Tag Archives: bli ingeniør

Bli ingeniør innen Industriell Teknologi

Som ingeniør får man brukt sine kreative evner. Ingeniøren er med på å designe framtiden.  Yrket krever ikke at du er fysisk sterk, men at du er kreativ og har et ønske om å skape noe.

Hovedretningene innen bachelor ingeniør er maskin, data, kjemi, bygg, biologi og elektro.  Uansett hvilken linje du velger vil du få en utdanning som gir deg teknisk kompetanse og gode datakunnskaper. Ingeniører designer, konstruerer og planlegger, de kan jobbe med å bygge veier, med bioteknologi eller f.eks. utvikle avanserte dataspill.   Innen Industriell Teknologi og Industriteknikk utvikler du konstruksjoner både for offshore og landbasert industri.

Jobben vil ofte innebære kontakt og samarbeid med mennesker innen felt som administrasjon, kommunikasjon, ledelse, markedsføring og økonomi. IKT vil være et helt sentralt hjelpemiddel i de aller fleste ingeniørjobbene, noe utdannelsen gir en solid forutsetning for.

Er du opptatt av miljø? Da kan du jobbe med fornybare energikilder, renseteknologi i industrien, eller jobbe med finne å fram til gode klimaløsninger.

Behovet for ingeniører i Norge er stort. I 2010 manglet Norge 15.000 ingeniører. Samtidig er industri, næringsliv og offentlig virksomhet i stadig større grad blitt avhengig av personer med solid data- og teknologibakgrunn.  Det er derfor relativt lett å få jobb.

Ingeniøryrket gir mange muligheter både innenlands og utenlands. Mange ingeniører fra Industriell Teknologi jobber med matvarer, i musikkbransjen eller innen helsesektoren, og noen ingeniører jobber også med undervisning, nødhjelp og med forskning og utvikling.

Ingeniøren har store muligheter for å få god lønn, og svært mange stillinger gir mulighet til reiseaktivitet, både innenlands og utenlands.

Du starter med bachelorgrad innen Industriteknikk og fortsetter med en mastergrad innen Industriell Teknologi.  Her ligger framtiden.