Praksisplass hos Maritime Robotics, Trondheim

Mitt navn er Marius Kokkvoll, og jeg har vært ute i praksis hos en bedrift i Trondheim som heter Maritime Robotics. Dette var noe jeg gledet meg stort til.

Denne bedriften spesialiserer seg på ubemannede løsninger hovedsakelig rettet mot det maritime markedet. De har per dags dato 3 forskjellige systemer de leverer; Oceaneye (et fortøyd ballong system for f.eks. overvåkning av oljesøl), USV (ubemannet båt) og UAV (ubemannet fly). Maritime Robotics ble stiftet i 2005, og består av 13 ansatte. De fleste holder til på Brattørkaia i Trondheim, men det er også nylig blitt opprettet en liten avdeling i Asker.

eg hadde på forhånd avtalt med bedriften hva min hovedoppgave skulle være for disse tre ukene. Hovedsakelig på bakgrunn av min utdannelse som flyger ønsket de at jeg skulle planlegge en flyvning med en av deres droner fra Eggemoen til Svalbard. På veien opp skulle det planlegges mellomstopp på Røros, Ørlandet, Bodø og Andøya. En slik omfattende flyvning har aldri blitt gjort i Norge før, og Maritime Robotics ønsker derfor dette til å være en slags teknologidemonstrator. I samarbeid med NTNU og Norut forventes det også at denne flyvningen vil føre med seg forskningsmessige aspekter etter hvert.

Det har vært en veldig interessant praksisperiode hos Maritime Robotics. Jeg har fått innsikt i framtidens teknologi, og en ny side av luftbransjen. Det har også vært veldig interessant å følge ingeniørenes hverdager og se hvordan en slik høyteknologisk bedrift jobber. Alle medarbeiderne har tatt meg godt imot, og hjulpet meg med diverse problemstillinger underveis. Jeg har fått tatt del i møter, og annet daglig arbeid. Kort oppsummert vil jeg si at opplevelsen har stått til forventingene!

Leave a Reply