Praksis hos Harstad kommune

børgeJeg heter Børge Andreassen og i forbindelse med min utdannelse til Maskin ingeniør ved UiT Narvik så har jeg hatt 3 ukers praksisprosjekt ved Harstad Kommune, Bygg og Eiendom.

Harstad kommune forvalter og drifter store eiendommer og bygg, dette kan være seg skoler, barnehager, sykehjem og boliger. Disse byggene trenger vedlikehold og utbedringer. Fikk innblikk i hvordan man tenker angående prioriteringer av vedlikeholdet. I praksisen så fikk jeg gjennomgang av forskjellige systemer som blir brukt under drift og vedlikehold. Facilit er en web basert FDV program der kommunen styrer mye av vedlikeholdet. Blant annet kan utvalgte ansatte i kommunen legge inn feil og mangler på byggene, dermed kan arbeidslederne fordele oppdragene enkelt ut til fagarbeiderne.

Deltok på et oppstartsmøte på bytte av tak og andre utbedringer på noen omsorgsboliger, der skulle vi gjennomgå hva som konkret skulle gjøres og litt med valg av løsning. Skrev referat fra møtet.

Var med på befaring av en gammel hytte som skulle rives, der vi måtte ta hensyn at den sto i et verneverdig område. Befaring av en kai og gjennomgang av SD anlegg/styring. Har vært i møte med økonomi- og HMS avdeling. Under mine tre uker hos Harstad kommune har jeg lært mye interessant og møtt mange flinke og hyggelige folk.

Leave a Reply