Category Archives: Nyheter

Denne kategori kan også benyttes dersom det er nyheter som legges ut.

Utplassering i praksisperioden hos Totalteknisk, Trondheim

totaltekniskMandag 08.08
I dag skulle jeg, Stein Georg Kulvik,  ha startet på min utplassering under praksisprosjektet, grunnet en kontinuasjonseksamen i Narvik denne dagen blir det ikke oppstart før 09.08. Så denne dagen ble benyttet til eksamen og hjemreise til Trondheim.

Tirsdag 09.08
Med at jeg hadde sommerjobb til Totalteknisk tidligere i sommer hadde jeg alt det jeg trengte for  å sette i gang med arbeidet. Alt var klappet og klart til å bli kastet ut i arbeid.
Min første oppgave hos Totalteknisk var prosjektering av en parkeringskjeller på totalt 1610kvm på Melhus. Her regnet jeg med at jeg kom til å bruke noen dager på å orientere meg litt om hvor jeg skulle tegne inn rørgater, hindringer og utsparinger til rørføringer.

Onsdag 10.08
Etter oppstart på dette prosjektet hadde jeg nå fått et bilde om hvordan rørføringen i parkeringskjelleren skulle være. Det jeg så måtte starte med var å tegne inn rørføringer på sjakter som kommer ned fra leilighetene over. Dermed var det å begynne å tegne inn rørgater for sprinkler, varme tur/retur, varmt vann, kaldt vann, sirkulasjon, boligsprinkler samt spillvann og overvann.

Torsdag 11.08
Med at jeg har brukt Auto-Cad mye i forbindelse med skolen, og at jeg har holdt på mye med teknisk tegning fra før av så gikk dette ganske greit. Jeg ble fort ferdig med rørgaten slik som jeg hadde sett det for meg. Dermed var det oppstart med dimensjonering av rørgater. Her fikk jeg bryne meg litt på utregning av KW, og delta T – skjema. Delta T –skjemaet gir meg effekttapet i rørene og leiligheten på en effektiv og hurtig måte.

Fredag 12.08
Videre prosjektering av parkeringskjeller, en ekstra oppgave fra arbeidsgiver var å tegne inn ventilasjonsrør i kjeller, noe som var helt nytt for meg. Her måtte jeg også inn med beregning av mengder luft i m3 som skal byttes ut, jeg var aldri klar over at det var så mye som 4200m3/t som skulle byttes ut i en parkeringskjeller, samt at også det skulle byttes ut luft i alle sportsboder. Firmaet fikk også en ekstrabestilling på 5 ekstra tak-nedløp som skulle tegnes inn på overvannsledningene jeg allerede hadde tegnet inn i kjelleren.

Mandag 15.08
Denne uken ble innledet med dimensjonering av tak-nedløp. Utover dette ble jeg også innlemmet i et prosjekt som heter Drivhusveien. Dette er et prosjekt som går på å  prosjektere  et leilighetsbygg med 3 parkeringskjellere og 60 leiligheter, altså et ”dobbelt” så stort anlegg som det jeg allerede var inne på.

Tirsdag 16.08
Ettersom jeg var nå inn på et nytt prosjekt, var det mye å sette seg inn i. Gjennomgang av tegninger, opprette kontakt med entreprenør, samt at jeg fikk være med på mitt aller første prosjekteringsmøte sammen med ”Hent Bolig”, arkitekter og alle underleverandørene. Møtet var innholdsrikt, og lærenyttig for en som aldri har vært med på prosjektering før. Her fikk jeg faktisk delt noen av mine innspill til hvor rørføring av avløp også kunne bli lagt utenfor bygget.

Onsdag 17.08
Denne dagen ble benyttet av å legge en strategi for rørføring med de utfordringene vi hadde på det nye prosjektet. Parkeringskjelleren var på en måte delt i 3 bygg, hvor også rørføringen måtte gå mellom to bygg og inn i åpen to-etasjes garasje. Her får man veldig lett utfordringer med kulde og frost på vinterstid. Så dette kom til å kreve mye dialog med utbygger, med tanke på hvordan dette skulle løses.

Torsdag 18.08
Fortsettelse med strategi angående rørføring, samt at jeg fikk være med på et strategimøte på et annet bygg. For å se hvordan de løser problemstillinger som er kommet opp. Dette prosjektet skulle jeg ikke jobbe med, men jeg ønsket av egen fri vilje å være med for å få et litt bedre innblikk i hvordan slike møter fungerer.

 

Fredag 19.08
En stressende dag, hvor det ble mye omgjøringer på det første prosjektet jeg holdt på med. Fikk beskjed om at hele rørføringen måtte flyttes på grunn av bytting av teknisk rom. Vi hadde fått beskjed om at vi kunne bruke hvilket som helst av de to tekniske rommene som var i parkeringskjelleren. I dag fikk vi kontrabeskjeden. Det rommet vi hadde tiltenkt røropplegg og rørføringene ut fra skulle brukes til EL-tavler. Dermed ble det mye omgjøringer og utfordringer med tanke på rørføring i kjelleren. Her var det bjelker, minimumshøyder i kjørebanen, og  søyler noe av utfordringene som plutselig dukket opp.

Mandag 22.08
Jobben fortsatte med omgjøringen av rørføringen fra Teknisk rom. Samt at jeg også fikk prøvd meg på å tegne lysgraver og ventilasjonsvifter som skulle hjelpe til å suge luft ut av parkeringsgarasjen.

Tirsdag 23.08
Startet dagen med å finne frem verneutstyr, både hjelm, vernesko og synlig jakke ble hentet frem. Jeg skulle ut på anleggsplassen og merke på rørgjennomføringer på yttervegg. Etter en liten halvtimes kjøring ut til anleggsplassen var det gå rundt i parkeringskjelleren og merke opp hvor det skulle kjerneborres. Når jeg med det samme var på anleggsplassen tok jeg også bilder av bjelker i taket, og søyler for å se om dette kunne kollidere med det jeg hadde satt ned på mine plantegninger. Heldigvis, ble jeg oppmerksom på at det var noen bjelker som kom annerledes i forhold til de arkitekttegningene vi hadde fått levert. Jeg tok med meg bildene tilbake til firmaet, og gikk gjennom disse med ingeniøren på kontoret. Dette førte til at resten av dagen ble brukt til atter en gang å gjennomføre noen endringer på tegningene mine.

Onsdag 24.08
Denne dagen ble tilbrakt hjemme, og til tannlegen. Jeg hadde fått en betennelse i en visdomstann.

Torsdag 25.08
Uten tannverk, men neddopet på tabletter tok jeg fatt i min siste arbeidsdag i denne utplasseringen i praksisprosjektet. Denne dagen ble brukt til en siste ”finish” på plantegningene i Auto-Cad, samt de omgjøringene som gjensto. Parkeringskjelleren ble ferdig prosjektert, og arbeidstegningene skrevet ut og oversendt til VVS-ingeniøren på kontoret.

Fredag 26.08
Denne dagen ble brukt til hjemreise til Narvik, da vi skulle være i gang med forelesninger og endt utplassering den 29.08.

Praksis hos Harstad kommune

børgeJeg heter Børge Andreassen og i forbindelse med min utdannelse til Maskin ingeniør ved UiT Narvik så har jeg hatt 3 ukers praksisprosjekt ved Harstad Kommune, Bygg og Eiendom.

Harstad kommune forvalter og drifter store eiendommer og bygg, dette kan være seg skoler, barnehager, sykehjem og boliger. Disse byggene trenger vedlikehold og utbedringer. Fikk innblikk i hvordan man tenker angående prioriteringer av vedlikeholdet. I praksisen så fikk jeg gjennomgang av forskjellige systemer som blir brukt under drift og vedlikehold. Facilit er en web basert FDV program der kommunen styrer mye av vedlikeholdet. Blant annet kan utvalgte ansatte i kommunen legge inn feil og mangler på byggene, dermed kan arbeidslederne fordele oppdragene enkelt ut til fagarbeiderne.

Deltok på et oppstartsmøte på bytte av tak og andre utbedringer på noen omsorgsboliger, der skulle vi gjennomgå hva som konkret skulle gjøres og litt med valg av løsning. Skrev referat fra møtet.

Var med på befaring av en gammel hytte som skulle rives, der vi måtte ta hensyn at den sto i et verneverdig område. Befaring av en kai og gjennomgang av SD anlegg/styring. Har vært i møte med økonomi- og HMS avdeling. Under mine tre uker hos Harstad kommune har jeg lært mye interessant og møtt mange flinke og hyggelige folk.

Utplassert i praksisperioden i en teknologibedrift i Kina

wuMitt navn er Wu,Yan  og jeg har vært utplassert hos bedriften Wuhan Huake 3D Technology Co. Ltd, Hubei, Kina,  som er registrert med den største kapital for inversteringer i sentrale delen av Kina.   Bedriften er etablert av  Huazhong University Of Science and Technology. Bedriften er en profesjonelle  forskning og utvikling av 3D pringter utstyr produksjon plattform.

Praksisperioden har har gitt meg en sjanse til å oppleve arbeidsmiljøet. Gjennom praksisperioden, har jeg fått forskjellige erfaringer som jeg ikke kan få på skolen. Jeg tror praksisperioden er en nødvendig del av studietiden før en student skal begynne i arbeidslivet.

Gjennom den faktiske praksisperioden, lærte jeg mye som jeg ikke kan lære fra bøker. Jeg vet at hvordan SLS 3D-printer fungerer, at hvordan jeg kan velge og teste materiallære, at hvordan jeg kan jobbe sammen med de andre ansatte og hvordan jeg kan prate med andre sjefer og kunder. Det er viktig at når vi kjøper inn material og når vi begynner å bearbeide, må vi tenke også kostnader,det er veldig viktig for en bedrift. Jeg brukte også mye kunnskap som jeg lærte fra skolen,det er viktig at jeg bør vite hvordan jeg kan sette teori fra bøker inn praksis arbeid.

Jeg er veldig fornøyd for praksisprosjekt, og jeg har lært mye fra bedrifen.

Utplassering i praksisperioden hos TruckTek, Brønnøysund

trucktekJeg, Hans Ivar Arumairasa,  er student hos UiT hvor jeg går mitt 3 år på bachelor maskiningeniør i campus Narvik. Jeg har tatt faget praksisprosjekt som innebærer at jeg skal ta 3 uker praksis hos et firma. Ved min største interesse har jeg valgt firmaet Truck Tek i Brønnøysund. Fra mange somrer tidligere har jeg jobbet her og har alltid vært min lidenskap å kunne jobbe med kraner.

Bedriften ble stiftet i 1988 av gründeren Louis Ulvær, som tidligere var importør av HIAB (verdens mest solgte kran). Nå satset han på hydrauliske trucker hvor firmanavnet stammer fra. Virksomheten ble senere lagt om i 1990 hvor hydrauliske kraner ble firmaets hovedgeskjeft.

Truck tek holder hovedsakelig primært på med: import, produksjon, vedlikehold(reparasjoner) av kraner som de monterer til sluttbruk på f.eks. båt eller kai. Samt hydrauliske maskiner og annet. Deres spisskompetanse peker mot det maritime feltet som fiskeoppdrett, fiskebåter og offshore.

De 3 ukene jeg hadde praksisen jobber jeg med rekke forskjellige oppgaver. Fra å maritisere kraner (vedlikeholds overhalling for å forebygge mot rust og annet på kraner) og annet verkstedarbeid, til kontorarbeid med styrkeberegning, design (Inventor/DAK) og hydrauliske anlegg. Her fikk jeg bryne meg på fagligrettet oppgaver innenfor hydrauliske maskiner, kraner, beregninger og annet som førte til en dypere forståelse og interesse.

Jeg fikk være med på et prosjekt hvor det skulle konstruere et nytt manøverskap til kraner, bli med og hjelpe til med hydrauliske maskiner og kraner som var med på å bygge en mer generell forståelse ovenfor jobben og faget generelt. Det var et fantastisk bra arbeidsmiljø som gjorde hverdagen enklere og dannet et svært positivt bilde av hverdagen som en kommende ingeniør.

Utplassert i praksisperioden hos LNS-gruppen

BloggbildeLNS-gruppen består av tilsammen 15 selskaper, som alle eies av Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom AS. Selskapenes virksomhet spenner fra vei- og tunnelbygging til betongproduksjon og gruvedrift. Min praksisperiode var innen tunnelbygging av nye E6 mellom Langnesbukt og Storsandnes som er en del av hovedferdselsåra mellom Troms og Finnmark, og en del av stamvegnettet i Norge. Tunnelen strekker seg 3740 meter og gjennomboring er beregnet til April 2017.

Jeg,  Stephan Bjørnæs Heggeli, tilhørte en del av funksjonær staben på prosjektkontoret til LNS, hvor man var med de ulike rollene og observerte deres oppgaver i hverdagen. Rollene jeg var innom var fra anleggsarbeider, sprengningsarbeider, kontrollingeniør, stikkingeniør til formann. Her fikk man oppleve hvordan antakelser/vurderinger ble tatt, samtidig observere fremdriften om hvor viktig enhver rolle hadde å si i forhold til produksjon (tunnelsprengning) i tunnelen.

Å kunne være en del av LNS i 3 uker har gitt meg noen erfaringer og rikere og dette ville jeg ikke vært foruten.

Utplassert hos Polarkonsult A/S

tommyMitt navn er Tommy Andre Seljestuen er 29 år og kommer fra Harstad. Jeg starter høsten 2017 tredje året bachelor maskin ved Høgskolen i Narvik. Som en del av faget praksisprosjekt har jeg vært utplassert hos Polarkonsult A/S i 3 uker fra 15.08. I løpet av utplasseringen skal man ha fått en forståelse av hva det vil si å jobbe som ingeniør og med ingeniørmessige oppgaver

Virksomheten

Polarkonsult har eksistert siden 1974. Det hele startet med 3 ingeniører som hadde en ide tidlig på 1970 tallet. Dem så mulighet og et marked for sin ide. Da de startet bedriften var fokuset på fiskebåter, men på grunn av svingninger i markedet måtte de utvide perspektivet og se på andre mulige båter. På grunnlag av dette så har bedriften vokst og har pr. i dag 19 ansatte ved kontoret i Harstad. Polarkonsult er en konsulentbedrift som i dag har sin virksomhet innenfor skipsdesign, konstruksjon, sikkerhet og godkjennelse av fartøy. Polarkonsult har en bred kompetanse innen skipsdesign og har dyktige ansatte som fokuserer på sitt arbeidsområde. Fra 2017 skal bedriften inn i nye lokaler, i Statoils nye kontorbygg i Harstad.

Arbeidsoppgaver

Jeg startet med å bli kjent med bedriften og arbeidsoppgaver til de forskjellige ansatte, jeg har lite erfaring med båt så dette var utrulig lærerikt og interessant. Min første jobb var å lage ei systemtegning av et brennoljesystem til en ferge (PK 259.1). Jeg fikk utdelt en spesifikasjon for fergen og måtte ut ifra den finne ut hvilke komponenter som måtte tas med.

Neste oppdrag var å ta en krengeprøve på en mindre fiskebåt, årsaken til dette er for å finne båtens lettskipsvekt og på bakgrunn av det kan vi bestemme lastekapasiteten til båten. Vi manglet arbeidstegning så hele båten måtte på land slik at vi kunne måle den opp ved hjelp av strek og punktlaster.

Oppsummering

I løpet av de 3 ukene jeg har vært i Polarkonsult har jeg lært utrulig mye om hva det vil si og jobbe som ingeniør og hvordan en ingeniør utfører sine arbeidsoppgaver. Jeg har og sett hvor viktig det er og kunne samarbeide med andre, det å kunne jobbe som et team er utrulig viktig både for resultat og trivsel.

Fleksibel rotbot for rørinspeksjon

Preben Engere, Stian Reinsnes og Marius Eidstø har satset på et eget prosjekt til sin bacheloroppgave; «Utvikling og produksjon av robot til inspeksjon og vedlikehold av rørsystemer».

Av: Espen Eidum, UiT, Narvik

Hvordan kan man konstruere, produsere og bruke et fleksibel robot for inspeksjon av rør med T-koblinger og 90 graders bend? Dette var utgangspunktet for de tre bachelorstudentenes oppgave.

Stian Reinsnes (foran), Preben Engere og Marius Eidstø har utviklet en robot til inspeksjon og vedlikehold av rørsystemer. Foto: Espen Eidum

 

Prototypen som ble vist fram består av 400 deler – hvorav mer enn 300 er egenproduserte. Blant annet er den utstyrt med 3D-printede belter laget ved IVT-fakultetet. Ifølge utviklerne er manøvreringsmulighetene blant det som skiller roboten fra tilsvarende utstyr som finnes på markedet i dag.

Multikopter som kan redde liv

Er ulykken ute og noen begraves i et snøskred, har du dårlig med tid om du skal finne vedkommende i live. Vegar Einarsen og Tommy Benjaminsen ved UiT Narvik har konstruert et multikopter som kan spare letemannskapene for kritiske minutter når alarmen går.

Espen Eidum 13.06.2016

Tommy Benjaminsen (tv) og Vegar Einarsen med prototypen av Mountain Surveyor. Foto: Espen Eidum

Hvordan kan man konstruere, produsere og bruke et transportabelt multikopter til å utføre et trygt skredsøk på kortest mulig tid, var utgangspunktet for de to bachelorstudentenes oppgave. Sist uke fikk de vist fram løsningene sine. Da var det sluttfremlegg av bacheloroppgaver for multikopterkonstruktørene samt 15 andre studentgrupper innen programområdet Maskin ved UiT Narvik. Faktisk var det såpass mange grupper i aksjon at to hele dager måtte til for at alle skulle få presentert sine oppgaver.

– Forskjellen på liv og død

For Vegar og Tommy dreide det seg altså om utviklingen av Mountain Surveyor, som de har valgt å kalle multikopteret. Utstyr for søk i skred, stor løftekapasitet, et utvidbart konsept og lang flytid er stikkord for nyskapningen. Og prototypen har så langt levert varene. I forbindelse med oppgaven ble det gjennomført et realistisk testsøk i det som ekspertene klassifiserer som et middels stort snøskred. Testen avslørte store forskjeller i tidsbruk mellom det som beskrives som et tradisjonelt skredsøk og et systematisk søk med multikopteret.

– Vi mener at det ligger en enorm tidsbesparelse i bruken av Mountain Surveyor. Og tiden du sparer kan være forskjellen på liv og død, sier de to UiT-studentene.

Three student research assistantship

Arctic Technology Research Group is announcing three student research assistantship positions (part time). The selected students will work on topics related to atmospheric icing and cold climate technology. The students with a background knowledge of at least two of following topics can send their CV’s for further evaluation.

1.    Engineering system design
2.    Computational fluid dynamics
3.    Aerodynamics & Wind Energy
4.    Engineering data analysis
5.    Computer aided design and structural analysis
6.    Electronics & automation
Both undergraduate/postgraduate students are welcome to send their CV’s. The selected students will be involved in the mainstream research activities of Arctic Technology Research Group. The CV’s can be sent to Professor Muhammad Virk (mvi030@uit.no).  The deadline for applications is 10th April 2016. Candidates may be asked for a short interview, if required.

Forsvarsbygg er på utkikk etter nye ansatte i Bardufoss

Forsvarsbygg utvikling nord søker etter flere dyktige og utviklingsorienterte mennesker og ønsker nå å tilsette 1-3 nye prosjektledere. Som prosjektleder vil du få mulighet for utvikling og gjennomføring av store bygge- og planleggingsprosjekt for Forsvaret i Nord-Norge, primært i Midt-Troms. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre prosjekter i andre deler av Nord-Norge.

For detaljer se stillingsannonse.