Praksis hos Finnfjord AS

Hei, mitt nav er Erik Slettmo og jeg studerer 3 året maskiningeniør ved UiT campus Narvik. Jeg er 28 år og kommer fra Brøstadbotn, en liten plass i midt Troms. Jeg hadde min praksisutplassering ved Finnfjord AS som ligger rett utenfor Finnsnes.

Finnfjord er verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium. FeSi- legeringen er en tilsetning i stål og støpejern som gir de ønskede egenskapene som styrke, hardhet, herdbarhet og motstandsdyktig mot korreksjon. I tillegg har de en av Norges største industrielle dampturbin som produserer opptil 340 GWh elektrisk kraft per år. Bedriften har 3 smelteovner som har en produksjonskapasitet på 100.000 tonn i året. Det er 130 ansatte som er fordelt på forskjellige avdelinger.

De tre ukene jeg var utplassert fikk jeg være med på mange forskjellige arbeidsoppgaver. De første dagen var det å bli kjent med bedriften og kartlegge de forskjellige arbeidsoppgavene til de forskjellige avdelingene. Jeg var med på planleggingsmøter, oppfølging av produksjonen og vedlikehold som blant annet bestod av sveising og overhaling av hydrauliske sylindrer. Min første konkrete oppgave gikk ut på å balansere en av viftene på renseanlegget. Det ble bruk en maskin fra SKF microlog som målte vibrasjonene ut fra en kurve, som ga en indiksjon på vibrasjonens omfang.

Min neste jobb var å lese arbeidstegninger og lokalisere en lekkasje som oppsto på turbinen. Lekkasjen som oppsto gjorde at vakuumet ble for høyt, noe som kunne resultere at turbinen «trippet», stoppet. For høyt vakuum resulterer at vannmolekyler danner seg i dampen og er skadelig for skovlene inni turbinen. Ved litt undersøkelser, prøvde vi å strupe en ventil som ga gode resultater.

Jeg valgte Finnfjord AS av flere grunner. Som maskiningeniør er dette bedriften man kan utvikle seg i. Det er mye å lære, og mye av den teorien man anvender på skolen blir praktisert her.

I løpet av de 3 ukene har læringskurven vært bratt. Det å kunne samarbeide som et team å løse problemer i lag for å oppnå gode resultater var viktig. Arbeidsmiljøet var fantastisk bra, det å kunne glede seg til å komme på jobb hver dag, ga meg ekstra motivasjon til å stå på.

Finnfjord AS er til å anbefale som utplasseringsbedrift for studenter, fordi de har en enorm kompetanse på sitt fagfelt og arbeidsmiljøet er eksemplarisk.