Min praksisperiode hos Polarkonsult i Harstad

Jeg heter Jakob Pettersen og kommer fra Harstad. Jeg går tredjeåret bachelor maskiningeniør på UiT campus Narvik. Som del av faget praksisprosjekt har jeg vært utplassert i tre uker hos Polarkonsult i Harstad.

Polarkonsult ble stiftet i 1974, har 30 ansatte og er ett ledende firma innen skipsdesign og maritime konstruksjoner. Deres kontorer ligger i Statoilbygget som de har nylig flyttet inn i år. Fartøyene deres inkluderer alt fra små fiskebåter til containerskip. Deres tjenester strekker seg også videre til fartøyskontroll og sertifiseringer av fiskefartøy, laste- og servicefartøy, fartøy for oljevernberedskap og servicefartøy for oppdrettsnæringen.

Mine arbeidsoppgaver

Det første jeg gjorde var å bli kjent med de ansatte og sette meg inn i hva de ulike arbeidsoppgavene deres var. Mine arbeidsoppgaver har vært en del linjetegning med AutoCAD og å ha hjulpet til på to godkjenninger av fartøy. Med AutoCAD har jeg tegnet opp interiørkonfigurasjonen til en messe på et bulkskip og laget et generalarrangement av en sjark som skulle godkjennes. Et generalarrangement er en tegning som viser hvordan båten ser ut med et mindre detaljnivå.

Av de to godkjenningene jeg var med på var den første en kranprøve, der vi skulle teste kranen ved ulike arbeidslaster under heving og bremsing. Den andre godkjenningen var ved en krengingsprøve der vi gjorde målinger under ulike krengningsvinkler for å regne på hvor stabil båten var.

Oppsummering

På mine tre uker på utplassering har jeg lært en hel masse om driften av en slik bedrift og hvordan det er å jobbe som ingeniør. Jeg har også lært kjempemasse om båter generelt og om norsk skipsindustri som helhet og har nå en god del kunnskap jeg kan ta med videre i min karriere som maskiningeniør.