Min praksisperiode hos Norconsult AS

Hei, mitt navn er Mads Sandvik. I forbindelse med min utdannelse til Maskin ingeniør ved UiT Narvik har jeg et fag som heter praksisprosjekt. Dette faget innebærer at jeg skal ha 3 uker praksis i en bedrift som driver med ingeniør relatert arbeid. Min praksisperiode på 3 uker hadde jeg hos Norconsult AS sine kontorer i Alta.

Litt om Norconsult AS

Norconsult AS er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Deres tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og er en aktør både nasjonalt og internasjonalt. Norconsult AS har ca. 3250 medarbeidere, og er i sin helhet eid av medarbeiderne. Om lag 2450 av selskapets ca. 3250 medarbeidere eier aksjer i hos sin egen arbeidsgiver. Norconsult AS består av morselskapet Norconsult Holding AS som eier samtlige aksjer i Norconsult AS og Norconsult Eiendom AS. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Arbeidsoppgaver

Omsorgsbolig i Hammerfest

Min arbeidsoppgave ved dette prosjektet var å prosjektere sanitærskjema til rørlegger som skal utføre arbeidet. Dette arbeidet inneholdt å tegne selve sanitæranlegget i MagiCad, dimensjonere rørledninger, samt navngi alt av rør og utstyr som skal monteres. Min rørlegger bakgrunn var til stor hjelp, spesielt med tanke på rørføringer, høyder på utstyr og selve dimensjoneringen.

Alta Golfpark

I dette prosjektet var min arbeidsoppgave å prosjektere ventilasjonsanlegget til det nye klubbhuset som vil komme på Kvenvik i Alta. Arbeidet bestod av å tegne selve ventilasjonskanalene, samt ventiler til avtrekk og tilluft. Måtte også dimensjonere ventilasjonskanalene etter luftmengdene som var satt til de forskjellige rommene. Fastsetting av høyder på ventiler og kanaler ble gjort etter himlingshøydene som var satt i prosjektet. Det ble også produsert en materiell liste til de som skal montere ventilasjonsanlegget.

Jeg ser på praksisperioden og de 3 ukene hos Norconsult AS som veldig læringsrik, spesielt med tanke på at jeg fikk være en del av RIV avdelingen og fikk reelle oppgaver å jobbe med. Har fått et stort innblikk i hvordan det er å jobbe som ingeniør, og hvordan en ingeniør utfører arbeidsoppgaver og prosjekter både selvstendig og i team.