen blir så lagret i to store tanker før den så blir fraktet videre i båt.

I den tre ukers perioden jeg var utplassert på Melkøya føler jeg at jeg har lært mye og har fått en bedre innsikt i hva en maskiningeniør gjør. Jeg har også fått en større forståelse av diverse fag som vi tidligere har hatt i studiene. Jeg har hatt i oppgave å gå igjennom forskjellige arbeidstegninger der jeg skulle lage en skjematisk oversikt over alle filter som hadde tilknytning til oppstrøms pumper og hva som var gjort av vedlikehold på disse.  Jeg har også fått være deltager ved bedriftsbesøk fra Chimec og Muller HRM relatert til henholdsvis rensing av sjøvann og vibrasjoner. Jeg fikk også delta på en HMS inspeksjon og har vært på omvisning på en LNG tanker.

Melkøya var en spennende plass å jobbe på fordi anlegget ligger et steinkast unna kontoret der ingeniørene sitter. Om det skulle oppstå et problem ved for eksempel på en pumpe så kan man gå ned på anlegget for å se nærmere på problemet og eventuelt finne en løsning. Melkøya var en spennende plass å jobbe på og Statoil er et selskap jeg kunne ha tenkt meg og jobbe for i framtiden.

Praksisplass hos Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg

KDA (Kongsberg Defence & Aerospace) er en høyteknologisk bedrift som jobber med ekstreme presisjonsprodukter innen militær sektor og romfart.

Et produkt KDA er kjent for er Penguin missilen, som er et sjømålsmissil, utviklet fra 1970-tallet. Dette var verdens første «Fire and forget» missil.

Som leverandør innen militære og romfart jobber KDA med systemer for kommando og kontroll, våpenstyring og overvåking, kommunikasjonsløsninger og missiler. KDA produserer også avansert kompositt og mekanikk produkter for fly- og helikoptermarkedet.

Blant annet har KDA avtaler for å lage forskjellige flydeler for F-35. De står også for vedlikehold og testing av rotorer og gir bokser på helikoptre, hvor de har kontrakt på nye AW101 (erstatter Sea King) og NH90 (opereres av kystvakten og fregattene).

Jeg har vært med på et prosjekt som står for produksjon av NASAMS launchere.

NASAMS står for Norwegian Advanced Surface to Air Missil System og er et mobilt, modulbasert luftvernsystem.

Systemet jobber sammen med radarer som er plassert strategisk ute i felten for å dekke et større området som skal forsvares. NASAMS kan også samarbeide med overvåkningsfly, båt og andre NASAMS installasjoner.

I perioden jeg har vært på KDA har fokuset på prosjektet vært på logistikk og optimalisering av produksjonsflyt. Prosjektet er i oppstartfasen og man møter på utfordringer som for eksempel mangel på deler fra underleverandører og deler som må ha justeringer for å tilpasse enheten som monteres.

Opplevelsen min på KDA har vært veldig positiv. Her har jeg fått et innblikk i et spennende prosjekt og blitt tatt godt vare på av de som jobber her. Det er mye informasjon å sette seg inn på kort tid, som er en stor utfordring. Men med tiden her så får man et bedre bildet av hvordan produksjonen fungerer. De som jobber her har vært veldig inkluderende og forklart meg prosessene de må gjennom for å ferdigstille en enhet.

Praksisplass hos Statoil Hammerfest LNG, Melkøya

Hei mitt navn er Kristine Helen Pettersen, jeg går 3.året maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik. I min praksisperiode er jeg på Hammerfest LNG hos Statoil, på Melkøya.

Om Statoil generelt og anlegget i Hammerfest:
Statoil har vokst opp sammen med den norske oljeindustrien som fikk sin begynnelse på slutten av 60-tallet. I dag er selskapet en av verdens største leverandører av olje og gass med virksomhet i 37 land. Statoil har hovedkontor i Stavanger og har om lag 22 000 ansatte over hele verden.
2 år etter Den norske stats oljeselskap, Statoil, ble opprettet i 1972, ble Statfjord- feltet funnet i Nordsjøen. 8 år senere ble dette feltet satt i produksjon og i 1981 ble Statoil det første norske selskapet som fikk operatøransvar for feltet, på Gullfaks i Nordsjøen.
Anlegget i Hammerfest ble designet av Linde Group i Tyskland, og største delen av anlegget ble bygget i Spania for så å bli shippet med båt over til Melkøya fra 2003. Hovedrørledningen (på hele 143 kilometer) ble fra Snøhvitfeltet og inn til Melkøya, ferdig installert i 2005. Fra Snøhvitfeltet som omhandler Snøhvit-, Askeladd- og Albatross feltene ble det i 2007 sluppet inn naturgasser til Melkøya via hovedrørledningen og prosessen med og skille LNG (Liquefied Natural Gas), kondensat og LPG (Liquefied Petroleum Gas) ble satt i gang. Når prosessen er gjennomført havner gassene på store tanker, klar til å hentes av båter. LNG har 2 store tanker og en LNG båt kommer i snitt hver 6. dag. Kondensat og LPG har en tank hver og blir henter sporadisk når di er fylt.

Mine arbeidsoppgaver:
Min praksis skjer ved mekanisk avdeling med kontorplass på rorhuset. Før jeg fikk tildelt oppgaven ble jeg med på en inspeksjonsrunde for å kartlegge «call-points». Hensikten med denne runden var for å se om alarmtelefoner og alarmer generelt var synlig dersom det skulle oppstå en situasjon, da det var kommet klager om at det ikke var tilstrekkelig alarmer enkelte steder. Vi kunne konkludere med at det var tilstrekkelig med alarmer, men merkingen må gjøres noe med.
Jeg har ett oppdrag som går ut på å sjekke teknisk tegning og 3D tegninger opp mot det faktiske anlegg. Jeg skal konsentrere meg om en liten del av anlegget som skiller ut salter fra Clean Lean MEG, området blir også kalt system 13.
Videre har jeg vært med på statusmøte og avdelingsmøte. På statusmøte ble det tatt opp fremdrift på oppgaver som var gitt ut tidligere i sommer, estimering av tidsforbruk på arbeidsoppgaver og fokuspunkter frem til neste møte. På avdelingsmøte var det en kjapp runde rundt bordet for å høre hva folk drev på med akkurat denne dagen og om det var noen utfordringer som måtte tas tak i. Her ble det blant annet nevnt problemer med en ventil hvor det var glemt å luftes etter vedlikehold, noe som gjorde at vi gikk en HMS runde på anlegget litt senere.

Inntrykk:
Mitt inntrykk av praksisperioden er veldig bra. Har fått mye mer forståelse av hva en ingeniør gjør, og Statoil virker for meg som en særdeles profesjonell arbeidsplass som har stort fokus på HMS. Jeg har lært mer på 3 uker enn 6 måneder på skolen i enkelte fag.

Praksisplass hos Svein Thomassen AS, Alta

Mitt navn er Fredrik Thomassen og er 21 år. Jeg studerer ved Høgskolen i Narvik, filial Alta, hvor jeg nå tar mitt siste år i utdanningen bachelor ingeniørfag- maskin. Som en del av faget ITE 1896 Praksisprosjekt har jeg hatt praksis hos Svein Thomassen AS i sommer. Jeg har vært deltidsansatt i den samme bedriften siden 2011.

Svein Thomassen AS er en av Finnmarks største maskinentreprenører og utfører arbeid i hele Nord-Norge. Bedriften utfører alt fra beplanting av grøntanlegg for privatpersoner til store veiprosjekter for store offentlige aktører. Svein Thomassen er også en bedrift som har spesialisert seg på kabelanlegg, og har utviklet eget spesialutstyr for dette formålet.

I praksis hos Svein Thomassen AS har jeg vært byggeleder for et kabelanlegg hvor det skal føres strøm fram til ca. 80 hytter/fritidsboliger ved Leirbotnvann. Arbeidsoppgavene har i hovedsak omhandlet planlegging, organisering og koordinering av ansatte på anlegget. Jeg har også vært mye ute i felten under arbeidet, noe som har gjort det enklere og kvalitetssikre arbeidet Jeg har fått tildelt mye ansvar i perioden, noe som har vært både spennende og krevende. Dagene har vært fulle fra dag én og det har vært mange utfordringer, noen større enn andre.

Jeg har ikke bare hatt praksis i bedriften i tre uker slik som de fleste andre, men i litt over to måneder. Det har vært svært lærerikt og spennende og jobbe ute i en bedrift, og jeg har trivdes godt. Arbeidsoppgavene ser jeg som svært relevante i forhold til både framtidig jobb, men også videre utdanning.