Category Archives: Maskin-linjen

Her legges alt som har med industriteknikk å gjøre.

Praksisplass hos Sweco, Narvik

Hei, mitt navn er Lasse Gammel. Jeg studerer maskiningeniør på høyskolen i Narvik. Jeg er på mitt 3. år og i den forbindelse har jeg valgt faget praksisprosjekt. Det innebærer en praksisperiode til en ingeniørbedrift i 3 uker.

Etter som jeg studerer maskin var Sweco Narvik ikke et åpenlyst valg da de ikke har noen maskin avdeling. Men siden jeg synes det er spennende med konstruksjoner var det en mulighet for å søke på bygg avdeling på Narvik-kontoret.

Jeg har jobbet til Sweco i 3 uker denne sommeren. Sweco er en internasjonal rådgivende ingeniør bedrift som har kontorer i Norge og det meste av Europa. De tilbyder tverrfaglig rådgiving fra de 30 kontorene som er fordelt over hele landet.

Kontoret i Narvik beskjeftiges med bygg, anlegg og geologi/geoteknikk, VA, areal og samferdsel samt prosjektadministrering.

Jobben min i Sweco var konstruksjon på byggavdelingen. Jeg ble tildelt et eget prosjekt omhandlende en utvidelse av en parkeringsplass. Jeg skulle kvalitetstyre prosjektet og lage et løsningsforslag, dette var veldig relevant med hensyn på vårens undervisning. Dog var det en stor utfordring og bli kastet rett ut i et eget prosjekt. Med god veiledning ble det startet opp og jeg kom i gang. Oppstarten gikk greit men jo mere innsikt jeg fikk i prosjektet jo flere spørsmål dukkede opp.

I tillegg fikk jeg mulighet for å lage en konstruksjonsberegning for et betonggulv som skulle understøttes for utsparing til en spindeltrapp. Dette skulle gjøres i henhold til Norsk Standard. En mere konkret oppgave og igjen veldig relevant med hensyn på vårens undervisning.

Alt i alt har praksisperioden vært utrolig givende og det har gitt meg som kommende ingeniør en større innsikt i hvordan en rådgivende ingeniør jobber samt et innblikk i at skole og praksis har sammenheng.

Praksisplass hos Skarvik AS, Svolvær

Mitt navn er Martin Berg, jeg er 23 år og kommer fra Svolvær. Jeg studerer tredje året maskin-ingeniør ved Høgskolen i Narvik.

Praksisen hadde jeg hos Skarvik AS som er en et båtverksted i Svolvær. De har 2 slipper og en tørrdokk, alle sammen med overbygg slik at man kan jobbe uansett vær og årstid. De kan ta opp båter som er opp til 90 meter lang og har et deplasement på 2500 tonn på slippen og i dokken kan de ta inn båter på 115 meter og en dypgang på 8,5 meter. I tillegg har de et sveiseverksted, et maskinverksted og en propellverksted med moderne utstyr og sertifiserte arbeidere. Skarvik tilbyr mange tjenester. Alt fra Motoroverhaling og stålarbeid til UHP-spyling av skrog med spylerigger som er designet av ingeniørene på Skarvik.

Jeg har for det meste jobbet med drift av selskapet. Mine arbeidsoppgaver var veldig varierte, jeg fikk blant annet jobbe med regnskap og bestillinger av deler til kundene. Men det mest interessante var og få være med til Finnsnes hvor vi skulle gi et prisoverslag på div. reparasjoner av en tråler. Videre har jeg arkivert KS-rapporter og deltatt på statusmøter hvor alle forteller om deres prosjekt er i rute og hva de har planlagt videre.

Praksisperioden har vært en veldig spennende opplevelse. Skarvik har vært en fantastisk bedrift å jobbe for, både de ansatte og arbeidsoppgave gjorde at jeg gledet meg til å gå på jobb hver dag. Jeg føler at jeg har lært mye om hvordan hverdagen til en ingeniør er, og det jeg har sett til nå har vært veldig bra.

Praksisplass hos Harald Nilsen as, Alta

Jeg heter Karl Magnus Arnesen, er 31 år og kommer fra Alta. Er kommet til 3. år i bachelor maskin utdanningen. Jeg har min 3-ukers praksis hos Harald Nilsen AS. Der er jeg med på utvidelse av Statnett sitt adm. bygg i Alta.

Harald Nilsen AS er Finnmarks eldste og en tradisjonsrik entreprenørforretning som startet allerede i 1959. Etter en jevn vekst er omsetningen nå på ca 100 mill. i året.

Under praksis perioden har jeg vært så heldig og fått være en del av byggeledelsen. Jeg har fått ansvaret for å følge opp byggeplassen og koordinere de tekniske entreprenørene. Det har vært en fantastisk jobbopplevelse hvor jeg får jobbe med mange trivelige og meget dyktige håndverkere, ledelsen til Harald Nilsen AS og Statnett sin egen byggeledelse. Jeg trives godt i et hektisk miljø med meget kort byggetid. Jeg har vært med på vernerunder og byggemøter, men den daglige jobben består i å koordinere alt som skjer på byggeplassen, kvalitetssikre med sjekklister, lage og følge opp framdriftsplaner og organisere personellet.

Dette har vært en utrolig spennende og lærerik periode hvor jeg under dyktig ledelse har fått drive byggeplassen framover. Det har også vært en del utfordringer knyttet til ferieavvikling når framdriften skal holdes gjennom ferien. Jeg sitter igjen med god erfaring som kommer godt med under videre utdanning.

Praksisplass ved Statoil ASA Hammerfest LNG

Jeg heter Kristin Bjørnø, er 21 år og kommer fra Alta. Jeg studerer maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik der jeg går siste året på bachelorgraden. I den tre ukers lange praksisperioden var jeg utplassert hos Statoil ASA Hammerfest LNG.

Hammerfest LNG er verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas. Gassen transporteres til land på Melkøya gjennom en 143 kilometer langrørledning fra de tre reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross. Snøhvit er den første utbygningen som er gjort i Barentshavet der produksjonsanlegget ligger mellom 250 og 345 meter under havoverflaten. Prosessanlegget på land skiller ut CO2 fra naturgassen og sender den tilbake ned i et reservoar. Gassen går så gjennom en prosess der den blir kjølt ned til      – 163˚C. Den flytende gassen blir så lagret i to store tanker før den så blir fraktet videre i båt.

I den tre ukers perioden jeg var utplassert på Melkøya føler jeg at jeg har lært mye og har fått en bedre innsikt i hva en maskiningeniør gjør. Jeg har også fått en større forståelse av diverse fag som vi tidligere har hatt i studiene. Jeg har hatt i oppgave å gå igjennom forskjellige arbeidstegninger der jeg skulle lage en skjematisk oversikt over alle filter som hadde tilknytning til oppstrøms pumper og hva som var gjort av vedlikehold på disse.  Jeg har også fått være deltager ved bedriftsbesøk fra Chimec og Muller HRM relatert til henholdsvis rensing av sjøvann og vibrasjoner. Jeg fikk også delta på en HMS inspeksjon og har vært på omvisning på en LNG tanker.

Melkøya var en spennende plass å jobbe på fordi anlegget ligger et steinkast unna kontoret der ingeniørene sitter. Om det skulle oppstå et problem ved for eksempel på en pumpe så kan man gå ned på anlegget for å se nærmere på problemet og eventuelt finne en løsning. Melkøya var en spennende plass å jobbe på og Statoil er et selskap jeg kunne ha tenkt meg og jobbe for i framtiden.

Praksisplass hos Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg

KDA (Kongsberg Defence & Aerospace) er en høyteknologisk bedrift som jobber med ekstreme presisjonsprodukter innen militær sektor og romfart.

Et produkt KDA er kjent for er Penguin missilen, som er et sjømålsmissil, utviklet fra 1970-tallet. Dette var verdens første «Fire and forget» missil.

Som leverandør innen militære og romfart jobber KDA med systemer for kommando og kontroll, våpenstyring og overvåking, kommunikasjonsløsninger og missiler. KDA produserer også avansert kompositt og mekanikk produkter for fly- og helikoptermarkedet.

Blant annet har KDA avtaler for å lage forskjellige flydeler for F-35. De står også for vedlikehold og testing av rotorer og gir bokser på helikoptre, hvor de har kontrakt på nye AW101 (erstatter Sea King) og NH90 (opereres av kystvakten og fregattene).

Jeg har vært med på et prosjekt som står for produksjon av NASAMS launchere.

NASAMS står for Norwegian Advanced Surface to Air Missil System og er et mobilt, modulbasert luftvernsystem.

Systemet jobber sammen med radarer som er plassert strategisk ute i felten for å dekke et større området som skal forsvares. NASAMS kan også samarbeide med overvåkningsfly, båt og andre NASAMS installasjoner.

I perioden jeg har vært på KDA har fokuset på prosjektet vært på logistikk og optimalisering av produksjonsflyt. Prosjektet er i oppstartfasen og man møter på utfordringer som for eksempel mangel på deler fra underleverandører og deler som må ha justeringer for å tilpasse enheten som monteres.

Opplevelsen min på KDA har vært veldig positiv. Her har jeg fått et innblikk i et spennende prosjekt og blitt tatt godt vare på av de som jobber her. Det er mye informasjon å sette seg inn på kort tid, som er en stor utfordring. Men med tiden her så får man et bedre bildet av hvordan produksjonen fungerer. De som jobber her har vært veldig inkluderende og forklart meg prosessene de må gjennom for å ferdigstille en enhet.

Praksisplass hos Statoil Hammerfest LNG, Melkøya

Hei mitt navn er Kristine Helen Pettersen, jeg går 3.året maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik. I min praksisperiode er jeg på Hammerfest LNG hos Statoil, på Melkøya.

Om Statoil generelt og anlegget i Hammerfest:
Statoil har vokst opp sammen med den norske oljeindustrien som fikk sin begynnelse på slutten av 60-tallet. I dag er selskapet en av verdens største leverandører av olje og gass med virksomhet i 37 land. Statoil har hovedkontor i Stavanger og har om lag 22 000 ansatte over hele verden.
2 år etter Den norske stats oljeselskap, Statoil, ble opprettet i 1972, ble Statfjord- feltet funnet i Nordsjøen. 8 år senere ble dette feltet satt i produksjon og i 1981 ble Statoil det første norske selskapet som fikk operatøransvar for feltet, på Gullfaks i Nordsjøen.
Anlegget i Hammerfest ble designet av Linde Group i Tyskland, og største delen av anlegget ble bygget i Spania for så å bli shippet med båt over til Melkøya fra 2003. Hovedrørledningen (på hele 143 kilometer) ble fra Snøhvitfeltet og inn til Melkøya, ferdig installert i 2005. Fra Snøhvitfeltet som omhandler Snøhvit-, Askeladd- og Albatross feltene ble det i 2007 sluppet inn naturgasser til Melkøya via hovedrørledningen og prosessen med og skille LNG (Liquefied Natural Gas), kondensat og LPG (Liquefied Petroleum Gas) ble satt i gang. Når prosessen er gjennomført havner gassene på store tanker, klar til å hentes av båter. LNG har 2 store tanker og en LNG båt kommer i snitt hver 6. dag. Kondensat og LPG har en tank hver og blir henter sporadisk når di er fylt.

Mine arbeidsoppgaver:
Min praksis skjer ved mekanisk avdeling med kontorplass på rorhuset. Før jeg fikk tildelt oppgaven ble jeg med på en inspeksjonsrunde for å kartlegge «call-points». Hensikten med denne runden var for å se om alarmtelefoner og alarmer generelt var synlig dersom det skulle oppstå en situasjon, da det var kommet klager om at det ikke var tilstrekkelig alarmer enkelte steder. Vi kunne konkludere med at det var tilstrekkelig med alarmer, men merkingen må gjøres noe med.
Jeg har ett oppdrag som går ut på å sjekke teknisk tegning og 3D tegninger opp mot det faktiske anlegg. Jeg skal konsentrere meg om en liten del av anlegget som skiller ut salter fra Clean Lean MEG, området blir også kalt system 13.
Videre har jeg vært med på statusmøte og avdelingsmøte. På statusmøte ble det tatt opp fremdrift på oppgaver som var gitt ut tidligere i sommer, estimering av tidsforbruk på arbeidsoppgaver og fokuspunkter frem til neste møte. På avdelingsmøte var det en kjapp runde rundt bordet for å høre hva folk drev på med akkurat denne dagen og om det var noen utfordringer som måtte tas tak i. Her ble det blant annet nevnt problemer med en ventil hvor det var glemt å luftes etter vedlikehold, noe som gjorde at vi gikk en HMS runde på anlegget litt senere.

Inntrykk:
Mitt inntrykk av praksisperioden er veldig bra. Har fått mye mer forståelse av hva en ingeniør gjør, og Statoil virker for meg som en særdeles profesjonell arbeidsplass som har stort fokus på HMS. Jeg har lært mer på 3 uker enn 6 måneder på skolen i enkelte fag.

Praksisplass hos Svein Thomassen AS, Alta

Mitt navn er Fredrik Thomassen og er 21 år. Jeg studerer ved Høgskolen i Narvik, filial Alta, hvor jeg nå tar mitt siste år i utdanningen bachelor ingeniørfag- maskin. Som en del av faget ITE 1896 Praksisprosjekt har jeg hatt praksis hos Svein Thomassen AS i sommer. Jeg har vært deltidsansatt i den samme bedriften siden 2011.

Svein Thomassen AS er en av Finnmarks største maskinentreprenører og utfører arbeid i hele Nord-Norge. Bedriften utfører alt fra beplanting av grøntanlegg for privatpersoner til store veiprosjekter for store offentlige aktører. Svein Thomassen er også en bedrift som har spesialisert seg på kabelanlegg, og har utviklet eget spesialutstyr for dette formålet.

I praksis hos Svein Thomassen AS har jeg vært byggeleder for et kabelanlegg hvor det skal føres strøm fram til ca. 80 hytter/fritidsboliger ved Leirbotnvann. Arbeidsoppgavene har i hovedsak omhandlet planlegging, organisering og koordinering av ansatte på anlegget. Jeg har også vært mye ute i felten under arbeidet, noe som har gjort det enklere og kvalitetssikre arbeidet Jeg har fått tildelt mye ansvar i perioden, noe som har vært både spennende og krevende. Dagene har vært fulle fra dag én og det har vært mange utfordringer, noen større enn andre.

Jeg har ikke bare hatt praksis i bedriften i tre uker slik som de fleste andre, men i litt over to måneder. Det har vært svært lærerikt og spennende og jobbe ute i en bedrift, og jeg har trivdes godt. Arbeidsoppgavene ser jeg som svært relevante i forhold til både framtidig jobb, men også videre utdanning.

Praksisplass hos Blokken Skipsverft AS, Sortland

Hei! Mitt navn er Marius Frantzen, er 28 år og kommer fra Myre i Vesterålen. Jeg går nå siste året som nettbasert student innenfor ingeniør i maskinfaget. I den anledningen har jeg vært så heldig å få min praksisperiode hos Blokken Skipsverft AS.

Blokken Skipsverft AS er en godt etablert bedrift i Sortland kommune. Den ble etablert så tidlig som 1898. Verftet er i dag en stor bedrift med 21 fast ansatte. I år fikk verftet to kontrakter på å bygge fiskebåt av typen snurrevad og not i underkant av henholdsvis 15 og 13 meters lengde. Det er 25 år siden sist det ble bygget båt ved verftet og om lag 10 år siden sist det ble bygget i Nord-Norge, så dette er et spennende prosjekt som jeg får muligheten til å følge! Første fartøyet skal ferdigstilles i juni 2016 og det andre i oktober 2016.

I starten av oppholde mitt ble det mye lesing og observering for å sette meg inn i hvordan hverdagen er her. Å det er hektisk, det skjer mye i løpet av en arbeidsdag. Det som jeg har fått være med på er HMS arbeid, kvalitetsstyring, prosjektledelse, prosjektkoordinering og produksjonsarbeid innenfor alt fra små til store oppdrag. Dette har vært en spennende og innsiktsgivende praksisperiode som jeg kommer til å dra nytte av når arbeidslivet melder seg!

Praksisplass hos Caverion as, avd Trøndelag

Mitt navn er Kasper Eriksen. Gjennom valgfaget ”praksisprosjekt” for linjen maskin-ingeniør har jeg vært ute i 3 ukers praksis hos Caverion as. Caverion er norges ledende totaltekniske entreprenør med 3000 ansette fordelt på 50 lokasjoner. Caverion livnærer seg av selge inn sine tjenester hos næringsbygg og industrianlegg. Hvor de sørger for ivareta ett bygg gjennom hele livssyklusen, hvor både service og prosjekt inngår. Fagene Caverion tilbyr er blant annet:

-Rådgivning

-prosjektledelse

-elektro

-varme og sanitær

-ventilasjon og klimaanlegg

-IKT

Jeg stort sett jobbet innenfor prosjektledelse og rådgivning  innen faget ventilasjon.  Faget ventilasjon er veldig kompleks hvor man jobber tett inn mot andre fag som elektro, rørfag og tømrere.  Dette har gitt meg som er fersk i bransjen en god innføring innen de forskjellige fagene og samarbeidet som eksisterer mellom de. Dagene har stort sett gått ut på å følge en prosjektleder. En prosjektleders hverdag er hektisk hvor ting foregår hele tiden. Jeg har vært på en rekke befaringer, oppstartsmøter, bemanningsmøter og resultatsikringsmøter for å nevne noen.

Jeg vil spesielt trekke fram et prosjekt hvor jeg har vært på befaring og hvor Caverion har levert en totalteknisk pakke. Prosjektet kalles Living Lab og er bygget i samarbeid med Sintef og NTNU. Living Lab er rett og slett et nullutslipshus. Huset skal kunne generere nok energi til egen drift og perioder med overskudd skal den gi strøm til det eksterne strømnettet. Living Lab vil bli bebodd av en forsker og hele hans familie. Huset er proppet med tekniske detaljer og det er plassert føler rundt om kring i huset som skal registrere en hver minste detalj.  Dette huset har og vil få god mediedekning  innen tekniske medier. Det skal bli  spesielt artig og følge dette bygget videre og  se hva denne forskningen fører til.

Praksisplass hos Polarkonsult AS, Harstad

Mitt navn er Rune Vikholt og kommer fra Kvæfjord. Høsten 2015 begynner jeg på tredje året bachelor maskin ved Høgskolen i Narvik. Som en del av faget praksisprosjekt har jeg vært utplassert hos Polarkonsult A/S i 3 uker ved starten av semestret. Utplasseringen går ut på at man skal få et innblikk i hvordan en ingeniør utfører sin jobb.

Virksomheten

Polarkonsult har eksistert siden 1974. Bedriften har pr. i dag litt over 20 ansatte ved kontoret i Harstad. Polarkonsult er en konsulentbedrift som har mesteparten av sin virksomhet innen for skipsdesign, som et ledd av dette driver de også på med godkjennelse av fartøy, bedriften har med dette en bred kompetanse. Fra 2017 skal bedriften inn i nye lokaler, i Statoils nye kontorbygg i Harstad.

Mine oppgaver

Min oppgave i bedriften har vært å gjøre seg kjent med hvordan bedriften er bygget opp og hvordan de gjennomfører sine prosjekter. Dette har jeg gjort gjennom å ha samtaler med de ansatte, hvor de har fortalt om deres arbeidsområder og hvordan de utfører sin jobb. Har også brukt litt tid på bedriftens kvalitetshåndbok, her står det beskrevet hvordan de forskjellige typer jobber skal gjennomføres. Videre har jeg vært observatør under møter hvor det var mulig. Jeg har også lest litt i DNV sitt regelverk for klassifisering av skip, jeg har også fått mulighet til å jobbe litt med AutoCAD og Inventor.

Oppsummering

Det har vært en lærerik periode hos Polarkonsult, har fått en god innføring i hvordan en ingeniør utfører sine arbeidsoppgaver. Har også lært mye om hvordan rutiner som er viktig å ha, gjennom observasjon har jeg også sett hvor viktig det er for en ingeniør og kunne jobbe i team.