Category Archives: Industriell Teknologi

Her legges alt som har med Industriell teknologi å gjøre.

Min praksisperiode hos Polarkonsult i Harstad

Jeg heter Jakob Pettersen og kommer fra Harstad. Jeg går tredjeåret bachelor maskiningeniør på UiT campus Narvik. Som del av faget praksisprosjekt har jeg vært utplassert i tre uker hos Polarkonsult i Harstad.

Polarkonsult ble stiftet i 1974, har 30 ansatte og er ett ledende firma innen skipsdesign og maritime konstruksjoner. Deres kontorer ligger i Statoilbygget som de har nylig flyttet inn i år. Fartøyene deres inkluderer alt fra små fiskebåter til containerskip. Deres tjenester strekker seg også videre til fartøyskontroll og sertifiseringer av fiskefartøy, laste- og servicefartøy, fartøy for oljevernberedskap og servicefartøy for oppdrettsnæringen.

Mine arbeidsoppgaver

Det første jeg gjorde var å bli kjent med de ansatte og sette meg inn i hva de ulike arbeidsoppgavene deres var. Mine arbeidsoppgaver har vært en del linjetegning med AutoCAD og å ha hjulpet til på to godkjenninger av fartøy. Med AutoCAD har jeg tegnet opp interiørkonfigurasjonen til en messe på et bulkskip og laget et generalarrangement av en sjark som skulle godkjennes. Et generalarrangement er en tegning som viser hvordan båten ser ut med et mindre detaljnivå.

Av de to godkjenningene jeg var med på var den første en kranprøve, der vi skulle teste kranen ved ulike arbeidslaster under heving og bremsing. Den andre godkjenningen var ved en krengingsprøve der vi gjorde målinger under ulike krengningsvinkler for å regne på hvor stabil båten var.

Oppsummering

På mine tre uker på utplassering har jeg lært en hel masse om driften av en slik bedrift og hvordan det er å jobbe som ingeniør. Jeg har også lært kjempemasse om båter generelt og om norsk skipsindustri som helhet og har nå en god del kunnskap jeg kan ta med videre i min karriere som maskiningeniør.

Min praksisperiode hos Leonard Nilsen & sønner

ErlendHei, mitt navn er Erlend Opgård Pedersen, er 22 år og kommer fra Alta. Jeg har hatt min praksisperiode hos Leonard Nilsen & sønner ved deres prosjektkontor på Langneset ca. 40 km utenfor Alta.

Prosjektet Alta vest strekker seg over 5 mil og involverer bygging av nye E6 som er hovedferdeselåren mellom Troms og Finnmark. Det er LNS som har fått ansvaret for å utvikle og ferdigstille 1.parsell som strekker seg fra Storsandnes til Langnesbukt og involverer 3,4 km tunell og 1,4 km ny vei. LNS er et verdensomspende konsern og er Nord-Norges største entreprenør. De besitter en helt unik tverrfaglig spisskompetanse blant annet innenfor tunnelteknologi, anleggsteknikk, underjordsdrift og ingeniørteknologi.

I min praksisperiode har jeg fått være med på ulike oppgaver og fått observere hvordan LNS driver prosjektet på Langneset. Fra framdriftsmøter til oppgaver med tunellformenn, stikkeringeniører og anleggsarbeidere. Jeg har også fått være med å se hvordan avgjørelser blir tatt i samsvar med byggherre. En lærerik praksis med et fantastisk arbeidsmiljø og ikke en erfaring jeg ville vært foruten.

 

Praksis hos Atlantic AS, Ålesund

Sergey 1Hei, mitt navn er Sergey Khmelev. Jeg studerer 3 året maskiningeniør på Uit/Norges Arktiske Universitet i Narvik. Jeg hadde mitt praksis over tre uker ved Atlantic As i Ålesund. Bedriften har 5 forskjellige avdelinger: Atlantic Seafood, Atlantic Trading, Atlantic Regnskap og Økonomi, Atlantic Marine, Ventinor.

Atlantic As ble stiftet i 1992 og har 7 ansatte.

Jeg jobbet på Atlantic Trading avdeling som er innvolvert i produsering av pakkemaskiner (ved hjelp av Volf Industrier As) for sofistikerte fabrikktrålere og landbaserte fabrikker rundt om i verden og samt salg av pakkeembalsjer for fiskebransjer.

På begynnelsen av praksis fikk Atlantic As en bestilling for pakkemaskine og sveisemaskine for fiske fartøy «Saami» som tilhører til et russisk firma Saami As.  Pakkemaskinen er spesielt laget for frosne fiskeblokker. Det har vært en stor suksess, og brukes i nåværende tid av de mest sofistikerte fabrikktrålerne i Europa, Russland og Asia. Maskinen erstatter mye tungt manuelt arbeid, og sparer tid samt med arbeidskraft. Ikke noe mer manuelt løfting og pakking av tunge fiske blokker. Pakkemaskinen benyttes sammen med horisontal sveisemaskin. Denne maskinen sveiser sammen endene på sekkene etter at fiskeblokkene er kommet på plass.

Jeg fikk oppgave til å bli med på prosessarbeid av disse maskinene og derfor ble sendt til Volf Industrier As. Denne bedriften ble stiftet i 1998 og har 15 ansatte. En lite men samtidig veldig dyktig fabrikk som produserer masse produkter for forskjellige typer næringer.

På produksjonprosessen fikk jeg opplæring inne serviceoppdrag for produksjonsutstyr, deleproduksjon, montasjen (samling av ferdig produkt), tig sveisearbeid (under ansvar av senior spesialist), operasjon med cnc maskin, lesing av arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser, elektroarbeid hvor PLS system skulle kobles riktig ifølge skjema, maskinering (dreiing og fresing), saging, klipping, knekking av plater, levering av konstruksjonsdeler på Europrofil As som bearbeider dem med syre,

I tillegg hadde jeg oppgave spesielt for Atlantic As og det var inne markedsføring, hvor måtte jeg analysere den russiske markedets etterspørselen for pakkemaskiner, sveisemaskiner og pakke embalasjer. Kontakt med framtids kunder, kalkulasjonarbeid av kostnader, søking og dannelse av en liste over alle fiske rederier i Murmansk, Kamchatka, Kaliningrad, Archangelsk, Vladivistok  var en interesant del av denne oppgave .

sergey 2Oppsummering

Jeg var godt mottatt fra dag én. Det var et fint arbeidsmiljø og en god holdning til meg. Forventningene mine er fullt tilfredstilt, jeg er veldig glad at jeg gjennomførte praksis på Atlantic As og samt på Volf industrier As fordi jeg har en stor interesse for å jobbe inne alt som knytter seg til fiskeindustri og fisketeknologi. Har fått et godt innblikk i hverdagen til en ingeniør, og føler at det er et yrke jeg kan trives med i fremtiden.  volf

Utplassert i praksisperioden i en teknologibedrift i Kina

wuMitt navn er Wu,Yan  og jeg har vært utplassert hos bedriften Wuhan Huake 3D Technology Co. Ltd, Hubei, Kina,  som er registrert med den største kapital for inversteringer i sentrale delen av Kina.   Bedriften er etablert av  Huazhong University Of Science and Technology. Bedriften er en profesjonelle  forskning og utvikling av 3D pringter utstyr produksjon plattform.

Praksisperioden har har gitt meg en sjanse til å oppleve arbeidsmiljøet. Gjennom praksisperioden, har jeg fått forskjellige erfaringer som jeg ikke kan få på skolen. Jeg tror praksisperioden er en nødvendig del av studietiden før en student skal begynne i arbeidslivet.

Gjennom den faktiske praksisperioden, lærte jeg mye som jeg ikke kan lære fra bøker. Jeg vet at hvordan SLS 3D-printer fungerer, at hvordan jeg kan velge og teste materiallære, at hvordan jeg kan jobbe sammen med de andre ansatte og hvordan jeg kan prate med andre sjefer og kunder. Det er viktig at når vi kjøper inn material og når vi begynner å bearbeide, må vi tenke også kostnader,det er veldig viktig for en bedrift. Jeg brukte også mye kunnskap som jeg lærte fra skolen,det er viktig at jeg bør vite hvordan jeg kan sette teori fra bøker inn praksis arbeid.

Jeg er veldig fornøyd for praksisprosjekt, og jeg har lært mye fra bedrifen.

Praksisplass hos Statoil ASA, Melkøya

Hei, mitt navn er Frank Johansen, er 36 år og kommer fra Kvænangen, Troms og går 3. året bachelor maskiningeniør. Jeg har hatt mitt praksisprosjekt over tre uker ved Statoil ASA på Melkøya.

Ved Statoil ASA sitt anlegg på Melkøya kommer det gass inn fra reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross som ligger 143 km fra land på 250-345 meters dyp. Snøhvit er det første store feltet i Norge uten noen installasjon på overflaten. Hele feltet styres fra Melkøya som har en offshore del og en onshore del som består av produksjon og lagring av gassen/kondensatet som kommer til land. Når gassen kommer til land renses og kjøles den ned til -163°C i en rekke prosesser. På anlegget produseres det LNG som er hovedproduksjonen, LPG og kondensat. Disse produktene lagres i fire store tanker på øya før gassen sendes avgårde i flytende tilstand med tankskip. Når jeg kom til Melkøya gikk jeg gjennom to kurs, et sikkerhetskurs og SJA(sikker jobb analyse) kurs før jeg kom inn på området. Jeg fikk en kontorplass på rorhuset hvor de fleste ingeniørene på Melkøya jobber. De tre første dagene gikk med til omvisning og opplæring på bruk av tekniske tegninger og datasystemer.

Da opplæringen var ferdig fikk jeg og Kristine i oppgave å gå lineup på deler av system 13. Lineup betyr å følge de tekniske tegningene for å sjekke at rør og ventiler er plassert riktig og at tagene stemmer overens. System 13 skiller ut MEG(Mono Ethylene Glycol) fra gassen som kommer i land fra Snøhvit, MEG brukes som frostvæske og smurning i flerfaserøret som kommer i land. Når MEGen er renset lagres den på tanker før den pumpes ut til snøhvit og tilsettes i naturgassen igjen. Jeg og Kristine bestemte oss for å gå lineup på hver vår del av saltutskillingssytemet som er identisk med hverandre. Jeg laget et oversiktlig skjema over observasjoner som ikke stemte med 3D tegningen og de tekniske tegningene til anlegget.

Praksisperioden var veldig lærerik og det var fint å bli satt til en jobb som faktisk var nyttig. HMS var en stor del av fokuset når man var ute på anlegget (varmt område), med strenge regler for riktig verneutstyr (påkledning) og hva som er lov til å ha med ut. Jeg har fått et godt innblikk i hverdagen til ingeniører på Melkøya og tror dette er et yrke som kan passe for meg.

Praksisplass hos Sweco, Narvik

Hei, mitt navn er Lasse Gammel. Jeg studerer maskiningeniør på høyskolen i Narvik. Jeg er på mitt 3. år og i den forbindelse har jeg valgt faget praksisprosjekt. Det innebærer en praksisperiode til en ingeniørbedrift i 3 uker.

Etter som jeg studerer maskin var Sweco Narvik ikke et åpenlyst valg da de ikke har noen maskin avdeling. Men siden jeg synes det er spennende med konstruksjoner var det en mulighet for å søke på bygg avdeling på Narvik-kontoret.

Jeg har jobbet til Sweco i 3 uker denne sommeren. Sweco er en internasjonal rådgivende ingeniør bedrift som har kontorer i Norge og det meste av Europa. De tilbyder tverrfaglig rådgiving fra de 30 kontorene som er fordelt over hele landet.

Kontoret i Narvik beskjeftiges med bygg, anlegg og geologi/geoteknikk, VA, areal og samferdsel samt prosjektadministrering.

Jobben min i Sweco var konstruksjon på byggavdelingen. Jeg ble tildelt et eget prosjekt omhandlende en utvidelse av en parkeringsplass. Jeg skulle kvalitetstyre prosjektet og lage et løsningsforslag, dette var veldig relevant med hensyn på vårens undervisning. Dog var det en stor utfordring og bli kastet rett ut i et eget prosjekt. Med god veiledning ble det startet opp og jeg kom i gang. Oppstarten gikk greit men jo mere innsikt jeg fikk i prosjektet jo flere spørsmål dukkede opp.

I tillegg fikk jeg mulighet for å lage en konstruksjonsberegning for et betonggulv som skulle understøttes for utsparing til en spindeltrapp. Dette skulle gjøres i henhold til Norsk Standard. En mere konkret oppgave og igjen veldig relevant med hensyn på vårens undervisning.

Alt i alt har praksisperioden vært utrolig givende og det har gitt meg som kommende ingeniør en større innsikt i hvordan en rådgivende ingeniør jobber samt et innblikk i at skole og praksis har sammenheng.

Praksisplass hos Skarvik AS, Svolvær

Mitt navn er Martin Berg, jeg er 23 år og kommer fra Svolvær. Jeg studerer tredje året maskin-ingeniør ved Høgskolen i Narvik.

Praksisen hadde jeg hos Skarvik AS som er en et båtverksted i Svolvær. De har 2 slipper og en tørrdokk, alle sammen med overbygg slik at man kan jobbe uansett vær og årstid. De kan ta opp båter som er opp til 90 meter lang og har et deplasement på 2500 tonn på slippen og i dokken kan de ta inn båter på 115 meter og en dypgang på 8,5 meter. I tillegg har de et sveiseverksted, et maskinverksted og en propellverksted med moderne utstyr og sertifiserte arbeidere. Skarvik tilbyr mange tjenester. Alt fra Motoroverhaling og stålarbeid til UHP-spyling av skrog med spylerigger som er designet av ingeniørene på Skarvik.

Jeg har for det meste jobbet med drift av selskapet. Mine arbeidsoppgaver var veldig varierte, jeg fikk blant annet jobbe med regnskap og bestillinger av deler til kundene. Men det mest interessante var og få være med til Finnsnes hvor vi skulle gi et prisoverslag på div. reparasjoner av en tråler. Videre har jeg arkivert KS-rapporter og deltatt på statusmøter hvor alle forteller om deres prosjekt er i rute og hva de har planlagt videre.

Praksisperioden har vært en veldig spennende opplevelse. Skarvik har vært en fantastisk bedrift å jobbe for, både de ansatte og arbeidsoppgave gjorde at jeg gledet meg til å gå på jobb hver dag. Jeg føler at jeg har lært mye om hvordan hverdagen til en ingeniør er, og det jeg har sett til nå har vært veldig bra.

Praksisplass hos Harald Nilsen as, Alta

Jeg heter Karl Magnus Arnesen, er 31 år og kommer fra Alta. Er kommet til 3. år i bachelor maskin utdanningen. Jeg har min 3-ukers praksis hos Harald Nilsen AS. Der er jeg med på utvidelse av Statnett sitt adm. bygg i Alta.

Harald Nilsen AS er Finnmarks eldste og en tradisjonsrik entreprenørforretning som startet allerede i 1959. Etter en jevn vekst er omsetningen nå på ca 100 mill. i året.

Under praksis perioden har jeg vært så heldig og fått være en del av byggeledelsen. Jeg har fått ansvaret for å følge opp byggeplassen og koordinere de tekniske entreprenørene. Det har vært en fantastisk jobbopplevelse hvor jeg får jobbe med mange trivelige og meget dyktige håndverkere, ledelsen til Harald Nilsen AS og Statnett sin egen byggeledelse. Jeg trives godt i et hektisk miljø med meget kort byggetid. Jeg har vært med på vernerunder og byggemøter, men den daglige jobben består i å koordinere alt som skjer på byggeplassen, kvalitetssikre med sjekklister, lage og følge opp framdriftsplaner og organisere personellet.

Dette har vært en utrolig spennende og lærerik periode hvor jeg under dyktig ledelse har fått drive byggeplassen framover. Det har også vært en del utfordringer knyttet til ferieavvikling når framdriften skal holdes gjennom ferien. Jeg sitter igjen med god erfaring som kommer godt med under videre utdanning.

Praksisplass ved Statoil ASA Hammerfest LNG

Jeg heter Kristin Bjørnø, er 21 år og kommer fra Alta. Jeg studerer maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik der jeg går siste året på bachelorgraden. I den tre ukers lange praksisperioden var jeg utplassert hos Statoil ASA Hammerfest LNG.

Hammerfest LNG er verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas. Gassen transporteres til land på Melkøya gjennom en 143 kilometer langrørledning fra de tre reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross. Snøhvit er den første utbygningen som er gjort i Barentshavet der produksjonsanlegget ligger mellom 250 og 345 meter under havoverflaten. Prosessanlegget på land skiller ut CO2 fra naturgassen og sender den tilbake ned i et reservoar. Gassen går så gjennom en prosess der den blir kjølt ned til      – 163˚C. Den flytende gassen blir så lagret i to store tanker før den så blir fraktet videre i båt.

I den tre ukers perioden jeg var utplassert på Melkøya føler jeg at jeg har lært mye og har fått en bedre innsikt i hva en maskiningeniør gjør. Jeg har også fått en større forståelse av diverse fag som vi tidligere har hatt i studiene. Jeg har hatt i oppgave å gå igjennom forskjellige arbeidstegninger der jeg skulle lage en skjematisk oversikt over alle filter som hadde tilknytning til oppstrøms pumper og hva som var gjort av vedlikehold på disse.  Jeg har også fått være deltager ved bedriftsbesøk fra Chimec og Muller HRM relatert til henholdsvis rensing av sjøvann og vibrasjoner. Jeg fikk også delta på en HMS inspeksjon og har vært på omvisning på en LNG tanker.

Melkøya var en spennende plass å jobbe på fordi anlegget ligger et steinkast unna kontoret der ingeniørene sitter. Om det skulle oppstå et problem ved for eksempel på en pumpe så kan man gå ned på anlegget for å se nærmere på problemet og eventuelt finne en løsning. Melkøya var en spennende plass å jobbe på og Statoil er et selskap jeg kunne ha tenkt meg og jobbe for i framtiden.

Praksisplass hos Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg

KDA (Kongsberg Defence & Aerospace) er en høyteknologisk bedrift som jobber med ekstreme presisjonsprodukter innen militær sektor og romfart.

Et produkt KDA er kjent for er Penguin missilen, som er et sjømålsmissil, utviklet fra 1970-tallet. Dette var verdens første «Fire and forget» missil.

Som leverandør innen militære og romfart jobber KDA med systemer for kommando og kontroll, våpenstyring og overvåking, kommunikasjonsløsninger og missiler. KDA produserer også avansert kompositt og mekanikk produkter for fly- og helikoptermarkedet.

Blant annet har KDA avtaler for å lage forskjellige flydeler for F-35. De står også for vedlikehold og testing av rotorer og gir bokser på helikoptre, hvor de har kontrakt på nye AW101 (erstatter Sea King) og NH90 (opereres av kystvakten og fregattene).

Jeg har vært med på et prosjekt som står for produksjon av NASAMS launchere.

NASAMS står for Norwegian Advanced Surface to Air Missil System og er et mobilt, modulbasert luftvernsystem.

Systemet jobber sammen med radarer som er plassert strategisk ute i felten for å dekke et større området som skal forsvares. NASAMS kan også samarbeide med overvåkningsfly, båt og andre NASAMS installasjoner.

I perioden jeg har vært på KDA har fokuset på prosjektet vært på logistikk og optimalisering av produksjonsflyt. Prosjektet er i oppstartfasen og man møter på utfordringer som for eksempel mangel på deler fra underleverandører og deler som må ha justeringer for å tilpasse enheten som monteres.

Opplevelsen min på KDA har vært veldig positiv. Her har jeg fått et innblikk i et spennende prosjekt og blitt tatt godt vare på av de som jobber her. Det er mye informasjon å sette seg inn på kort tid, som er en stor utfordring. Men med tiden her så får man et bedre bildet av hvordan produksjonen fungerer. De som jobber her har vært veldig inkluderende og forklart meg prosessene de må gjennom for å ferdigstille en enhet.