Category Archives: Laboratoriene

Her legges alt som har med lab å gjøre

Ansatte på programområdet

Alle ansatte på programområdet Industriell Teknologi er nå presentert på bloggen.

Her finner du hvilke fagområde de forskjellige ansatte arbeider innenfor eller underviser i.

Ansatte ved programområdet deltar i en rekke prosjekter, forskningsprosjekter og formidlingsprosjekter, og programområdet disponerer også store laboratorier, hvor aktiviteten er knyttet til undervisning og forskning, men også i ulike prosjekter sammen med næringslivet.

En detaljert oversikt over alle ansatte finner du under meny-bryter  Om oss.

Høgskolen satser for å utdanne næringslivet i Nord-Norge

Det er nødvendig å være smart for å overleve internasjonalt når markedene ligger langt unna.
Av  Fritz Hansen, Fremover

Med det som bakteppe, har Høgskolen i Narvik investert tre millioner i en såkalt femakset fres.

Enmannsfabrikk
Den kan programmeres til å maskinere svært avanserte produkter, av nesten alle slags materialer, og med stor presisjon.
– Små- og mellomstore bedrifter (SMB) er ryggraden i næringslivet. Sammenlignet med Europa, er de norske SMB’ene nærmest som mikrobedrifter å regne, sier Wei Deng Solvang som programområdeleder på Høgskolen.
– Og med et næringsliv som ligger langt fra markedene, og med relativt kostbar arbeidskraft, er det de smarte løsningene som må berge «mikrovirksomhetene» i Europas ytterkant.

Nisjeprodukt
Med femakset maskinering, kan nisjeproduktene lages, og produksjonen kan omstilles raskt slik at det er relativt enkelt å lage små serier.
Da styreleder Åge Danielsen, – tett veiledet av forsker Gabor Sziebig, og i nærvær av blant andre Solvang, rektor Arne-Erik Holdø, de andre styremedlemmene og andre interesserte – foretok den offisielle åpningen av nyinvesteringen, fikk han gjøre en siste finpuss av et turbinhjul til et småkraftverk.
Motto for anledningen var «vi utdanner fremtiden».

Ønsker samarbeid
Wei Deng Solvang forteller at høyskolen ønsker samarbeid med det lokale næringslivet, og kan også påta seg forskningsoppdrag, sette mindre serier i produksjon – og selge i dem samarbeid med bedrifter.
– Vi utelukker ingen ting så lenge det bidrar til forskning og utdanning, og er innenfor vår kapasitet, sier Solvang.

Nettstudenter besøker HiN

20130821-121011.jpg

Ved studieretningen Maskin er det oppmeldt 16 studenter som ønsker å utdanne seg til maskiningeniør via internett. Mandag 19 august ankom studentene til Narvik, hvor de skal være hele uke . Programmet er hovedsaklig introduksjon, ordning med praktiske spørsmål, omvisning, litt undervisning, samt bli kjent med faglærere og medstudenter.

Studentene vil ha sitt studiested spredt rundt i hele landet, fra Tromsø og Harstad i nord, til Stavanger i sør, men også en student vil ha sitt daglige virke ned i Tyskland.

Flere av studentene har planer om å jobbe samtidig, men etterhvert vil en gå over i permisjon fra jobben sin.

Å studere via nettet gir studentene en unik mulighet til å få seg en ingeniørutdannelse, som de kanskje ikke har hatt mulighet til eller pga. jobbsituasjon, familiesituasjon eller av grunner.

Programområdet ønsker alle lykke til med studiet.

Studenter utviklet nytt hydraulikklaboratorie til HiN

Tre studenter har i hele vår arbeidet med sitt hovedprosjekt ved bachelorstudiet Industriteknikk, som har omfattet prosjektering og bygging av en nytt laboratorieutstyr for høgskolen.

Ved presentasjon av gruppens arbeid fikk høgskolen samtidig overlevert en funksjonell laboratoriebenk som nå skal benyttes i undervisningen innenfor oljehydraulikk.  Benken kan også benyttes til testing og utprøving av hydrauliske komponenter i tillegg til laboratorieforsøk.

– Dette er et etterlengtet utstyr som direkte vil bli anvendt i undervisningen av maskiningeniørene, understreker førstelektor Svein Ove Haride.

Studentene som har utført oppgaven, figurerer på bilde fra venstre; Børge Andre Verningsen, Tom Kristian Halland og Håvard Jakobsen.

Studentene, som nå egentlig er ferdige maskiningeniører, skal alle direkte ut i nord-norsk næringsliv.  Forhåpentligvis vil kunnskapen som studentene har tilegnet seg gjennom nevnte oppgave, komme næringslivet tilgode.    Studentene har gjennom oppgaven fått god innsikt i oppgaver som innbefatter prosjektstyring, konstruksjon og dimensjonering, innkjøp, dokumentasjon, ferdigstillelse og kontroll.     

Lykke til.

Ny turbinbenk ved Høgskolen i Narvik

Hei! Vi er tre gutter som jobber sammen på hovedoppgaven, vi kaller oss turbogutta! Vi er Johannes Fure Hoff, Daniel Bjørkman og Magnus Fure Kristensen.

Vi skal utarbeide en ny vannturbinlab på HiN. Den forrige turbinen ble ødelagt så vi fikk i oppgave å bestille og montere en turbinbenk. Denne skal inneholde en Pelton-, Francis-, og Kaplanturbin. Disse kan gi energi til en generator.  

Hele benken skal være helt datastyrt fra en PC i labben, denne vil være koblet til internett sammen med flere webkameraer slik at også nettstudenter vil ta nytte av turbinbenken. Vi jobber med å få til at nettstudenter kan styre benken samtidig som de ser video av hva som skjer direkte.

Vi gjør også flere andre ting: Skriver laboppgaver som skal brukes i den nye labben, tegner en 3d-modell av turbinbenken og animerer denne. Vi utarbeider undervisningsmateriell lærere kan bruke for å tilegne seg og studentene litt ekstra kunnskap om vannturbiner(som ikke inngår i pensum).

(link til youtube-film av animasjon: http://www.youtube.com/watch?v=JArn4CDJDrk)

Bilder av 3D modell og ferdig bygget benk

Nytt utstyr til labben

automatisering Like før påske ankom nytt laboratorieutstyr til høgskolens laboratorier. Dette utstyret er innkjøpt av eksterne midler, og utstyret er beregnet for undervisning innenfor automatiseringsteknikk.

Bedre undervisning

Utstyret gir høgskolen mulighet for å forbedre undervisningen for bla. studentene ved Industriteknikk, hvor det vil være mulig å gjennomføre laboratorieøvinger hvor temperatur, trykk, nivå skal styres i en prosess.

Utstyret er koblet til en stasjonær PC hvor studentene kan beregne og velge riktige parametre for de ulike prosessene. På PC’en kan studentene følge med responsen på prosessen ved justering av ulike parametre.

Utstyret er produsert i Tyskland og er nå testet og igangkjørt og vil inngå som laboratorieøvinger i neste studieår.