Tag Archives: Finland

Arbeidsmøte i DIM prosjektet

Bak fra venstre: Jouko Kärkkäinen, Henrik Nergård, Sakari Pieskä. Foran: Wei Deng Solvang og Bjørn Solvang. Foto:Svein Ove Hareide

19 og 20 august var prosjektleder Jouko Kärkkäinen og prosjektmedarbeiderne i de enkelte landene, Sakari Pieskä Finland , Henrik Nergård Sverige og Wei Deng Solvang og Bjørn Solvang Norge, samlet i Luleå.   Prosjektet har som hovedmål å øke kompetansen i små og mellomstore bedrifter innenfor fagområdet Digital Integrated Manufacturing.

Målet er altså å forsterke bedriftenes konkurransekraft ved å gjøre bruk av ny teknologi i alle ledd i produksjonen.   Prosjektet er finansiert hovedsaklig gjennom Intereg IV A Nord, og miljøene innenfor innovasjon, utdanning og forskning i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland samarbeider med gjennomføring av prosjektet.

De akademiske partene i prosjektet er:

Melersta Österbottens yrkes-högskola/CENTRIA forskning och utvecling (Finland)
Luleå Tekniska Universitet (Sverige)
Høgskolen i Narvik (Norge)

Kunnskapsformidlingen vil skje gjennom seminarer og publikasjoner, eget nettsted og i gjennom direkte kontakt med smb-bedriftene i de respektive landene.  Prosjektet avsluttes august 2011.