Utplassert hos SMV Hydraulic AS

Hei, Mitt navn er Per Ivar Gudbrandsen og kommer fra Stokmarknes, og jeg er nå I gang med 3 året på Maskin Ingeniør utdanningen ved UIT Campus Narvik, og har valgt fordypning produksjonsteknikk.

I forbindelse med faget ITE 1896 Praksisprosjekt har jeg min utplasseringsperiode som varer i 3 uker, hos en lokal bedrift, SMV Hydraulic, dette er en bedrift som jeg tidligere har vært ansatt hos i 19 år og så jo dette som en stor fordel, da jeg kjenner både produktene og de fleste ansatte der.

SMV Hydraulic As er en videreføring av Seljeseth Mek. Verksted As og Stokmarknes Båtservice As og har i dag ca. 20 ansatte. Bedriftens historie kan knyttes tilbake til ca. 1930 hvor det startet med en liten smie ca. 3 mil utenfor Stokmarknes. I 1970 startet de med produksjon av mekanisk og hydraulisk utstyr til fiskeflåten. På midten av 80 startet utviklingen av spesialvinsjer for lagring og handtering av oljelenser, men i dag går det igjen mest på produksjon av vinsjer og utstyr til fiskeriflåten, og i tillegg driver de med salg av Marine Kraner.

Bedriften består av 2 avdelinger, Avd Produksjon der alt av vinsjer produseres, og Avd Båtservice, der det utføres reparasjon og vedlikehold av utstyr til båter.

I min utplasseringsperiode periode har jeg fått litt innblikk i bedriftens Hms, IK og kvalitetssystemet, der det fremkommer hvordan en produksjonsprosedyre foregår, fra de får en forespørsel til et ferdig produkt, videre til fordeling av arbeidsoppgaver, ansvarsområder innafor hver del av produksjonen. Har sett på logistikken i en produksjon ifra maskinering, sveising og overflatebehandling. Jeg har i tillegg sett litt på produksjonsflyten og materialflyten i bedriften.

I løpet av denne praksisperioden har jeg lært en del om hva det vil si og jobbe som ingeniør og hvordan en utfører en arbeidsoppgave, og ser jo at samarbeid, kommunikasjon mellom alle leddene hvor viktig det er, og i tillegg følge interkontrollforskriften for å kunne minimere og aller helst utelukke alt av misforståelser og feil som kan oppstå.