Category Archives: Nyheter

Denne kategori kan også benyttes dersom det er nyheter som legges ut.

Min praksisperiode hos Rolls-Royce i Ålesund

Hei, mitt navn er Ingrid Jenssen, er 21 år gammel og kommer fra Øksnes i Vesterålen. I forbindelse med min utdanning i maskin ved UiT Narvik har jeg vært på utplassering hos Rolls-Royce i Ålesund. Rolls-Royce er et ingeniørfirma som produserer kraftsystemer, forsvarsrom, sivil luftfart, marine og nuclear. Avdelingen jeg var på designer båter. Her må man ta i betraktning alt fra vannmotstand mot skroget til interiøret i lugarene. Gjennom mitt opphold lærte jeg hvor mye arbeid det ligger bak bare en tegning av en tråler. Flere tusen timer går til å beregne, analysere, møter, tegne og videreutvikle produktet for å optimalisere den.

Jeg fikk være med på møte med en av deres kunder, Prestfjord, i Sortland. I tillegg fikk jeg være med på møter innad i bedriften om framdriftsplaner hos de forskjellige prosjektene de har. I løpet av oppholdet fikk jeg innblikk innen hydrostatikk, elektriske anlegger, 2D og 3D tegninger, men mest av alt fikk jeg kunnskap om de forskjellige hovedmotorer og forskjellige systemene hovedmotoren kan være tilkoblet til. Jeg har lært at som selger må man både komme med et tilbud som både er effektutgivende og rimelig for å være på topp i markedet. Siste dagen var jeg på fiskerimessen i Ålesund der Rolls-Royce hadde stand.

Disse ukene har både vært lærerikt og spennende. Her fikk jeg se hvordan en ingeniør jobber og sett hvor viktig det er å kunne jobbe sammen som et lag for best mulig resultat. Jeg har lært mye nytt som jeg ikke kunne ha gjort på skolebenken.

Utplassering i praksisperioden hos Anlegg Nord AS

Hei, mitt navn er Tor-Kjetil Møllenes, jeg er 29 år, bor i Alta og studerer maskiningeniør ved UiT avd. Narvik 3. år.

I forbindelse med faget ITE1896 – Praksisprosjekt har jeg hatt min praksisperiode hos Anlegg Nord i Alta.

Praksisperioden har vart i 3 uker og jeg har vært så heldig å få jobbe med mye forskjellig hos bedriften.

Anlegg Nord AS er en gigant av en maskinentreprenør i Finnmark med en omsetning i 2016 på nesten 214 millioner.

Under praksisperioden har jeg fått et innblikk i hvordan de jobber og jeg har fått være deltagende i den daglige driften av kontoret i Alta.

Jeg har fått tildelt egne anbud som jeg har jobbet med i tillegg til en del rapporteringsarbeid på forskjellige prosjekter.

Læringsutbyttet i perioden har vært stort, da man først nå virkelig begynner å se hvordan alle de forskjellige fagene «smelter» inn i hverandre og behovet for forskjellig kunnskap melder seg. Det være data, elektro, Norsk, Engelsk, matematikk og ikke minst prosjektstyring. Små deler av alle fagene har bidratt til at jeg har kunnet jobbe for bedriften i praksisperioden.

Jeg har fått lære å bruke forskjellige dataprogrammer og fått ansvar for å finne egne løsninger på oppgaver jeg har fått tildelt.

Etter endt praksis har jeg stor tro på at en ferdig utdannet maskiningeniør har gode muligheter for jobb i mange forskjellige og interessante bransjer.

Praksis hos Finnfjord AS

Hei, mitt nav er Erik Slettmo og jeg studerer 3 året maskiningeniør ved UiT campus Narvik. Jeg er 28 år og kommer fra Brøstadbotn, en liten plass i midt Troms. Jeg hadde min praksisutplassering ved Finnfjord AS som ligger rett utenfor Finnsnes.

Finnfjord er verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium. FeSi- legeringen er en tilsetning i stål og støpejern som gir de ønskede egenskapene som styrke, hardhet, herdbarhet og motstandsdyktig mot korreksjon. I tillegg har de en av Norges største industrielle dampturbin som produserer opptil 340 GWh elektrisk kraft per år. Bedriften har 3 smelteovner som har en produksjonskapasitet på 100.000 tonn i året. Det er 130 ansatte som er fordelt på forskjellige avdelinger.

De tre ukene jeg var utplassert fikk jeg være med på mange forskjellige arbeidsoppgaver. De første dagen var det å bli kjent med bedriften og kartlegge de forskjellige arbeidsoppgavene til de forskjellige avdelingene. Jeg var med på planleggingsmøter, oppfølging av produksjonen og vedlikehold som blant annet bestod av sveising og overhaling av hydrauliske sylindrer. Min første konkrete oppgave gikk ut på å balansere en av viftene på renseanlegget. Det ble bruk en maskin fra SKF microlog som målte vibrasjonene ut fra en kurve, som ga en indiksjon på vibrasjonens omfang.

Min neste jobb var å lese arbeidstegninger og lokalisere en lekkasje som oppsto på turbinen. Lekkasjen som oppsto gjorde at vakuumet ble for høyt, noe som kunne resultere at turbinen «trippet», stoppet. For høyt vakuum resulterer at vannmolekyler danner seg i dampen og er skadelig for skovlene inni turbinen. Ved litt undersøkelser, prøvde vi å strupe en ventil som ga gode resultater.

Jeg valgte Finnfjord AS av flere grunner. Som maskiningeniør er dette bedriften man kan utvikle seg i. Det er mye å lære, og mye av den teorien man anvender på skolen blir praktisert her.

I løpet av de 3 ukene har læringskurven vært bratt. Det å kunne samarbeide som et team å løse problemer i lag for å oppnå gode resultater var viktig. Arbeidsmiljøet var fantastisk bra, det å kunne glede seg til å komme på jobb hver dag, ga meg ekstra motivasjon til å stå på.

Finnfjord AS er til å anbefale som utplasseringsbedrift for studenter, fordi de har en enorm kompetanse på sitt fagfelt og arbeidsmiljøet er eksemplarisk.

Utplassert hos SMV Hydraulic AS

Hei, Mitt navn er Per Ivar Gudbrandsen og kommer fra Stokmarknes, og jeg er nå I gang med 3 året på Maskin Ingeniør utdanningen ved UIT Campus Narvik, og har valgt fordypning produksjonsteknikk.

I forbindelse med faget ITE 1896 Praksisprosjekt har jeg min utplasseringsperiode som varer i 3 uker, hos en lokal bedrift, SMV Hydraulic, dette er en bedrift som jeg tidligere har vært ansatt hos i 19 år og så jo dette som en stor fordel, da jeg kjenner både produktene og de fleste ansatte der.

SMV Hydraulic As er en videreføring av Seljeseth Mek. Verksted As og Stokmarknes Båtservice As og har i dag ca. 20 ansatte. Bedriftens historie kan knyttes tilbake til ca. 1930 hvor det startet med en liten smie ca. 3 mil utenfor Stokmarknes. I 1970 startet de med produksjon av mekanisk og hydraulisk utstyr til fiskeflåten. På midten av 80 startet utviklingen av spesialvinsjer for lagring og handtering av oljelenser, men i dag går det igjen mest på produksjon av vinsjer og utstyr til fiskeriflåten, og i tillegg driver de med salg av Marine Kraner.

Bedriften består av 2 avdelinger, Avd Produksjon der alt av vinsjer produseres, og Avd Båtservice, der det utføres reparasjon og vedlikehold av utstyr til båter.

I min utplasseringsperiode periode har jeg fått litt innblikk i bedriftens Hms, IK og kvalitetssystemet, der det fremkommer hvordan en produksjonsprosedyre foregår, fra de får en forespørsel til et ferdig produkt, videre til fordeling av arbeidsoppgaver, ansvarsområder innafor hver del av produksjonen. Har sett på logistikken i en produksjon ifra maskinering, sveising og overflatebehandling. Jeg har i tillegg sett litt på produksjonsflyten og materialflyten i bedriften.

I løpet av denne praksisperioden har jeg lært en del om hva det vil si og jobbe som ingeniør og hvordan en utfører en arbeidsoppgave, og ser jo at samarbeid, kommunikasjon mellom alle leddene hvor viktig det er, og i tillegg følge interkontrollforskriften for å kunne minimere og aller helst utelukke alt av misforståelser og feil som kan oppstå.

Min praksisperiode hos Norconsult AS

Hei, mitt navn er Mads Sandvik. I forbindelse med min utdannelse til Maskin ingeniør ved UiT Narvik har jeg et fag som heter praksisprosjekt. Dette faget innebærer at jeg skal ha 3 uker praksis i en bedrift som driver med ingeniør relatert arbeid. Min praksisperiode på 3 uker hadde jeg hos Norconsult AS sine kontorer i Alta.

Litt om Norconsult AS

Norconsult AS er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Deres tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og er en aktør både nasjonalt og internasjonalt. Norconsult AS har ca. 3250 medarbeidere, og er i sin helhet eid av medarbeiderne. Om lag 2450 av selskapets ca. 3250 medarbeidere eier aksjer i hos sin egen arbeidsgiver. Norconsult AS består av morselskapet Norconsult Holding AS som eier samtlige aksjer i Norconsult AS og Norconsult Eiendom AS. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Arbeidsoppgaver

Omsorgsbolig i Hammerfest

Min arbeidsoppgave ved dette prosjektet var å prosjektere sanitærskjema til rørlegger som skal utføre arbeidet. Dette arbeidet inneholdt å tegne selve sanitæranlegget i MagiCad, dimensjonere rørledninger, samt navngi alt av rør og utstyr som skal monteres. Min rørlegger bakgrunn var til stor hjelp, spesielt med tanke på rørføringer, høyder på utstyr og selve dimensjoneringen.

Alta Golfpark

I dette prosjektet var min arbeidsoppgave å prosjektere ventilasjonsanlegget til det nye klubbhuset som vil komme på Kvenvik i Alta. Arbeidet bestod av å tegne selve ventilasjonskanalene, samt ventiler til avtrekk og tilluft. Måtte også dimensjonere ventilasjonskanalene etter luftmengdene som var satt til de forskjellige rommene. Fastsetting av høyder på ventiler og kanaler ble gjort etter himlingshøydene som var satt i prosjektet. Det ble også produsert en materiell liste til de som skal montere ventilasjonsanlegget.

Jeg ser på praksisperioden og de 3 ukene hos Norconsult AS som veldig læringsrik, spesielt med tanke på at jeg fikk være en del av RIV avdelingen og fikk reelle oppgaver å jobbe med. Har fått et stort innblikk i hvordan det er å jobbe som ingeniør, og hvordan en ingeniør utfører arbeidsoppgaver og prosjekter både selvstendig og i team.

Utplassering i praksisperioden hos Rana Gruber ved Mo i Rana

Hei, mitt navn er Khalil Mishal. Jeg studerer 3 året maskiningeniør på UIT/Norges Arktiske Universitet i Mo i Rana. Jeg hadde mitt praksisperiode hos Rana Gruber ved Mo i Rana. Rana Gruber er en av Norges største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm, og et av nøkkelselskapene i Nordland. Selskapet eies av Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), et norsk firma som har spesialisert seg på tunnel- og infrastrukturprosjekter. Jeg var utplassert på gulsmedvika- avdelingen der det er oppredningsverket. På verket skjer det utvinningen av malm som kommer fra gruve.

I løpet av den praksis periode har jeg lært mye om hvordan en maskiningeniør jobber. jeg fikk jobbe spennende oppgaver, og fikk nye kunnskap innen konstruksjon og vedlikehold. Jeg fikk være med i utviklings møter som bedriften hadde, og fått observere hvordan bedriften styrer de store prosessene som skjer i verket og prøv å utvikle den.

Jeg har også lært om HMS og kvalitetsstyring i bedriften. jeg fikk være med i flere møter med HMS-og kvalitetssikring sjef, der det ble diskutert for eksempel risiko vurdering eller kvalitetssikring av dokumenter.

Kort oppsummert så syns jeg at det var et godt gjennomfør praksis periode, jeg fikk med meg mye erfaring.

Praksis hos Momek Services AS

Hei, mitt navn er Jørgen Andre Berg. Jeg studerer på 3. året Maskiningeniør ved UiT, og har mitt studiested ved Campus Helgeland i Mo i Rana. Jeg har hatt min praksisperiode hos Momek Services AS.

Momek Services er lokalisert i Mo Industripark i Mo i Rana og er et datterselskap av Momek Group.

Momek Services har ca 110 ansatte og omsatte for 120 millioner i 2016. Momek Services er en servicebedrift som hovedsakelig leverer tjenester til industrien, av faste kunder kan nevnes: Glencore Manganese Norway AS, Alcoa Norway AS, Elkem Rana AS.

I praksisperioden fikk jeg være med på planlegging og utføring av to store prosjekter henholdsvis hos Statkraft og Mo Fjernvarme. Jeg fulgte prosjektleder Roar Endré Pettersen gjennom hele praksisperioden og bisto på mange spennende arbeidsoppgaver sammen med trivelige og dyktige ansatte.

Under praksisperioden fikk jeg også tildelt to egne små prosjekt som jeg jobbet med.

Det ene prosjektet fulgte jeg fra start til nesten ferdig produkt, fra design og beregning, til planlegging av produksjon og oppfølging av denne. Det ble også laget arbeidsinstruksjon for arbeiderene som skal sette sammen og bruke produktet etter at jeg var ferdig med utplasseringen.

På det andre prosjektet lagde jeg arbeidstegninger og hentet inn pristilbud på materialene og regnet ut ett prisestimat på produktet, ferdig levert til kunde. Dette ble oversendt til kunde og noen dager etter praksisperioden fikk jeg beskjed om at bedriften ønsket å få jobben gjort.

Utplasseringstiden min har vært meget lærerik og har åpnet øynene mine for hvordan det er å jobbe som prosjektleder og ingeniør hos Momek Services. Jeg vil si at dette har vært ett intensivkurs med tanke på erfaring og jeg sitter igjen med mer motivasjon for å fullføre utdannelsen og tre inn i arbeidslivet.

Jeg mener at praksisprosjektet burde vært ett obligatorisk fag, og vil takke Momek Services og Roar Endré Pettersen for en spennende og lærerik praksisperiode.

Min praksisperiode hos Polarkonsult i Harstad

Jeg heter Jakob Pettersen og kommer fra Harstad. Jeg går tredjeåret bachelor maskiningeniør på UiT campus Narvik. Som del av faget praksisprosjekt har jeg vært utplassert i tre uker hos Polarkonsult i Harstad.

Polarkonsult ble stiftet i 1974, har 30 ansatte og er ett ledende firma innen skipsdesign og maritime konstruksjoner. Deres kontorer ligger i Statoilbygget som de har nylig flyttet inn i år. Fartøyene deres inkluderer alt fra små fiskebåter til containerskip. Deres tjenester strekker seg også videre til fartøyskontroll og sertifiseringer av fiskefartøy, laste- og servicefartøy, fartøy for oljevernberedskap og servicefartøy for oppdrettsnæringen.

Mine arbeidsoppgaver

Det første jeg gjorde var å bli kjent med de ansatte og sette meg inn i hva de ulike arbeidsoppgavene deres var. Mine arbeidsoppgaver har vært en del linjetegning med AutoCAD og å ha hjulpet til på to godkjenninger av fartøy. Med AutoCAD har jeg tegnet opp interiørkonfigurasjonen til en messe på et bulkskip og laget et generalarrangement av en sjark som skulle godkjennes. Et generalarrangement er en tegning som viser hvordan båten ser ut med et mindre detaljnivå.

Av de to godkjenningene jeg var med på var den første en kranprøve, der vi skulle teste kranen ved ulike arbeidslaster under heving og bremsing. Den andre godkjenningen var ved en krengingsprøve der vi gjorde målinger under ulike krengningsvinkler for å regne på hvor stabil båten var.

Oppsummering

På mine tre uker på utplassering har jeg lært en hel masse om driften av en slik bedrift og hvordan det er å jobbe som ingeniør. Jeg har også lært kjempemasse om båter generelt og om norsk skipsindustri som helhet og har nå en god del kunnskap jeg kan ta med videre i min karriere som maskiningeniør.

Min praksisperiode hos Leonard Nilsen & sønner

ErlendHei, mitt navn er Erlend Opgård Pedersen, er 22 år og kommer fra Alta. Jeg har hatt min praksisperiode hos Leonard Nilsen & sønner ved deres prosjektkontor på Langneset ca. 40 km utenfor Alta.

Prosjektet Alta vest strekker seg over 5 mil og involverer bygging av nye E6 som er hovedferdeselåren mellom Troms og Finnmark. Det er LNS som har fått ansvaret for å utvikle og ferdigstille 1.parsell som strekker seg fra Storsandnes til Langnesbukt og involverer 3,4 km tunell og 1,4 km ny vei. LNS er et verdensomspende konsern og er Nord-Norges største entreprenør. De besitter en helt unik tverrfaglig spisskompetanse blant annet innenfor tunnelteknologi, anleggsteknikk, underjordsdrift og ingeniørteknologi.

I min praksisperiode har jeg fått være med på ulike oppgaver og fått observere hvordan LNS driver prosjektet på Langneset. Fra framdriftsmøter til oppgaver med tunellformenn, stikkeringeniører og anleggsarbeidere. Jeg har også fått være med å se hvordan avgjørelser blir tatt i samsvar med byggherre. En lærerik praksis med et fantastisk arbeidsmiljø og ikke en erfaring jeg ville vært foruten.

 

Praksis hos Atlantic AS, Ålesund

Sergey 1Hei, mitt navn er Sergey Khmelev. Jeg studerer 3 året maskiningeniør på Uit/Norges Arktiske Universitet i Narvik. Jeg hadde mitt praksis over tre uker ved Atlantic As i Ålesund. Bedriften har 5 forskjellige avdelinger: Atlantic Seafood, Atlantic Trading, Atlantic Regnskap og Økonomi, Atlantic Marine, Ventinor.

Atlantic As ble stiftet i 1992 og har 7 ansatte.

Jeg jobbet på Atlantic Trading avdeling som er innvolvert i produsering av pakkemaskiner (ved hjelp av Volf Industrier As) for sofistikerte fabrikktrålere og landbaserte fabrikker rundt om i verden og samt salg av pakkeembalsjer for fiskebransjer.

På begynnelsen av praksis fikk Atlantic As en bestilling for pakkemaskine og sveisemaskine for fiske fartøy «Saami» som tilhører til et russisk firma Saami As.  Pakkemaskinen er spesielt laget for frosne fiskeblokker. Det har vært en stor suksess, og brukes i nåværende tid av de mest sofistikerte fabrikktrålerne i Europa, Russland og Asia. Maskinen erstatter mye tungt manuelt arbeid, og sparer tid samt med arbeidskraft. Ikke noe mer manuelt løfting og pakking av tunge fiske blokker. Pakkemaskinen benyttes sammen med horisontal sveisemaskin. Denne maskinen sveiser sammen endene på sekkene etter at fiskeblokkene er kommet på plass.

Jeg fikk oppgave til å bli med på prosessarbeid av disse maskinene og derfor ble sendt til Volf Industrier As. Denne bedriften ble stiftet i 1998 og har 15 ansatte. En lite men samtidig veldig dyktig fabrikk som produserer masse produkter for forskjellige typer næringer.

På produksjonprosessen fikk jeg opplæring inne serviceoppdrag for produksjonsutstyr, deleproduksjon, montasjen (samling av ferdig produkt), tig sveisearbeid (under ansvar av senior spesialist), operasjon med cnc maskin, lesing av arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser, elektroarbeid hvor PLS system skulle kobles riktig ifølge skjema, maskinering (dreiing og fresing), saging, klipping, knekking av plater, levering av konstruksjonsdeler på Europrofil As som bearbeider dem med syre,

I tillegg hadde jeg oppgave spesielt for Atlantic As og det var inne markedsføring, hvor måtte jeg analysere den russiske markedets etterspørselen for pakkemaskiner, sveisemaskiner og pakke embalasjer. Kontakt med framtids kunder, kalkulasjonarbeid av kostnader, søking og dannelse av en liste over alle fiske rederier i Murmansk, Kamchatka, Kaliningrad, Archangelsk, Vladivistok  var en interesant del av denne oppgave .

sergey 2Oppsummering

Jeg var godt mottatt fra dag én. Det var et fint arbeidsmiljø og en god holdning til meg. Forventningene mine er fullt tilfredstilt, jeg er veldig glad at jeg gjennomførte praksis på Atlantic As og samt på Volf industrier As fordi jeg har en stor interesse for å jobbe inne alt som knytter seg til fiskeindustri og fisketeknologi. Har fått et godt innblikk i hverdagen til en ingeniør, og føler at det er et yrke jeg kan trives med i fremtiden.  volf