Praksis hos Momek Services AS

Hei, mitt navn er Jørgen Andre Berg. Jeg studerer på 3. året Maskiningeniør ved UiT, og har mitt studiested ved Campus Helgeland i Mo i Rana. Jeg har hatt min praksisperiode hos Momek Services AS.

Momek Services er lokalisert i Mo Industripark i Mo i Rana og er et datterselskap av Momek Group.

Momek Services har ca 110 ansatte og omsatte for 120 millioner i 2016. Momek Services er en servicebedrift som hovedsakelig leverer tjenester til industrien, av faste kunder kan nevnes: Glencore Manganese Norway AS, Alcoa Norway AS, Elkem Rana AS.

I praksisperioden fikk jeg være med på planlegging og utføring av to store prosjekter henholdsvis hos Statkraft og Mo Fjernvarme. Jeg fulgte prosjektleder Roar Endré Pettersen gjennom hele praksisperioden og bisto på mange spennende arbeidsoppgaver sammen med trivelige og dyktige ansatte.

Under praksisperioden fikk jeg også tildelt to egne små prosjekt som jeg jobbet med.

Det ene prosjektet fulgte jeg fra start til nesten ferdig produkt, fra design og beregning, til planlegging av produksjon og oppfølging av denne. Det ble også laget arbeidsinstruksjon for arbeiderene som skal sette sammen og bruke produktet etter at jeg var ferdig med utplasseringen.

På det andre prosjektet lagde jeg arbeidstegninger og hentet inn pristilbud på materialene og regnet ut ett prisestimat på produktet, ferdig levert til kunde. Dette ble oversendt til kunde og noen dager etter praksisperioden fikk jeg beskjed om at bedriften ønsket å få jobben gjort.

Utplasseringstiden min har vært meget lærerik og har åpnet øynene mine for hvordan det er å jobbe som prosjektleder og ingeniør hos Momek Services. Jeg vil si at dette har vært ett intensivkurs med tanke på erfaring og jeg sitter igjen med mer motivasjon for å fullføre utdannelsen og tre inn i arbeidslivet.

Jeg mener at praksisprosjektet burde vært ett obligatorisk fag, og vil takke Momek Services og Roar Endré Pettersen for en spennende og lærerik praksisperiode.