Category Archives: Uncategorized

Entreprenørskap på merkanten

Dag 1:

Mandags morgen klokken 08:15 satte en gruppe på fire studenter seg i bilen klar for å reise på Entreprenørskap på merkanten. Turen gikk innover mot Gratangen. Astafjord og Engenes.

I Langmyra satte vi ifra oss bilen og ble plukket opp av en minibuss sammen med 7 studenter fra UiT- Tromsø.

Turen gikk så til Astafjord slakteri hvor vi ble presentert med 3 ulike problemstillinger som vi skulle jobbe med disse 3 dagene.  Etter at vi var blitt inndelt i grupper og alle hadde fått en problemstilling ble vi vist rundt på slakteriet.

Etter slakteriet var det på tide å hive seg i bussen å kjøre til neste stopp på turen, vår destinasjon

Salaks sitt smolt anlegg. Vi fikk omvisning på det det delvis ferdigstilte smolt anlegget. Dette er stadiet hvor laksen vokser seg stor nok til å bli satt ut i havet. På anlegget får fisken vokse seg stor og den får vaksiner for å være mer levedyktig når den blir satt ut i merdene. Da omvisningen var ferdig gikk turen til Engenes hvor vi skulle overnatte. Da vi kom frem ble det en kort innføring i hvordan man skal gå frem for å identifisere hvilke deler av problemstillingen en bør fokusere på. Etter kurset ble det jobbing i de individuelle gruppene før middagen ble servert. Resten av kvelden gikk til sosialisering før vi tok kveld.

Dag 2:

Dagen startet med frokost hvor alle var godt til mot og klar for en ny hektisk dag. Vi fikk jobbe litt med problemstillingene før vi skulle ut på dagens første omvisning. Omvisningen var på forings sentralen. Det er her de styrer foringen av fisken samt overvåker tilstanden i merdene ved hjelp av kameraer og styringssystemer på dataen. Det er hele tiden kontakt mellom de som sitter på sentralen og dem som er ute og jobber på merdene. Alle som jobber ute har på seg radioer som har vannsensorer så hvis en person faller ut i vannet, går det en alarm på sentralen som viser hvilken lokasjon personen befinner seg på og hvem som har falt uti.

Etter besøket på sentralen gikk vi videre og fikk på oss varmedresser, turen skulle nå gå ut på merdene og forflåten. Vi ble kjørt ut til forflåten i en ribb, selve turen tok om lag 2-3 minutter. Det ble så en liten omvisning på den splitter nye forflåten hvor vi fikk møte noen av dem som jobber der og kunne spør dem om spørsmål. Vi ble så kjørt ut til merkanten hvor vi fikk se hvordan det er å være på merkanten.

Da vi kom tilbake til basen fikk vi møte eieren av Kleiva fiskefarm hvor han fortalte om opphavet til selskapet og hvordan det har forandret seg fra de startet. Det ble en god runde med spørsmål som alle ble besvart med stor entusiasme.

Vi fikk så tid til å jobbe videre med oppgavene frem til middagen. Det var mange gode ideer som gikk rundt i gruppa og det ble mange gode diskusjoner mens vi jobbet. Litt etter litt begynte det å formulere seg en mulig løsning på problemstillingen.

Resten av kvelden gikk til å spise middag og sosialisere med de andre på turen.

Dag 3:

Siste dagen og dagen vi alle hadde gledet og gruet oss til. Første del av dagen gikk til å ferdigstille presentasjonene og øve på foredragene. Klokka tikket stadig nærmere til at vi skulle stå foran 30 personer i fra fiskeriindustrien og presentere våre løsninger.

The grand finale:

Tiden var kommet det ble en fin lunsj med folkene som var kommet for å høre på oss studentene. Under lunsjen fikk vi muligheten til å bli bedre kjent med personene bak fiskeri industrien i området.

Etter lunsjen satte vi i gang med presentasjonene. Alle presentasjonene ble godt mottatt og det ble stilt mange gode spørsmål rundt løsningene som ble presentert. Løsningene som vi kom med var på ingen måte ferdigstilte løsninger men de var fikk i gang gode debatter på hvordan en kunne jobbe videre rundt disse løsningene. Etter at vi var ferdige ble det sagt mange gode ord og det var enighet om at Entreprenørskap på merkanten var et prosjekt som måtte videreføres i årene som kommer.

Vi fikk så «mingle» med personene som hadde vært der i en litt mer uformell setting.

Turen gikk så hjemover.

Alt i alt sitter jeg igjen med et godt inntrykk og har fått mange gode kontakter som kan være nyttige å ha med videre i livet.  Jeg vil anbefale alle som har muligheten til å delta om å delta. Det er absolutt en opplevelse som er verd å ha med seg.