Monthly Archives: September 2015

Praksisplass hos Blokken Skipsverft AS, Sortland

Hei! Mitt navn er Marius Frantzen, er 28 år og kommer fra Myre i Vesterålen. Jeg går nå siste året som nettbasert student innenfor ingeniør i maskinfaget. I den anledningen har jeg vært så heldig å få min praksisperiode hos Blokken Skipsverft AS.

Blokken Skipsverft AS er en godt etablert bedrift i Sortland kommune. Den ble etablert så tidlig som 1898. Verftet er i dag en stor bedrift med 21 fast ansatte. I år fikk verftet to kontrakter på å bygge fiskebåt av typen snurrevad og not i underkant av henholdsvis 15 og 13 meters lengde. Det er 25 år siden sist det ble bygget båt ved verftet og om lag 10 år siden sist det ble bygget i Nord-Norge, så dette er et spennende prosjekt som jeg får muligheten til å følge! Første fartøyet skal ferdigstilles i juni 2016 og det andre i oktober 2016.

I starten av oppholde mitt ble det mye lesing og observering for å sette meg inn i hvordan hverdagen er her. Å det er hektisk, det skjer mye i løpet av en arbeidsdag. Det som jeg har fått være med på er HMS arbeid, kvalitetsstyring, prosjektledelse, prosjektkoordinering og produksjonsarbeid innenfor alt fra små til store oppdrag. Dette har vært en spennende og innsiktsgivende praksisperiode som jeg kommer til å dra nytte av når arbeidslivet melder seg!

Praksisplass hos Caverion as, avd Trøndelag

Mitt navn er Kasper Eriksen. Gjennom valgfaget ”praksisprosjekt” for linjen maskin-ingeniør har jeg vært ute i 3 ukers praksis hos Caverion as. Caverion er norges ledende totaltekniske entreprenør med 3000 ansette fordelt på 50 lokasjoner. Caverion livnærer seg av selge inn sine tjenester hos næringsbygg og industrianlegg. Hvor de sørger for ivareta ett bygg gjennom hele livssyklusen, hvor både service og prosjekt inngår. Fagene Caverion tilbyr er blant annet:

-Rådgivning

-prosjektledelse

-elektro

-varme og sanitær

-ventilasjon og klimaanlegg

-IKT

Jeg stort sett jobbet innenfor prosjektledelse og rådgivning  innen faget ventilasjon.  Faget ventilasjon er veldig kompleks hvor man jobber tett inn mot andre fag som elektro, rørfag og tømrere.  Dette har gitt meg som er fersk i bransjen en god innføring innen de forskjellige fagene og samarbeidet som eksisterer mellom de. Dagene har stort sett gått ut på å følge en prosjektleder. En prosjektleders hverdag er hektisk hvor ting foregår hele tiden. Jeg har vært på en rekke befaringer, oppstartsmøter, bemanningsmøter og resultatsikringsmøter for å nevne noen.

Jeg vil spesielt trekke fram et prosjekt hvor jeg har vært på befaring og hvor Caverion har levert en totalteknisk pakke. Prosjektet kalles Living Lab og er bygget i samarbeid med Sintef og NTNU. Living Lab er rett og slett et nullutslipshus. Huset skal kunne generere nok energi til egen drift og perioder med overskudd skal den gi strøm til det eksterne strømnettet. Living Lab vil bli bebodd av en forsker og hele hans familie. Huset er proppet med tekniske detaljer og det er plassert føler rundt om kring i huset som skal registrere en hver minste detalj.  Dette huset har og vil få god mediedekning  innen tekniske medier. Det skal bli  spesielt artig og følge dette bygget videre og  se hva denne forskningen fører til.

Praksisplass hos Polarkonsult AS, Harstad

Mitt navn er Rune Vikholt og kommer fra Kvæfjord. Høsten 2015 begynner jeg på tredje året bachelor maskin ved Høgskolen i Narvik. Som en del av faget praksisprosjekt har jeg vært utplassert hos Polarkonsult A/S i 3 uker ved starten av semestret. Utplasseringen går ut på at man skal få et innblikk i hvordan en ingeniør utfører sin jobb.

Virksomheten

Polarkonsult har eksistert siden 1974. Bedriften har pr. i dag litt over 20 ansatte ved kontoret i Harstad. Polarkonsult er en konsulentbedrift som har mesteparten av sin virksomhet innen for skipsdesign, som et ledd av dette driver de også på med godkjennelse av fartøy, bedriften har med dette en bred kompetanse. Fra 2017 skal bedriften inn i nye lokaler, i Statoils nye kontorbygg i Harstad.

Mine oppgaver

Min oppgave i bedriften har vært å gjøre seg kjent med hvordan bedriften er bygget opp og hvordan de gjennomfører sine prosjekter. Dette har jeg gjort gjennom å ha samtaler med de ansatte, hvor de har fortalt om deres arbeidsområder og hvordan de utfører sin jobb. Har også brukt litt tid på bedriftens kvalitetshåndbok, her står det beskrevet hvordan de forskjellige typer jobber skal gjennomføres. Videre har jeg vært observatør under møter hvor det var mulig. Jeg har også lest litt i DNV sitt regelverk for klassifisering av skip, jeg har også fått mulighet til å jobbe litt med AutoCAD og Inventor.

Oppsummering

Det har vært en lærerik periode hos Polarkonsult, har fått en god innføring i hvordan en ingeniør utfører sine arbeidsoppgaver. Har også lært mye om hvordan rutiner som er viktig å ha, gjennom observasjon har jeg også sett hvor viktig det er for en ingeniør og kunne jobbe i team.